7/2019. (VIII. 30.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

7/2019. (VIII. 30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. augusztus 30-án 09:00 órára összehívott és 09:00 órakor megkezdett rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Kalmár Ákos, Varga Márk

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 1 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 19 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök megbízásából Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át példaértékű szakmai munkája elismeréseként Pöntör Bernadettnek, a Győri Balett titkárságvezetőjének.

A kitüntetettnek a Közgyűlés nevében gratulál!

(Pollreisz Balázs képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszámra 20 főre módosul.)

Borkai Zsolt polgármester: Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, a „Javaslat helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására” című előterjesztést.

Kéri, hogy akinek a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

(Dr. Sik Sándor képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszámra 21 főre módosul.)

Borkai Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

****

126/2019. (VIII. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. augusztus 30-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző (zárt ülés)

****

(Szabó Jenő képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszámra 22 főre módosul.)

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére választás, kinevezés tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására” című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Kéri a Vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 09:05 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága tagjának dr. Gál Miklóst, dr. Mester Ágnest, Flórián Tamást, valamint póttagjának dr. Horváth Sándor Domonkost és Szekeresné dr. Borbély Beátát választotta meg.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2019. szeptember 13-án 10 órakor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 09:06 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.