8/2019. (IX. 13.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

8/2019. (IX. 13.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. szeptember 13-án 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen jelezte: Varga Márk

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Dr. Neupor Zsolt

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Bakcsányi Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője,

Dr. Tóth Dániel háziorvos,

Király István, az Európai Kick-box Szövetség elnöke,

a sajtó munkatársai, valamint 5 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti Király István urat, az Európai Kick-box Szövetség elnökét. Napirend előtt megadja a szót Király István elnök úrnak.

Király István, az Európai Kick-box Szövetség elnöke: Megköszöni azt a sok segítséget, amit az Európai Kick-box Szövetség a WAKO Utánpótlás Kick-box Európa-bajnokságon kapott Győrben. Elmondja, hogy Roy Bakernek, a WAKO Világszövetség elnökének a köszönőlevelét is magával hozta, átadná Polgármester úrnak. A friss Európa-bajnokok szeretnék közösen átadni a gyönyörű kupát, amelynek rövid története az, hogy a rendező ország mindig eggyel több kupát készít. Az Európa-bajnokok hazavisznek egyet, valamint egy kupát mindig az kap, aki a legnagyobb segítséget nyújtotta a rendezvény lebonyolításánál. Ezt a kupát nem véletlenül hozták most el. A Kick-box Világszövetség majdnem ötvenéves fennállását rengeteg rendezvény kísérte. Roy Baker úr, aki a győri bajnokságon végig itt volt azt írja, hogy ez volt az egyik legjobban megrendezett és legnagyobb elismerést kiváltó rendezvény. Nagy dolog egy világszövetség elnökétől azt a titulust elnyerni, hogy az egyik legjobban szervezett, legjobb verseny volt az itteni. A saját szervezőik és a győri rendezőgárda egy olyan szimbiózist alkotott, mely eredményeként a legjobban sikerült kick-box rendezvényt tudhatják maguk mögött. Elmondja, hogy megpályázták a 2021-es versenyt, amelynek októberben lesz eredménye. Ha elnyerik, az első útja Polgármester úrhoz vezet majd. Megkéri az Európa-bajnokokat, Zajácz Bencét, Hammer Mátét, Kis Rékát és Gombás Alexandrát, hogy fáradjanak ki, és együtt adják át Polgármester úr részére a köszönőlevelet és a kupát.

Borkai Zsolt polgármester: Köszöni Király István elnök úr szavait és a kupát a képviselő-testület, kollégái és a győriek nevében is. Elmondja, hogy erre a városra mindig jellemző volt, hogy nagy nemzetközi eseményeknek ad otthont. Ez a nyár az előzőekhez képest is sűrűbb volt, hiszen nemzetközi események követték egymást. Köszönetet mond a kollégáinak és az Európai Kick-box Szövetségnek is. A nyitórendezvényen örömmel látta a sok fiatalt, akik saját országuk csapatának szurkoltak, egyre hangosabban, ritmusokkal igyekeztek megmutatni, hogy melyik csapatnál van az erő. Egy verseny nemcsak attól tud szép és jó lenni, ha valaki jól megrendezi, hanem attól is, ha magyar sikerek is vannak. Nagyon sok magyar győzelem volt, melyekhez szívből gratulál. Azt kívánja, hogy ez a sportág ugyanilyen ritmusban és lendülettel tudjon fejlődni. Ha sikeres a pályázatuk, Győr városa 2021-ben várja vissza a rendezvényt. 2017-ben már átélhették a győriek, hogy nemzetközi melegítős fiatalok sétálnak a belvárosban, és ez most ismét egy ilyen esemény volt. A város polgárai nevében is köszöni a kupát.

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülésen napirend előtt kerül átadásra a 2019. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül a Ménfőcsanak Szolgálatáért díj.

Megkéri Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urat, szíveskedjen ismertetni a kitüntetés indoklását.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Kéri a kitüntetettet, hogy neve elhangzása után szíveskedjen kifáradni és Polgármester úrtól átvenni az elismerést.

Borkai Zsolt polgármester úr Ménfőcsanak Szolgálatáért elismerést adományoz Dávid Zoltán Györgyné részére a Ménfőcsanaki közéletben hosszú időn keresztül végzett önzetlen, elkötelezett, lelkiismeretes munkája elismeréseként.

A kitüntetéshez a testület nevében is gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai a „Javaslat az önkormányzati működéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására” című előterjesztést.

Javasolja a fenti előterjesztés második napirendi pontként történő napirendre vételét.

Szintén az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai a „Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére” című előterjesztést, a „Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (6696/A/1-6696/A/7 hrsz.)” című előerjesztést, a „Javaslat a Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítésére (győri 7158/8/A/1 hrsz.)” című előterjesztést, a „Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására” című előterjesztést, valamint a „Javaslat közterület elnevezésére” című előterjesztést.

