1117/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1117/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

…………. napirendi pont

Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a jegyző legalább negyedévente beszámol a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett szervezeti egységek végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett intézkedéseikről szóló jelentést az alábbiak szerint adták meg:

14/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás értékesítése (6706/A/2 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a 6706/A/2 hrsz.-ú (Győr, Rákóczi F. u. 30. fszt. 2. ajtó) társasházi lakás értékesítését 8.260.000 Ft-os vételáron. Az ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2017. június 21. napján aláírásra került.

15/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás értékesítése (7434/A/6 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a 7434/A/6 hrsz.-ú (Győr, Bécsi kapu tér 11 I/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését 9.170.000 Ft-os vételáron. Az ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2017. augusztus 4. napján aláírásra került.

107/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Tárgy: A 2018. évi városképi támogatása

A 2018 évi városképi pályázatok nyerteseivel a megállapodások 2018. július 13. napjáig megkötésre kerültek.

2018. december 20-ig megfelelően elszámolt 3 pályázó, amíg 4 pályázat kivitelezői kapacitáshiányra hivatkozással a határidő meghosszabbítását kérték 2019. szeptember 30-ig.

Ezen pályázók közül egy határidőig elszámolt, további három pályázó kivitelezése még folyamatban van, ezekre további hosszabbítást kértek. A kivitelezői kapacitáshiány ebben az időszakban továbbra is jellemző.

166/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Alapítványok támogatása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy „Az ETO JÖVŐJÉÉRT” Alapítvány 12.000.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra működési és felújítási kiadások fedezetére. A megállapodás 2018. november 06-án megkötésre került, a 12.000.000,- Ft támogatás átutalása megtörtént. A támogatásról határidőben elszámoltak.

172/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Önkormányzati vagyon átadása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló ágyakat és ágymatracokat az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánított, és ezzel egyidejűleg hozzájárult ezen eszközök az Önkormányzat vagyonából selejtezés útján történő kivezetéséhez. Hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a leselejtezett eszközök a selejtezési eljárást követően ingyenesen átruházásra kerüljenek (A Győri Műszaki Szakképzési Centrum részére 40 db ágyat és 40 db ágymatracot; a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület részére 100 db ágyat és 100 db ágymatracot; a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum részére 20 db ágyat és 20 db ágymatracot; a Pedagógusok Szakszervezete Győr Járási és Városi Szervezete részére 40 db ágyat és 40 db ágymatracot; a Pedagógusok Szakszervezete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete részére 80 db ágyat és 80 db ágymatracot). Az eszközök kivezetésre kerültek a nyilvántartásból.

215/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás vételárának módosítása (4778/65/A/19 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a 4778/65/A/19hrsz.-ú (Győr, Kodály Zoltán u. 2/C. III/6. ajtó) társasházi lakás értékesítését 9.800.000 Ft-os vételáron. Az ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2019. február 12. napján aláírásra került.

73/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Tárgy: Alapítvány támogatása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 100.000,- Ft-os anyagi támogatását. A pénzeszköz-átadással kapcsolatos megállapodás 2019. június 18-án került aláírásra, a pénzösszeg pedig utalásra került. Az Alapítvány a kapott támogatást a megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeire fordította, melynek felhasználásáról határidőre elszámolt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

G y ő r, 2019. december 11.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Melléklet

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

14/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

15/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

107/2018. (VI. 29.)Kgy. határozat

166/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

172/2018. (X. 19.)Kgy. határozat

215/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

73/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály (a főosztályok és osztályok közreműködése, tájékoztatása alapján)

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.