12/2019. (XII. 19.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

12/2019. (XII. 19.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. december 19-én 14.00 órára összehívott és 14.02 órakor megkezdett közmeghallgatásán a Városháza dísztermében.

Meghívottak:

- Győr Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,

- jegyző, aljegyző

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői,

- győri települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

- GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.,

- Pannon-Víz Zrt.,

- Győr Projekt Kft.,

- Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.,

- JCDecaux Hungary Zrt.,

- Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.,

- Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr,

- Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete,

- Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

- BM OKF GyMS Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport,

- Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.,

- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.,

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

- VILL-KORR Hungária Villamosipari Kft.,

- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr,

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr,

- Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.,

- Győri Rendőrkapitányság,

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, valamint

- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Jelen vannak:

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Glázer Tímea, Hajtó Péter, Kovács László, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előre jelezte: Fodor Roland

Várható késését jelezte: Laczkovits-Takács Tímea

Távolmaradását előre nem jelezte: Hajszán Gyula, Harasztovics István,

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagyné Dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Szentgyörgyi Anna sajtóreferens,

Révi Zsolt városi főépítész,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,

Böröcz Péter rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályvezetője,

Kányai Róbert, a Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatója,

Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély Kft. ügyvezetője,

Andréka György, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 20 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és a város közügyei iránt érdeklődő állampolgárokat. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy az ülésen 17 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Távolmaradását előzetesen Fodor Roland képviselő, várható késését pedig Laczkovits-Takács Tímea jelentette be.

Ezt követően ismerteti, hogy az ülés napirendjén a munkaterv szerint közmeghallgatás szerepel. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, jelezze!

Mivel sem észrevétel, sem javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 17 fő – 17 igenlő, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

190/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. december 19-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Közmeghallgatás

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

(Rózsavölgyi László képviselő megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 18 főre módosul.)

1. NAPIRENDI PONT:

KÖZMEGHALLGATÁS

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Közgyűlés évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Mielőtt átadná a szót a kedves vendégeknek, néhány gyakorlati tudnivalóra hívja fel a figyelmet.

A regisztráció alkalmával kiosztott sorszámok szerint, azok sorrendjében fogja megadni a hozzászólás jogát a sorszámmal rendelkező állampolgároknak. Hozzászólásukat a mikrofon átvételét követően nevük és lakóhelyük mindenki számára jól érthető bemondásával kezdjék meg, mivel így tudnak írásban válaszolni, ha az szükséges. Lehet ezen adatok közlése nélkül is hozzászólni, azonban akkor az írásbeli válasz megküldése nem lehetséges. Amennyiben mondanivalójukat nem mikrofonba mondják, úgy a rendszer nem tudja rögzíteni és a jegyzőkönyv nem fogja azt tartalmazni.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján csak helyi közügyeket érintő, közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő vélemény, kérdés és javaslat elhangzására van lehetőség. A hozzászólók csak egy alkalommal fejthetik ki véleményüket, azaz vitára nem kerül sor a kérdésekben. A válaszadásra 3-4 hozzászólást követően kerül mindig sor.

Kéri, hogy a soron következő felszólaló a mikrofon átvétele után röviden, maximum 3 perc terjedelemben mondja el észrevételeit, javaslatait, melyekre a válaszokat a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői, illetve más szakemberek fogják megadni. A kivizsgálást, tájékozódást igénylő kérdésekre az érintettek írásban kapnak majd választ.

V. Z.: A Kisbácsai Boglárka utcával kapcsolatban elmondja, hogy 400 millió Ft-ból újították fel. Itt található templom, játszótér, iskola és óvoda is. Korábban megkeresték Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetét, hogy valamilyen sebességcsökkentő megoldást találjanak az utcában. Az utca elejére kitettek egy tehergépkocsival behajtani tilos táblát és egy harmincas táblát az utca negyedrészénél.

Olyan csatornafedeleket építettek be a Boglárka utcába, ami szerinte inkább a Baross útra valók, ahol is maximum 80 kg-os emberek állnak rá. Papírvékony lemezből vannak.

Az utcában már 3-4 éves a buszváró kérdése is, ami a Boglárka utca és a Sövény utca sarkán még mindig nem készült el. A Pásztor térről fél kilométert gyalogolnak az ott lakók. Eső elől jó lenne, ha be tudnának állni valahova. Bárány István képviselő úrnak jelezték a problémát, de intézkedés nem történt.