Javasolja a fenti előterjesztések zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal napirendre vételét.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Juhász István képviselő: Az a kérése, hogy a 2-es és 19-es számú előterjesztéseket bizottsági anyagként tárgyalja meg mindegyik bizottság, és azt követően kerüljön a Közgyűlés elé.

Borkai Zsolt polgármester: Először az általa beterjesztett napirendről szavaznak, majd azt követően a módosításról.

Kéri, hogy aki az általa javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

128/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. szeptember 13-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat önkormányzati működéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat fejlesztési támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat az ETO Futball Kft. támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat a Szigetköz Turizmusáért Egyesülethez (TDM szervezet) való tagfelvételi kérelem benyújtásának jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat az „Otthon Melege Program” „Okos költségmegosztás alkalmazása és radiátorcsere a távhőszolgáltatásban alprogram”-hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/7/A/53; 7233/A/13 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

9. Javaslat a győri 10219 hrsz.-ú ingatlan működtetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat önkormányzati fejlesztés hasznosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat önkormányzati tulajdonú terület bérlet útján történő hasznosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 11612 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

14. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

19. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (6696/A/1-6696/A/7 hrsz.)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat a Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítésére (győri 7158/8/A/1 hrsz.)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (Zárt ülés)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja Juhász István képviselőtársa módosító indítványát a 2. és a 19. napirendi pontok levételéről. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 3 igen, 15 nem és 2 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.

****

1. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

18/2019. (IX. 13.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2019. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 65.379.039.973 Ft, és

b) bevételi főösszege 65.379.039.973 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet,

g) 6. melléklet helyébe a 7. melléklet

lép.

2. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. szeptember 14-én lép hatályba azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés f) pontja 2019. augusztus 1. napjától alkalmazandó.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2019. szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezése 2019. szeptember 1. napjától alkalmazandó.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT önkormányzati működéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Az után érdeklődik, hogy az előterjesztés miért nem került bizottság elé, és miért kellett sürgősséggel a Közgyűlés elé hozni?

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: A kérdésre a válasz az előterjesztésben is benne van. A követelések elengedéséről szóló rendelet kapcsán érkezett egy jelzés, hogy nem mellőzhető az adatkezelés szabályainak mielőbbi, rendeletben történő szabályozása. Emiatt kellett sürgősen behozni, hiszen kettő hónapig nem lesz a Közgyűlésnek rendes ülése, így még további szükséges más rendeleti módosítások is bekerültek az előterjesztésbe.

Pollreisz Balázs képviselő: Az anyagban olyan is benne van, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról nettó tizenötmillió Ft-ig a polgármester, nettó tizenötmillió Ft-tól ötvenmillió Ft-ig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakoroló bizottsága, valamint ötvenmillió Ft felett a Közgyűlésnek dönt. Mi ebben olyan sürgős, ami nem ér rá a következő Közgyűlésig?

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Ez egy nyári törvénymódosítás eredménye. Ez eddig nem volt a vagyonrendeletben, mivel ennek a beemelésére eddig nem volt lehetősége az önkormányzatoknak. Az ingó dolgok esetében most már nemcsak a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott célokra, hanem bármilyen célra dönthetnek az önkormányzatok a vagyonérték átadásáról. A törvény tartalmazza azt is, hogy meg kell határozni, hogy milyen értékhatárig. Abban a tekintetben, hogy a hatáskör kihez van telepítve, az egyéb vagyonelemekre vonatkozó szabályok lettek átvéve, tehát polgármester, bizottság és közgyűlés.

Pollreisz Balázs képviselő: Miért nem ért rá ez a következő közgyűlésig? A rendelettervezet 3. §-ával kapcsolatban kérdezi, hogy miért az utolsó közgyűlésen próbálják a részönkormányzatokat megsemmisíteni kiosztandó anyaggal, bizottsági ülés nélkül?

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

19/2019. (IX. 13.) RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Követelés-elengedési rendelet) a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

6/A. §

(1) E rendelet szempontjából a követelés behajtásával, minősítésével és elengedésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása során az Önkormányzat, a vagyonkezelő és az Intézmény minősül adatkezelőnek (a továbbiakban együtt: Adatkezelő).

(2) Az Adatkezelő adatkezelésének rendjére az Önkormányzat iratkezelési szabályzatában, valamint az Intézmény belső szabályzatában foglalt rendelkezés az irányadó. Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt vagy – amennyiben az későbbi – legalább a számviteli törvény által meghatározott időtartamot.

(3) A személyes adat megismerésére a követelés elengedésével kapcsolatban a Közgyűlés, valamint szervei jogosultak.

(4) A személyes adat megismerésére a követelés behajtása, minősítése érdekében az Intézmény és az önkormányzati vagyon kezelője jogosult.

6/B. §

(1) Adatkezelő a követelés behajtása és követelés minősítése céljából

a) a követelés természetes személy kötelezettjének nevét, címét, adóazonosító jelét, adószámát, nyilvántartásba vételi számát, pénzintézeti számlaszámát, valamint tartozásának összegét és tartozásának lejárati határidejét,

b) a természetes személynek nem minősülő kötelezett tekintetében a képviseletére jogosult személy nevét, tisztségét, továbbá a kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint

c) a kötelezett jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos adatot

kezeli.

