152/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

152/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

Alpolgármester-választás és eskütétel

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. november 7-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

3. NAPIRENDI PONT

Alpolgármester-választás és eskütétel

152/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. november 7-i ülésén történő alpolgármesterek megválasztásához szükséges titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek

elnökévé: BORSI RÓBERT,

tagjaivá: HAJSZÁN GYULA, KOVÁCS LÁSZLÓ

képviselőket választja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.