A Külső Bácsai útnak keresztelt útról elmondja, hogy ki van téve egy tábla, miszerint 2017-18-ban a Nemzeti Közútkezelő felújítja a mintegy fél kilométeres szakaszt. Sajnos nem történt semmi. Már a tábla is majdnem elrozsdásodott.

Az Üstökös Sport Egyesület a Kisbácsai Sportpályát egy-két lelkes emberrel felújítaná. Kéri a város vezetését, hogy segítsék ezt a kezdeményezést valamilyen formában.

Sz. I.-né: Révfaluban a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanoknak a résztulajdonosa. Ez a kettő terület az Egyetem szomszédságában van. Tavaly ismételten tiltakoztak a változtatási tilalom meghosszabbítása ellen. Tudomására jutott, hogy a délelőtt ismét meghosszabbították a változtatási tilalmat, ami számukra azt jelenti, hogy meg van kötve a kezük, semmit nem tudnak a közel 2600 m2 nagyságú, összközműves területtel kezdeni, ami frekventált helyen van. Legszomorúbb, hogy az előző évben a kérdésére Borkai Zsolt azt válaszolta, hogy az Egyetem és az Önkormányzat területfejlesztésének koncepciójában szükség van arra a kettő területre. Senki nem kereste meg őket ebben az ügyben, az Egyetem vezetése sem. Az Egyetem képviseletében egy ügyvéd május környékén megkereste telefonon és levélben, hogy fogadják és engedjék be a területre az Egyetem által megfogadott értékbecslőt. Körbe is vezették a területen. Szóban annyi hangzott el, hogy mivel változtatási tilalmak vannak rá, a kettő hatalmas terület értéke csekély. Aztán hónapok teltek el, de senki nem kereste meg, pedig az értékbecslő azt mondta, hogy napokon belül megküldi az értékbecslést az egyetem részére. Kereste az Egyetemet júniusban, de ott annyit közöltek vele, hogy az ügyvédjük intézi az ügyet, akit aztán fel is keresett. Azt az információt kapta, hogy az értékbecslő 60 millió Ft-ra becsülte, de ez nincs leírva. 2017 májusában előszerződésük volt egy ingatlanfejlesztővel 258 millió párszáz ezer forintról. Mindenki azt mondja, hogy kell a terület az Egyetemnek, de ajánlatuk nincs, senki nem tárgyalt velük. A tilalom ismét rákerült a területre. Az Oktatási Minisztérium csak annyit tud adni, amennyit az értékbecslő megállapított. Ennyiért viszont nem adják el.

Kéri, hogy mondják el, mire kell a terület az egyetemnek.

G. L.: Sikerült elérniük, hogy az 1055 méter hosszú Pusztaszeri utat megcsinálják. Az út szuper lett, de 360 millió Ft-ba került. Kérdezi, hogy a közmű miért nem lett kicserélve, miért csak a Bárczi Gusztáv utcáig történt meg a csere. Az 1950-es években lefektetett vízcsövet 500 méteren nem lehetett volna kicserélni?

A Volán kerítése mellett aszfaltjárda volt, most pedig csak murva. Kéri, hogy aki kitalálta, sétáljon arra minden nap. Szeptember 1-jén el kellett volna jönni, hogy hallják a gyógypedagógiáról hozott sérült gyerekek szülei mit mondtak.

Az Ipar utca és a Pusztaszeri út sarkán van egy tűzcsap a járda és a kerékpárút között. Bár még senki nem fejelte le, de ami késik, nem múlik.

Lakossági fórumot náluk utoljára Herkely Ákos tartott, ami már nagyon régen volt. A Volánnál 25-28 méter magas fák vannak. Szeretnék, ha ezeket visszabotolnák, hogy ne nekik kelljen szélvihar után az utcát takarítani.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium előtt van egy kis park. Itt kettő fa rálóg a villanyvezetékre. Már kérte, hogy vágják ki, de nem ilyen egyszerű. Először írjon levelet az Önkormányzatnak, ők írnak levelet az áramszolgáltatónak, kijönnek, megvizsgálják és megbíznak valakit.