(2) Adatkezelő a követelés elengedése céljából – az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túlmenően – a kötelezett közszolgálati jogviszonyára vagy munkaviszonyára, valamint mozgáskorlátozottságára vonatkozó adatot kezeli.

2. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingó vagyon visszterhes átruházásáról

a) nettó 500.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 500.001,- Ft vagyonértéktől nettó 5.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 5.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról

a) nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 50.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága, valamint

c) nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől 10.000.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés dönt.”

3. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)

a) 7. § (11) bekezdésében a „tiszteletdíjról” szövegrész helyébe az „illetményről vagy tiszteletdíjról”,

b) 8. § (1) bekezdésben a „két” szövegrész helyébe a „három”,

c) 8. § (3) bekezdésében a „választott vezetője nevét,” szövegrész helyébe a „választott vezetője (a továbbiakban: frakcióvezető) – aki nem feltétlenül képviselő,”

d) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „beleértve a bizottságot, a tanácsnokot és a településrészi önkormányzatot is” szövegrész helyébe a „beleértve a bizottságot és a tanácsnokot is”,

e) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „a polgármester, a bizottság és a részönkormányzat” szövegrész helyébe az „a polgármester és a bizottság”,

f) 39. § (1) bekezdésében a „polgármesterhez, alpolgármesterhez, bizottsági elnökhöz vagy településrészi önkormányzat elnökéhez” szövegrész helyébe a „polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy bizottsági elnökhöz”,

g) 91. § (2) bekezdés g) pontjában a „ , a településrészi önkormányzati testületi ülésről” szövegrész helyébe az „üléséről”,

h) 91. § (2) bekezdés h) pontjában az „a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát, a bizottság és a településrészi önkormányzat határozatát” szövegrész helyébe az „a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát és a bizottság határozatát”, valamint

i) 102. §-ában az „a Közgyűlés, a bizottságok és a településrészi önkormányzati testületek ülésére” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés és a bizottságok ülésére”

szöveg lép.

(2) A Követelés-elengedési rendelet 5. § (1) bekezdésében az „l)-n)” szövegrész helyébe az „l)-o)” szöveg lép.

(3) A Vagyonrendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében az „átruházásáról” szövegrész helyébe „visszterhes átruházásáról” szöveg lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

(1) Hatályát veszti az SZMSZ:

1. 10. § (7) bekezdésében a „vagy részönkormányzati” szövegrész,

2. 12. § (3) bekezdés b) pontja,

3. 14. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „részönkormányzat elnöke,” szövegrész és i) pont ib) alpontjában az „és részönkormányzat” szövegrész,

4. 14. § (10) bekezdésében az „és részönkormányzati” szövegrész,

5. 18. § (7) bekezdése,

6. 20. § (2) bekezdésében az „és a településrészi önkormányzat” szövegrész,

7. 45. § (1) bekezdés h) pontjában a „a településrészi önkormányzat, valamint” szövegrész,

8. 56. § (9) bekezdése,

9. 91. § (2) bekezdés i) pontjában a „ ,településrészi önkormányzatok” szövegrész,

10. 97. §,

11. 2. melléklet 2.1.4. alpontja,

12. 3. melléklete,

13. 4. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában a „a településrészi önkormányzat,” szövegrész, valamint

14. 1. függelékében a 12. sor, valamint

15. 6-8. függeléke.

(2) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 10. §-a.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT fejlesztési támogatás nyújtására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: A Győr-Pér Repülőtér Kft. részére már korábban átadott 108.659.173,- Ft tagi kölcsönt, ha jól látja, 2020. december 31-ig nem kell visszafizetni az Önkormányzat felé, hiszen ezt az összeget átadják fejlesztési támogatásként. Ha ezt az összeget átadják, gyakorlatilag készpénz nem jelenik meg. Ha nem jelenik meg, akkor miből lesz a fejlesztés, amit leírtak. Az Ad-Hoc Cargo forgalom helyett teljes körű Cargo forgalmat bonyolíthat le, és beindulhat a turistaforgalom is. Ettől turistaforgalmi engedélye lesz a repülőtérnek? Ha megszerzik a Cargo engedélyt, akkor akár veszélyes árukat is fogadhatnak Péren, mint más városokban. Ha megtörténik az átadás, akkor a tulajdoni hányad változik-e, valamint az AUDI Hungária Zrt. is megteszi-e arányaiban a hasonló fejlesztéseket?

(Szeles Szabolcs képviselő úr távozik az ülésről, a Közgyűlés létszáma 19 főre módosul.)

