174/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

174/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

6. NAPIRENDI PONT

Országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezése

174/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Győr külterület 0103/2 hrsz.-ú, kivett országos közút megnevezésű, Győr külterület 0104/4 hrsz.-ú, kivett autópálya megnevezésű, és a Győr külterület 0105/4 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlanokból kialakuló Győr külterület 0103/4 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 23.476 m2 területű, és Győr külterület 0103/6 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút (kerékpárút) megnevezésű, 1.144 m2 területű és Győr külterület 0104/7 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 21.148 m2 területű ingatlanok tulajdonjogának ingyenes, könyv szerinti értéken történő átvételéhez.

2. A Közgyűlés kijelenti, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező vagyoni körből ingyenesen tulajdonába adott ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníti el, a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, valamint állagát megóvja és az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt, kialakuló hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során – beleértve szükség szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárást is – teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot és eljárási cselekményt megtegyen.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt, kialakuló hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást és annak esetleges módosításait aláírja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.