156/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

156/2019. (XI. 07.) Kgy határozat

Alpolgármesteri illetmény megállapítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. november 7-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

5. NAPIRENDI PONT

Alpolgármesteri illetmény megállapítása

156/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Dr. Fekete Dávid főállású alpolgármester illetményét 2019. november 7-től havi bruttó 897.453,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés alapján 77.300,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Radnóti Ákos főállású alpolgármester illetményét 2019. november 7-től havi bruttó 897.453,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6)-(7) bekezdés alapján 11.595,- Ft-ban állapítja meg.

3. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Dr. Fekete Dávid főállású alpolgármester költségtérítését 2019. november 7-től 134.618,- Ft-ban állapítja meg.

4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Radnóti Ákos főállású alpolgármester költségtérítését 2019. november 7-től 134.618,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Munkaügyi Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.