Borkai Zsolt polgármester: Tagi hitelként ez az összeg a Társaság rendelkezésére áll, amit be fog fizetni az Önkormányzatnak, és majd vissza is adják azt a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére, tehát ebben a tekintetben lesz pénzmozgás. A Győr-Pér Repülőtér fenntarthatósága a legfontosabb szempont. Kollégáival megoldották, hogy ez a repülőtér olyan minősítésben legyen, hogy további fejlesztések is lehetségesek legyenek. Ez annak is köszönhető, hogy sikerült megállapodni a Magyar Állammal és az AUDI Hungária Zrt.-vel, és ez a hármas nagyon is jól tudja majd továbbra is működtetni a repülőteret.

A legsikeresebb és legjobb dolog a Cargo kérdése, amivel újabb és újabb bevételeket tudnak hozni a repülőtérre. Látva Győr és térségének gazdasági erejét szükség van ezen a területen a fejlesztésre. Nem tervezik a turistagépek beindítását, hiszen az egy újabb komoly beruházást is jelentene, valamint nagyon komoly szolgáltatás kialakítását is szükségessé tenné, amely szintén több százmillió forintos plusz költségeket jelentene. Továbbra is elsősorban a város és a környék gazdaságának kiszolgálásában látják annak a lehetőségét, hogy ez a repülőtér gazdaságosan tudjon működni. Ma Magyarországon az összes repülőtér közül ez az egyedüli, amely gazdaságosan működik, és nem termel veszteséget. A rendszer, amit a vezetőséggel együtt felállítottak, sikeres.

Juhász István képviselő: A tulajdoni hányaddal kapcsolatban nem kaptak választ, az változik-e?

Borkai Zsolt polgármester: A tulajdoni hányad nem változik, mert ezt az összeget már a tulajdoni hányadok kialakításakor figyelembe vették.

Pollreisz Balázs képviselő: Veszélyes anyagokat szállítanak-e majd a repülőtérre?

Borkai Zsolt polgármester: Nincs róla tudomása, és a városban nincs olyan feldolgozó, amiben a veszélyes anyagokat elégetnék. Ha képviselőtársa tud ilyesmiről, kéri, ossza meg velük.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

129/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 108.000.000,- Ft fejlesztési támogatást biztosít a résztulajdonában álló Győr-Pér Repülőtér Kft. részére az általa már megvalósított és még tervezett repülőtér fejlesztések támogatása érdekében.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti fejlesztések fedezeteként a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére korábban folyósított tagi kölcsön visszafizetéseként jelentkező 108.659.173,- Ft bevételt jelöli meg, melynek érdekében az alábbi előirányzat módosítást hagyja jóvá:

Bevételek:

Kamatmentes tagi kölcsön nyújtása a Győr-Pér Repülőtér részére + 108.659.173,- Ft

Kiadások:

Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása + 108.000.000,- Ft

Tervezési tartalék + 659.173,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti fejlesztési támogatás nyújtásához kapcsolódó Támogatási szerződés megkötésére, annak szükség esetén való módosítására, valamint az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 30 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

****

4. NAPIRENDI PONT:

Javaslat alapítványok támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

(Szeles Szabolcs képviselő úr visszaérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 20 főre módosul)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

130/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4., adószám:18535806-1-08) 283.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, altatógép vásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Győri Tehetségekért Alapítvány (9023 Győr, Hermann O. u. 22., adószám: 19110619-1-08) 151.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, rendezvények megvalósítása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (cím: 9022 Győr, Bisinger sétány 32., adószám: 18510126-1-08) 300.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, a nemzetközi tanirodai versenyen való részvétel céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a humán terület egyéb kiadásai között a „Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás” jogcímen szereplő 25.000.000,- Ft előirányzatból 20.675.600,- Ft a „A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT” Alapítvány számára, 1.500.000,- Ft az Ortopédiáért Alapítvány számára kerüljön átadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-4. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2019. szeptember 27., az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT az ETO Futball Kft. támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

131/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére az ETO Futball Kft.-t a Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium működtetésének biztosítása érdekében 25.000.000,- Ft működési támogatásban részesíti.

2. A Közgyűlés a „Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” jogcím javára előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján + 25.000.000,- Ft

308021. Áfa befizetési kötelezettségekre – 25.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 30 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT a Szigetköz Turizmusáért Egyesülethez (TDM szervezet) való tagfelvételi kérelem benyújtásának jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 0 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

132/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy kezdeményezi Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. november 1-i nappal történő belépését a Szigetköz Turizmusáért Egyesületbe.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szigetköz Turizmusáért Egyesülethez a tagfelvételi kérelmet benyújtsa, valamint valamennyi, a belépéssel kapcsolatos eljárási cselekményt lefolytassa, dokumentumot aláírja, beleértve az esetleges hiánypótlás teljesítését is.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy az adott évi tagdíjat a költségvetésbe beépíti, a 2019. évre vonatkozót az „Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése (304104)” tervezési alapegységből biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2020-tól az adott évi költségvetés összeállításakor

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az „Otthon Melege Program” „Okos költségmegosztás alkalmazása és radiátorcsere a távhőszolgáltatásban alprogram”-hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Örömmel látja a napirendi pontot. Az első napirendi pont még most is tartalmazta a 2009-es panelprogramok ki nem fizetett részeit.

