1001/2019. (XI. 22.) Kgy. előterjesztés

1001/2019. (XI. 22.) Kgy. előterjesztés

Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben végrehajtott tevékenységéről

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben végrehajtott tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, feladatokról.

A Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kirendeltség alárendeltségében működő Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben mint az integrált katasztrófavédelmi rendszer helyi szervezete teljesítette a jogszabályokban, így különösen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény által meghatározott feladatait.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolót.

Győr, 2019. november 14.

Dr. Fekete Dávid

a polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes, a GyMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.