A söprőautóval kapcsolatban kéri, hogy egy évben kétszer vagy háromszor 6 órakor jöjjenek, mert az iskola előtt – ahol a legtöbb levél van – ott parkolnak az autók 7 órakor. A söprőautó meg 7.10 és 7.30 körül jön, amikor a gyerekeket hozzák. A GYŐR-SZOL Zrt.-nél közölték, hogy akkor meg a lakók reklamálnak korai időpontban okozott zaj miatt.

A VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. emberei vezették a földkábelt az utcában, feltörték a járdát, bedöntötték a kerítését, mindent megígértek. Naiv volt, mert papírt nem íratott alá velük, utána mindent letagadtak. Akinél ilyen van, rögtön tegyen feljelentést, vagy írasson alá erről egy papírt.

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője: A Boglárka utcával kapcsolatban elmondja, hogy kértek sebességkorlátozást az utcába. Kollégája kiment a helyszínre, megvizsgálta az adottságokat. A Boglárka utca ennek a városrésznek a gyűjtőútja. Itt autóbusz közlekedés is van. Az autóbuszok miatt forgalomcsillapító épített bordát itt nem lehet elhelyezni szakmai szempontok alapján. Az óvoda és iskola figyelemfelkeltő táblái ki vannak helyezve, illetve javasolták 30-as sebességkorlátozó táblák kihelyezését. Ez meg is történt.

A Pusztaszeri úttal kapcsolatban elmondja, hogy az útépítés 240 millió Ft-ba került. Az útépítést közmű-rekonstrukció előzte meg. Ezt a munkát nem ők végzik, hanem a szolgáltatókkal felveszik a kapcsolatot, és az útépítés előtt arra kérik őket, hogy nyilatkozzanak, milyen állapotban van a vezeték. A vezetékeket szükség szerint cserélik. A csere után kezdődik az útépítés. A VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. esetével kapcsolatban említi, hogy ott sem az Útkezelő, hanem az E-ON Hungária megbízásából dolgoztak az emberek. A közmű-rekonstrukció egy hosszú folyamat. A tél miatt a közművesek egy ideiglenes helyreállítást is csináltak. Az útépítés csak ezután jöhetett.

A Volán kerítése melletti járda egy méteres sáv, ami zárt kerítés mellett vezet. A túloldalon rendelkezésre áll a járda. A tűzcsap esetében minden előírást betartottak. Megnézik, hogy mi az, ami ebben még zavaró lehet. Amennyiben szükséges, módosítják.

Füke Péter Településfejlesztési Főosztály, főosztályvezető: A Sövény és Boglárka utcák kereszteződésében található buszváróval kapcsolatban elmondja, hogy olyan önkormányzati tulajdonban lévő közterület, ahol ezt a felépítményt el lehetne helyezni, nem áll rendelkezésre. A szomszéd ingatlanából kellene tulajdont szerezni, hogy a felépítmény elhelyezhető legyen.

Bárány István képviselő: V. Z. úrral már régóta kapcsolatban van. A telektulajdonos felajánlott egy buszvárónyi helyet, csak a terület belátási háromszögbe esik. Ezért a buszvárót át kellett vinni a túloldalra, hogy legalább a gyerekeknél legyen. A buszváró tehát megérkezett a Sövény utca és a Boglárka utcák csomópontjába. A mostani buszváró szigetre lehetne olyan buszvárót helyezni, aminek nincs meg mind a kettő oldala. Egy buszváró elhelyezése azonban építési engedély köteles. A tulajdonos által felajánlott telekrészre nem lehet tenni a közúti közlekedés és a villanyszerelés szabályai miatt. Vizkeleti úrnak igaza van abban, hogy a buszváró ott van, csak nem éppen ott, ahol lennie kellene.

A csattogó csatorna fedlapokkal kapcsolatban elmondja, hogy gyengébb minőségű lapok érkeztek. Egy éven keresztül javítgatták, utána kicserélték a fedlapokat. A kicseréltek is újra csattogni kezdtek. Ennek a megoldásán is dolgoznak.

A buszvárót véleménye szerint a járdaszigeten el lehetne helyezni.