Arról érdeklődik, hogy abból az összegből, amit átcsoportosítanak körülbelül hány lakás támogatása valósul meg, és mikor.

Borkai Zsolt polgármester: Akkor valósul meg, amikor a lakóközösségek sikeres pályázatokat nyújtanak be, majd ezt követően a társasházak és lakásszövetkezetek közbeszerzésen árajánlatokat kérnek be, majd döntenek arról, hogy ki lesz a beruházó. A vállalkozásokkal már a pályázók szerződnek és a beruházó elvégzi a szerződésben meghatározott időpontra a munkát.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

133/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az „Otthon Melege Program” „Okos költségmegosztás alkalmazása és radiátorcsere a távhőszolgáltatásban” alprogram keretében az elszámolható bruttó költségek 20%-os, de maximum lakásonként 140.000,- Ft mértékű támogatásával.

2. A Közgyűlés elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati kiírást és útmutatót.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati kiírás és útmutató közzétételéről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a beérkezett pályázatok elbírálására, a kapcsolódó szerződések megkötésére és az elszámoltatás elvégzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázati kiírás és útmutató szerint

5. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett pályázatok támogatására 2020. évtől a mindenkori költségvetésében előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzati támogatás biztosítására a pályázati konstrukció fennállásának idejére.

Felelős: polgármester

Határidő: a mindenkori éves költségvetésről szóló rendelet összeállításakor

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/7/A/53; 7233/A/13 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

134/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 279/7/A/53 hrsz.-ú (Győr, Soproni út 15. IV/1. ajtó), 49 m² nagyságú, 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 12.040.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. június 27.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

135/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 7233/A/13 hrsz.-ú (Győr, Arany János utca 18. I/4. ajtó), 48,89 m² nagyságú, 1,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 13.300.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. május 28.

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT a győri 10219 hrsz.-ú ingatlan működtetésbe adására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

136/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Projekt Kft. (székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-021453) működtetésébe adja ellenérték fejében határozatlan időre a győri 10219 hrsz.-ú, „kivett csónakház, udvar” megnevezésű, 10.050 m² területű, természetben a 9026 Győr, Kálóczy tér 10. szám alatti ingatlant a helyi önkormányzati közfeladatok körébe tartozó sport, ifjúsági ügyek ellátása céljából.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Győr Projekt Kft. ügyvezetőjét valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlan működtetésbe adásáról szóló megállapodást, valamint mindezek esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS HASZNOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

137/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. pont f)-g) alpontjainak megvalósításához kapcsolódó, „Vízi élménypark átfogó fejlesztése az árvízvédelem egyidejű rendezésével” beruházást továbbra is gazdasági tevékenység keretében kívánja hasznosítani.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert valamennyi szükséges jognyilatkozat és eljárási cselekmény megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT önkormányzati tulajdonú terület bérlet útján történő hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

138/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Illyés Gyula utcában található, győri 2858/127 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 5 ha 2128 m2 területű kivett, közterület megnevezésű ingatlanból kocsimosó céljára 681 m2 nagyságú terület bérbeadásához – versenyeztetési eljárás mellőzésével – Pallang László egyéni vállalkozó (székhely: 9019 Győr, Táncsics M. u. 8.) részére 2019. 05. 01. napjától 2022. 04. 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, az ingatlan vagyonértékelő által megállapított 190.365,- Ft/hó, azaz: egyszázkilencvenezer-háromszázhatvanöt forint/hó bérleti díj + áfa, összesen: 241.764,- Ft összegért, mely évente az előző évi infláció mértékének megfelelően emelendő.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT elővásárlási jogról történő lemondásra

(győri 11612 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

139/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6939 m2 alapterületű belterületi ingatlan 18125/220919 részére, valamint a tulajdoni illetőségen felépítendő, társasházi külön tulajdonként bejegyzésre kerülő, földszint 11. sz. alatti lakásingatlanra (44,58 m2 alapterülettel és 6,8 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), az I. emelet 8. sz. alatti lakásingatlanra (54,85 m2 alapterülettel és 6,38 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), az I. emelet 16. sz. alatti lakásingatlanra (40,91 m2 alapterülettel és 5,34 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), a II. emelet 7. sz. alatti lakásingatlanra (40,91 m2 alapterülettel és 5,34 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), továbbá a közös tulajdonban lévő kültéri parkolóhelyek közül 80 m2 alapterületű (a I., II., III, IV). számú gépkocsi beállóhelyekre a CONTACT BUILDING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Balás Á. utca 58.; cégjegyzékszám: 08-09-013661; képviseli meghatalmazás alapján Horváth Tibor) mint eladó, valamint Tóth Szilárd mint vevő között a Győrött, 2019. június 28. napján, mindösszesen 59.727.400,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba a 33340/2006. 02. 08. szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korában bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

