155/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

155/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

A Polgármester illetményének megállapítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. november 7-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

4. NAPIRENDI PONT

A Polgármester illetményének megállapítása

155/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése értelmében Borkai Zsolt főállású polgármester illetményét 2019. október 13-i hatállyal havi bruttó 997.170,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6)-(7) bekezdés alapján 11.595,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Borkai Zsolt főállású polgármester költségtérítését 2019. október 13-i hatállyal havi bruttó 149.576,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Borkai Zsolt polgármester

Munkaügyi Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.