Révi Zsolt főépítész: Sz. I. telkével kapcsolatban elmondja, hogy az egyetemnek a területre szüksége van, amióta a főiskola megalakult, ezt már többször kinyilvánította hivatalosan is. Az Egyetem és a tulajdonosok közötti tárgyalásokat nincs módja ellenőrizni az Önkormányzatnak. A tulajdonosok és az Egyetem figyelmét is felhívták arra, hogy tárgyaljanak egymással. Ez szakmai kérdés. Ezen felül az Egyetemnek van arra felhatalmazása, ismeretei szerin eltérően is tárgyalhat az árról, és rendelkezik is a megfelelő szervezettel, amely ezt a tárgyalást levezetheti. Elhangzott, hogy ingatlanfejlesztők többszörös összeget adnának a telekért. Egy dolog tény, hogy egy ingatlanfejlesztő 2017-ben megkereste főosztályukat egy kérvénnyel és egy tervvel. Jelezték, hogy szívesen megvennék a telket, csakhogy a tulajdonosok irreálisan magas árra tartják a területet, de ennek ellenére megvennék. Kérték, hogy a területet az Önkormányzat vegye ki az egyetemi övezetből és az építési paramétereket emelje a két és félszeresére. A beszélgetés itt nem folytatódott tovább.

Sz. A.: Megköszöni a Pusztaszeri utca felújítását. Egy-két aknafedlap a többszöri átalakítás után is lejjebb került a megengedettnél, és zörögnek. Az új úttal kapott egy meglepetést is. Szélső házban lakik a vasút felőli oldalon. Mindkét oldalra kapott egy megállni tilos táblát. Így nem állhat meg a saját háza előtt. A kereszteződéstől még a vasút felé van, ami feloldaná a megállni tilos táblát. Most azt tudja csinálni, hogy megáll a Richter János utcába, elmegy, kinyitja a kapuját és a garázst, visszasétál, és bejár az autóval.

A Richter János utca is legalább ugyanolyan rossz állapotban van, mint amilyen a Pusztaszeri utca volt korábban. Azzal viszont nem kezdtek semmit. Folt hátán folt van abban az utcában. Lehetne-e azzal az utcával is kezdeni valamit, kérdezi. A konténeres autók nagyon hangosak az út rossz minősége miatt.

H. Zs.: A 10619 és 10620 hrsz.-ú telkek ügyében szól hozzá. Visszautasítja, amit a Főépítész úr mondott. Tárgyalt az Egyetem ügyvédjével. Akkor a 60 millió Ft már egy kicsit több volt. A 250 milliós előszerződés kettő évig élt neki. Itt 15 családról van szó. 27 éve dolgozik dajkaként, a jelzálogát nem tudja kifizetni, mert az Egyetem és az Önkormányzat nem tudja eldönteni, hogy kell-e nekik a terület. A Főépítész úr segíthetne annyit az Egyetemnek, hogy elcseréli a mellette lévő telek elejét a hátuljával, az Önkormányzat még hozzáadná a saját részét. Akkor az talán már elég lenne az Egyetemnek, és fel lehetne szabadítani az elejét, ahol úgysem tud mást építeni.

J. F.: Győrben más városoktól eltérően kampány idején nem lehet plakátokkal telerakni a kandelábereket és egyéb oszlopokat, helyette az Önkormányzat háromlábú vas tartókat helyez ki a városba. Tavasszal az európai parlamenti képviselők választása idején még 265 tartó kerül ki a városba, ősszel az önkormányzati választáskor már csak 166, az időközi választásra pedig már csak 80 db. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat beavatkozik a választás tisztaságába.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő úrnak a délelőtti közgyűlési ülésen jóváhagyott javaslata szerinte jó dolog, de ennek van egy előzménye. Egy éve kérte, hogy a városban civilek is ültethessenek fát. A GYŐR-SZOL Zrt. vezetője, Sági Géza úr elsősorban adminisztratív eszközökkel lehetővé tette ezt, majd egy későbbi levelében azt írta, hogy a civilek akciója nem egyeztethető össze a város faültetési koncepciójával. Kérdése, hogy a civil kezdeményezéseket az Önkormányzat támogatja-e a jövőben?

Az elmúlt években sok köztéri szobor került ki a városba. Ezek között vannak jók és rosszak is.

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője: Pusztaszeri út kapcsán elmondja, hogy a városban tapasztalt közlekedési problémákat, észrevételeiket közvetlenül intézményük felé is tudják jelezni, mint ahogy a megállási tilalommal kapcsolatban ezt meg is tették. Válaszoltak is erre. A megállási tilalom hatályát módosítják távolság kiegészítéssel még az idei évben. A kapubeálló már nem esik a megállási tilalom hatálya alá.