140/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2018. dec. 31. (e Ft.)
 Önkormányzat tulajdonában álló részesedések (%)
2018. dec.31
 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.  5 453 944  100,00
 Győr Projekt Kft.  468 488  100,00
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.  231 300  51,00
 Győri Vásár Kft.  21 250  25,00
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  123 157  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  2 736  1,89
 AMFORA Zrt.  7 465  0,90
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  294 707  0,03
 OTP Bank NYRT.  11 550 173  0,00001786

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT bírósági ülnökök megválasztására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

141/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 fő ülnökjelöltet az 1. számú melléklet szerint a Győri Törvényszékre ülnökké megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés végrehajtására a szükséges intézkedést haladéktalanul tegye meg, így különösen a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát küldje meg a bíróság elnökének, valamint az ülnökök megbízólevelét állítsa ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, megbízólevél átadására az érintett bíróságok elnökével egyeztetett időpontban

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

142/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

143/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

144/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT HÁZIORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Örömmel látja az előterjesztést a gyárvárosiak nevében is, akiknek már lassan egy éve nincs háziorvosuk. A balesetben elhunyt Dr. Vajna Péter praxisáról van szó. Úgy tudja, hogy Dr. Vajna Péter özvegye értékesíteni kívánta a praxist, amire egy évig van lehetősége, azaz 2019. szeptember 21-ig. Ki fog szerződést kötni Dr. Tóth Dániellel? Nem derül ki számára, hogy az Önkormányzattal szerződik, vagy megegyezett a Doktor úr özvegyével?

Borkai Zsolt polgármester: Örül neki, hogy ezt a háziorvosi helyet sikerül betölteni, így azon kötelezettségüknek eleget tesznek, hogy megfelelő tudású szakember kerül oda. Az Önkormányzat ebben az esetben csak arról dönthet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy azon a területen ki lássa el a háziorvosi feladatokat. Az, hogy a volt praxistulajdonos és az új között milyen jellegű pénzügyi megállapodás történt, nem tartozik ide.

Pollreisz Balázs képviselő: Nem az érdekli, hogy milyen megállapodás történt kettőjük között, hanem az, hogy sikerült-e megállapodniuk. Igen, vagy nem. Válaszából úgy tűnt ki, hogy igen.

Borkai Zsolt polgármester: Az ilyen jellegű előterjesztés akkor érkezik a Közgyűlés elé, amikor a kettő fél már egymással megállapodott.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

Új szavazást rendel el, képviselői kérésre. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

145/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090174 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Kölcsey út 10.) 2020. február 1-jétől Dr. Tóth Dániel lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA

(6696/A/1-6696/A/7 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

146/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 6696/A hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. sz. alatti társas épület megnevezésű ingatlanra – mely tartalmazza a győri 6696/A/1 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 1. sz. alatti 120,67 m2 alapterületű iroda és raktár, a győri 6696/A/2 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 2. sz. alatti 64,39 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/3 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 3. sz. alatti 40,26 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/4 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/4. sz. alatti 94,89 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/5 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/5.sz. alatti 36,24 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/6 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/6. 58,46 m2 alapterületű lakás és a győri 6696/A/7 hrsz.-ú címképzés alatt lévő 49,68 m2 alapterületű 9 db tároló helyiségek megnevezésű ingatlanokat, a hozzájuk tartozó közös tulajdoni hányadokkal, továbbá a társasház alapító okiratában meghatározott épületrészekkel és helyiségekkel – az S.J.E. Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 08-09-007160; 9027 Győr, Hűtőház út 9., mint Vevő), valamint Dénes Balázs (mint Eladó) között 90.000.000,- Ft vételáron létrejövő adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT a Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítésére (győri 7158/8/A/1 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

147/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Baross Gábor utca 33. szám alatt található, 727,76 m2 nagyságú, üzlet megnevezésű, győri 7158/8/A/1 hrsz.-ú ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított, költségekkel növelt ár, nettó 204.365.000,- Ft azaz kettőszáznégymillió-háromszázhatvanötezer forint.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

148/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar az Amadeus Live produkció megrendezése érdekében a rendezvény jogtulajdonosával és európai képviselőjével, azaz az AVEX Classics International Inc. (3-1-30 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8577, Japan; képviseli: Hajime Shibata) és az Intermusica Artists Management Ltd. (Of 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, UK, adószám: GB355135857; képviseli: Jessica Ford) társaságokkal szerződést kössön és a szerződő cégek számlája alapján 25.000 USD-nak megfelelő, a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított forintösszeget jogdíjelőlegként, a szerződésben rögzített részletekben kifizessen.

