178/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

178/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

10. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata

178/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális szolgáltatási feladatokról szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2019. december 31.

3. A Közgyűlés egyetért a 1. sz. melléklet szerinti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatában foglalt fejlesztési ütemezéssel, és felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítésekor az abban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: a 2020. és 2021. évi költségvetés elkészítésének időpontja.

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.