A Pusztaszeri út egy ipari terület kiszolgáló útja is. A teherforgalom jelentős. A megállási tilalom elrendelésére a Richter János-Pusztaszeri kanyarodó forgalom miatt volt szükség, és a forgalom változása tette indokolttá.

Az aknafedlapok problémáiról eddig nem jutott el hozzájuk információ, de megnézik a helyszínen.

Révi Zsolt főépítész: Az Önkormányzat képviseli és segíti az ügyfeleket. Naponta több megkeresés érkezik feléjük olyan ügyfelektől, akik telküket többszörös áron kívánnák értékesíteni, ezért szeretnék, hogy az övezeti besorolást változtassák meg. Viszont sokkal többen vannak azok, akik azt kérik, hogy ne változtassanak az övezeti besoroláson, és ne emeljék meg az övezeti paramétereket, mert lakhatatlanná válik a város. Ők a közérdeket nézik.

Az Egyetem melletti telekkel kapcsolatban elmondja, hogy az Egyetem érdekeit is nézni kell. Már több levelet továbbítottak ez ügyben, amit a polgármester úrnak címeztek. Ezekre válaszoltak is.

Sági Géza a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója: A választásokat megelőzően volt Jenei úrral egy levélváltásuk. Ennek az volt a lényege, hogy szívesen veszik a civilek kezdeményezését, de ezt abban az időszakban kellene, amikor fát lehet ültetni. Jenei úr felvetése nem volt összhangban a város faültetési koncepciójával. Levelében azt írta, hogy örülnek a civilek kezdeményezésének, de ezeknek a növényeknek a későbbi gondozásával kapcsolatban is várnák a javaslataikat. Erre azonban nem kapott választ.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: A köztéri alkotásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ezt mindenki a maga esztétikai érzéke szerint ítéli meg. Van akinek tetszik, van akinek nem.

A plakátoló helyek kapcsán elmondja, hogy csak polgármester választás lesz, tehát most sokkal kevesebb jelölt osztozik a helyeken.

Sz. T.: A Mayer Lajos utca burkolatát kifogásolja. Az AUDI Iskola melletti utcáról van szó. Aki egyszer arra, jár, az út rossz minősége miatt nem felejti el.

A Készenléti Rendőrség melletti szemetes kukákból évek óta szóródik ki a szemét. Soha nem viszik el a szemetesekből kihullott szemetet. A faleveleket nem szedik össze a városban.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Figyelmezteti a következő hozzászólót, hogy a közmeghallgatáson a helyi lakosság mondhatja el észrevételeit, ő itt egy koroncói címet lát. Ennek ellenére szívesen meghallgat minden hozzászólást, ami a győriek érdekében hangzik el, így megadja a szót.

J. I.: Úthibákkal kapcsolatban kéri a Közgyűlés figyelmét. A megújult Vásárcsarnok környékén a Hermann Ottó utca nagyon rossz minőségű, nem a városhoz méltó állapotban van.

A Bartók Óvodához bevezető út és járdaszakaszok is rossz állapotban vannak, foltozott az út. A Baross útra való felhajtás a Bartók Béla út felől nagyon problémás. Az út gödrös és kátyús. Mikor várható ezeknek az utaknak a felújítása?

K. J.: Az ügy, amely kapcsán jött, hosszú időre nyúlik vissza. 1975-ben épültek körülöttük a tízemeletesek a Március 15-e utca környékén. Azóta a házuk alig kap napot. A csatornázás azóta problémás. A társasházak jóval magasabban vannak, mint a házuk. A nagy esőzésekkor kifejezetten kellemetlen. A csatorna nem tudja elnyelni az esővizet is, és feljön a szennyvíz is. Mivel a házuk alacsonyabb területen van, a kertjeiket és a pincéket is elönti. Valamilyen megoldást találhatnának erre. Ez nemcsak náluk, hanem a már felújított házaknak is problémája.

Az utca, ha nem is csendes, de mindig rendezett volt. Most az autósok felállnak a fűre, tönkre teszik azt és a szegélyeket is. Építkezések folynak az utcában, ezektől sokat szenvednek. A kivitelezők azt csinálnak, amit akarnak.