2. A Közgyűlés előzetes kötelezettséget válla arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar számára az 1. pontban meghatározott produkció jogdíjából 20.000 EUR-nak megfelelő forintösszegű kifizetéséhez az Önkormányzat az intézmény 2020. évi önkormányzati költségvetési támogatása keretében külön forrás biztosítása nélkül előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pontra vonatkozóan azonnal;

2. pontra vonatkozóan: a 2020. évi költségvetési rendelet összeállításával egyidejűleg.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Filharmonikus Zenekarnak a bécsi Musikverein hangversenyteremben 2020. október 10-én megrendezésre kerülő koncertjéhez kapcsolódóan engedélyezi, hogy a hangverseny megvalósítása érdekében a Gesellschaft der Musikfreunde in Wien egyesülettel, azaz a Bécsi Zenebarátok Társaságával (1010 Wien, Musikvereinsplatz 1, Ausztria; egyesület regisztrációs száma: 506928790, közösségi adószáma: ATU 16362308) a szerződést megkösse és annak keretében a 2019. évi költségvetési előirányzata terhére a hangverseny bérleti díját, azaz 22.300 EUR + áfa összeget a szerződésben foglalt feltételekkel, a szerződés megkötését követő 30 napon belül kifizessen.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

149/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7029/1 hrsz-ú kivett önkormányzati utat Rokop József utca elnevezéssel látja el 2019. október 14. napjával.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2/1990-es Tanács határozattal megállapított Baross Gábor út elnevezésű közterület területe 2019. október 14. napjától a győri 3999, 4085, 4086, 7029/2, 7152, 7165, 7226 és 7376 helyrajzi számú ingatlanok területe.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: az 1. és 2. pontban megállapított elnevezés hatálybalépését követő 30 napon belül

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:46 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni.

Juhász István képviselő: A város munkavállalói kapnak-e karácsonyi pénzt, és ennek megtörténtek-e már az előkészületei? A városi honlapon 2019. november 30-ig befejezésre kiírt beruházások, mint például a Tatai út, Szent Imre út, mikorra fognak megvalósulni?

Borkai Zsolt polgármester: 2019. november 30-ra. Eddig nem kapott olyan információt, hogy ezek a beruházások késnének.

A jutalmak előkészítése megtörtént, és erre a továbbiakban is odafigyelnek. Ezúttal is köszöni kollégái és az intézményekben dolgozók munkáját.

Glázer Tímea képviselő: Az öt év gyorsan eltelt. Ellenzéki politikusként is próbáltak a város polgárai érdekében dolgozni. Megköszöni, hogy a Közgyűlés befogadott olyan javaslataikat, mint például a győrszentiváni Nagyhegy utca, amelynek a betonozása jelenleg is tart, a Tölgyes utca közvilágítását, valamint a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények esetében az 1 millió forintos emelést, ami a következő évben már ezzel az emelt összeggel lett a Közgyűlés elé terjesztve. Köszöni képviselőtársai munkáját, és a továbbiakban mindenkinek sok sikert kíván.

Borkai Zsolt polgármester: A mai az önkormányzati választásokat megelőző utolsó közgyűlés, ezért szeretné megragadni az alkalmat, hogy valamennyi képviselőnek köszönetet mondjon az elmúlt 5 év közös munkájáért. Az elmúlt 5 esztendőben szép eredményeket értek el, ezért köszöni a képviselő-testületnek, hogy támogatták a város fejlődését, jelentős beruházások és programok megvalósítását.

Elsőként azokat a döntéseket említi, amelyekkel a győri időseket, fiatalokat és a családokat segítették. Megújult számos orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde, szociális bérlakásokat éptettek, létrehozták a demensellátó központot. Mindent egybevetve, tehát az önkormányzati, állami és pályázati forrásokat is, közel 160 milliárd forint értékben valósultak meg városfejlesztési beruházások. Tovább erősödött a gazdaság, az iparűzési adót az eredeti 2 százalékos mértékről két lépcsőben 1,6 százalékra csökkentették, amivel közel hatmilliárd forintot hagytak évente a helyi gazdaságnál versenyképességük erősítésére. A város gazdasági szereplői otthon érzik magukat a városban, hiszen nem csak a termelésben, de Győr mindennapi életében is részt vesznek, együtt gondolkoznak a várossal és az egyetemmel, a közös projekteken túl számos nemes ügyet karoltak fel.

Tovább szépítették a várost, folytatódott a Belváros rehabilitációja, elkészült például a Dunakapu tér, illetve a Bécsi Kapu tér is. Folytatódott Újváros rehabilitációja, ahol megvalósult például a Zsinagóga melletti Bethlen tér is. A sort valamennyi városrésszel lehetne folytatni, hiszen fontos szempontnak tartották a városrészek kiegyensúlyozott fejlesztését.

