154/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

154/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

Alpolgármester-választás és eskütétel

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. november 7-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

3. NAPIRENDI PONT

Alpolgármester-választás és eskütétel

154/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Radnóti Ákos képviselőt megválasztotta főállású alpolgármesterré.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Radnóti Ákos alpolgármester

Munkaügyi Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.