Szeretné, ha a régi házakban lakók érdekeit is néznék, nemcsak az újonnan épülőkét. A mellette épülő új ház magas fala már elveszi tőlük azt a maradék fényt is, amit a tízemeletesek meghagytak.

V. M.: A Szentivániak Szentivánért Alapítvány kuratóriumának tagjaként szól. 23 éve működik náluk a „Kincsesház” nevű régi épület. Ebben a lakosság régi tárgyakat és használati eszközöket gyűjtött össze. Komoly gyűjtemény lett a szentiváni közösség munkájának eredményeként. A 167 éves ház az Alapítvány tulajdonában van. Parasztfödémes és döngölt földes. A nádtető rossz állapotba került. Felújítani már csak a tetőszerkezet kicserélésével lehetséges. Városképi pályázatot adtak be, de az önrészük kevésnek bizonyult. A pályázatban nem volt kiírás kötelező önrészre. Dr. Sik Sándor képviselő úr javasolta, hogy ajánlják fel az épületet a városnak. Ez meg is történt. Nekik kettő feltételük volt. Az egyik, hogy továbbra is Kincsesházként működjön az épület, a másik a felújítás. Már másfél éve húzódik az átvétel, a tető állapota folyamatosan romlik. A Településfejlesztési Főosztálytól kaptak ajánlatot, hogy a város megveszi 4 millió forintos értéken. Az önkormányzatoknak feladata a helyi kulturális örökség védelme is. Szeretné kérni, hogy ebben az ügyben történjen előrelépés, az épület ne menjen tönkre.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Elkötelezettek abban, hogy a Kincsesház megmaradjon, és a város tulajdonában, a Múzeum fenntartásában működhessen a továbbiakban. Eleinte az Alapítvány még ingyen szerette volna átadni a házat, most viszont már fizet is érte az Önkormányzat.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: A legutóbbi szerződéstervezet az elmúlt héten kiküldésre került. Eszerint 25 évig kötelező Kincsesházként működtetni az épületet.

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője: A város tulajdonában 800 km hosszú úthálózat van. Ennek az úthálózatnak van egy felújítási prioritása. A felsorolt utak szerepelnek ebben a listában. A költségvetés függvényében derül ki, hogy melyik út felújítására mikor kerülhet sor. A balesetveszélyes állapotok megszüntetését mindig biztosítják. 2019-ben a Mayer Lajos utca felújításának a teljes tervezése befejeződött, kész tervek vannak rá. Ez úgynevezett faltól-falig teljes felújítást tartalmaz. Ez a közműveket is érinti. A csapadékvíz elvezetése csak zárt rendszerben megoldható. Az oszlopon lévő vezetékes rendszerek átépítése is megtörténik.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: K. J. felvetéseire javasolja, hogy jövő év elején tartsanak egy személyes konzultációt.

Révi Zsolt főépítész: Alapprobléma az engedélyhez nem kötött és a szabálytalan, szakszerűtlen építkezések. Az Önkormányzat rendeletbe foglalta, hogy az építési engedélyhez nem kötött építkezéseket is meg kell előzni egy szakmai konzultációnak. Kollégái vizsgálják ezeket a bejelentésre szánt terveket, és felhívják a figyelmet a szabálytalanságokra. Általában ez sikeres, kisebb részben a Kormányhivatalhoz kell fordulni. Ha bárhol szabálytalanságot tapasztalnak, jelezzék feléjük.

Főosztályuk mindent megtesz, hogy az adott építkezés megfelelő közművesítés nélkül ne kezdődhessen el.

Sági Géza a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója: A hulladékgyűjtővel kapcsolatos problémának utána járnak.

A falevelek gyűjtése még jelenleg is folyik az egész város területén. Előfordulhatnak olyan területek, ahova még nem jutottak el. A cél, hogy a város területe falevélmentes legyen.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Miután további hozzászóló nincs, megköszöni a megjelent vendégek aktív részvételét, hasznos javaslatait. A városvezetés és a Közgyűlés nevében a jelen lévő vendégeknek, a város polgárainak, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag, jó egészségben eltöltött, nagyon boldog új évet kíván, majd a közmeghallgatást 15:09 órakor bezárja.

k. m. f.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.