1116/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1116/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi munkatervére

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi munkatervére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében az előre látható feladatok jobb előkészítése és ütemezése érdekében félévre szóló munkatervet fogad el.

A munkaterv összeállításának előkészítése során javaslatok bekérésére került sor az SZMSZ előírásainak megfelelően – többek között – a Közgyűlés bizottságaitól, az Önkormányzat intézménye és többségi tulajdonában álló gazdasági társasága vezetőjétől, a Polgármesteri Hivatal főosztályaitól és osztályaitól, valamint az Önkormányzat közigazgatási területén közszolgáltatást nyújtó, nem az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoktól.

A tervezetben azok a témák szerepelnek, amelyek megvitatásának szükségessége az előkészítés során felmerült. A munkaterv tartalmazza az egyes ülésen megtárgyalásra tervezett, jelentősebb súlyú rendelettervezeteket, határozati javaslatokat és beszámolókat, tájékoztatókat. Feltüntetésre kerül benne a napirendi pont előterjesztője, az elkészítésben résztvevő, valamint az előterjesztést véleményező személy vagy szervezet megnevezése és az előterjesztések leadásának határideje. A munkaterv a későbbiekben még aktuálissá váló egyéb kérdésekkel, képviselői előterjesztésekkel, indítványokkal várhatóan tovább bővül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2020. I. félévére vonatkozó közgyűlési munkatervet fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2020. június 30-ig

G y ő r, 2019. december 11.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

2020. I. FÉLÉVI ÜLÉSEINEK MUNKATERVE

(KÖZGYŰLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS NAPIRENDJEI)

A Közgyűlés időpontja:

2020. február 28.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2020. február 20.

1. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendeletnek a 2019. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésére

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: a Közgyűlés bizottságai

Könyvvizsgáló

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatására fordítandó összegek meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

6. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított étkeztetés 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

8. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

9. Tájékoztató az Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemének működéséről, 2019. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály/

Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2020. március 15.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és a „PRO URBE GYŐR” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2020. március 27.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2020. március 19.

1. Beszámoló a Győri Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Győri Rendőrkapitányság, Váczi Attila r. alezredes

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2. Beszámoló a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

4. Javaslat a Győri Balett igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Szakmai bizottság

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

5. Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatását szolgáló pályázati keret felosztására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

6. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2020. évi feladattervére

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Idősügyi Tanács

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

7. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

8. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

WHO Egészséges Városok Projekt Irányító Bizottság

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

9. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

Az előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési Főosztály/

Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi

Bizottság

Városstratégiai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2020. április 24.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2020. április 16.

1. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: a Közgyűlés bizottságai

Könyvvizsgáló

2. Ellenőrzési jelentés a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről, valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Ellenőrzési Osztály

Önkormányzat intézményei

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

A Közgyűlés időpontja:

2020. május 29.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2020. május 21.

1. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a tanácsnok 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Jogi és Önkormányzati Osztály

Településfejlesztési Főosztály

Önkormányzat bizottságai

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendeletnek a 2020. I. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2020/2021. nevelési évben indítható csoportjainak számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

6. Javaslat öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására (alapítvány esetében)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2020. június 26.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2020. június 18.

1. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Polgármester és

a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2020. évi „városképi támogatások” engedélyezésére

Előterjesztő: Városstratégiai Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2019. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

4. Javaslat a Ménfőcsanaki Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

5. Javaslat a Közgyűlés 2020. évi II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2020. június 27.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Szent László-érem” díj adományozása

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.