Jelentős közlekedésfejlesztési programot hajtottak végre, ahol az önkormányzati, állami és pályázati forrásokból elkerülő utak, új hidak, sőt új közlekedési tengelyek jöttek létre, miközben a lakóutca felújítási programot is folytatták. Jelentősen bővítették a kerékpáros infrastruktrúrát, új utakat építettek, és a Győrbike rendszert is folyamatosan bővítették. Az elmúlt öt évben (állami, pályázati és önkormányzati forrásból) 17,6 km új kerékpárút épült, valamint 5,3 km hosszú meglévő felület újult meg önkormányzati saját forrásból, így már 80 km kerékpárút van városszerte. Egy új, Európában egyedülálló gyalogos-kerékpáros hidat is építettek Győrszentivánon. Nagy számban növelték a parkolási kapacitást is a Dunakapu téri mélygarázs, vagy éppen az Árpád parkolóház révén, de hamarosan újabb bővülés következik az elkészülő vásárcsarnok melletti, illetve a kórházi parkolólemezzel. Nagyszabású fásítási program keretében elültetettek évi 1000 fát, az évi százezer virágpalántát, megújultak a vízparti sétányok. Kiépítettek automata öntözőrendszereket, a játszóterek, szökőkutak, köztéri alkotások és parkok újultak meg.

Győr tartósan bekerült a leglátogatottabb magyar városok közé, 10 év alatt több mint megduplázták a vendégéjszakák számát. A közeljövőben elkészülő Mosoni-Dunai műtárgy, vagyis a vízszint szabályozása újabb nagy lehetőségeket nyit majd a turizmus terén. A kulturális kínálat, nemzetközi hírű társulatok, a fesztiválélet hírét viszik a városnak, ahogy rangos sportesemények is.

2014 év őszén megnyitották az Audi Aréna Győr multifunkciós csarnokot, amely azóta számos világverseny és kulturális esemény helyszíne volt, illetve a világ egyik legjobb kézilabda-csapatának az otthona. Nem sokkal később megnyitották az Aqua Sportközpontot, az ötven méteres versenymedencével a győri úszósport is egy új lendületet kapott. A sportinfrastruktúra-fejlesztés az Olimpiai Sportpark elkészültével lett teljes, amely többek között Európában is kuriózumnak számító tornacsarnokot és atlétikapályát is tartalmaz. 2017 egy különleges év volt, hiszen megrendezték hazánk első olimpiai nagyeseményét, amit az Európai Olimpiai Bizottság az addigi EYOF-ok legjobbjaként értékelt. 50 ország közel 2500 sportolója vitte magával a város jó hírnevét. A győriek magukénak érezték a rendezvényt, összefogtak a siker érdekében. Ugyanez volt érezhető a tavalyi EKF-pályázat során is. Azóta számos nagy világeseményt rendeztek, az idén például a sporttörténelem első junior tornász világbajnokságát.

Jelentős fejlődésen ment keresztül az egyetem is, ahol többek között új kollégium épült, a közelmúltban pedig átadták a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központot, amely az innováció, a kutatásfejlesztés és a városi összefogás jegyében segíti majd Győr fejlődését. A Modern Városok Program Győrben összességében mintegy 150 milliárd forintos fejlesztést jelent, amelynek keretében már számos beruházás indult el a városban, az állatkert, a kórházi parkolólemez, az infrastrukturális fejlesztések, vagy éppen a strand vízi élményparkká fejlesztése csak kiragadott példák. Köszöni tehát képviselőtársainak, hogy munkájukkal ezt a fejlődést támogatták, és bízik benne, hogy majd a leendő új képviselő-testület folytatja a megkezdett programokat.

Mindezek után köszönetet mond Jegyző Úrnak, valamint azon kollégáknak, akik segítették a Közgyűlés munkáját az előterjesztések előkészítésével. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a választási ciklusban 60 alkalommal tartott ülést a képviselő-testület, közel 76 óra időtartamban. Az öt év alatt 1157 alkalommal hozott határozatot a Közgyűlés, továbbá 165 db rendelet született ebben a ciklusban.

Megköszönni azon képviselőtársai munkáját is, akik az idei októberi önkormányzati választásokon már nem indulnak jelöltként. Jó egészséget és sok sikert kíván a további életútjukhoz.

Kéri képviselőtársait, hogy a részükre a korábbiakban névre szólóan kiadott eszközöket, mint. pl. a laptopot és a beléptetőkártyát, 2019. október 13-ig a Házüzemeltetési Osztályon szíveskedjenek leadni. Ha laptopot szeretnék megvásárolni, forduljanak a Házüzemeltetési Osztály vezetőjéhez.

Felhívja a figyelmét minden képviselőtársának arra, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-ában felsorolt feladatot ellátó, tisztséget, illetve munkakört betöltő személyeknek nyilatkozatot kell tenniük a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. Kéri, hogy a vagyonnyilatkozatokat a következő héten vegyék át az Aljegyzői titkárságon, majd zárt borítékban 2019. október 28-ig szíveskedjenek leadni az Aljegyzői Titkárságra.

Felkéri a közgyűlés tagjait, hogy az ülést követően fáradjanak át a Díszterem előterébe egy közös koccintásra, valamint az elmúlt öt év közös munkájának emlékére a városvezetés részéről fogadjanak el egy ajándékcsomagot.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:58 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.