180/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

180/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

12. NAPIRENDI PONT

Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

180/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjait 2020. január 1. napjától a háziorvosi szolgáltatások térítési díjai tekintetében az 1. számú, a térítéses fogászati ellátások díjai tekintetében a 2. számú melléklet szerint állapítja meg, egyben a 80/2019. (V. 31.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

1. számú melléklet

Háziorvosi szolgáltatások térítési díjai

2020. január 1-jétől

 Ssz.  A  B
   A háziorvosi szolgáltatás megnevezése  Fizetendő térítési díj összege
(A térítési díjak összege áfá-t nem tartalmaz.)
 1.  1. Társadalombiztosítási, önkormányzati szociális ellátáshoz, egyéb jogszabályban meghatározott ellátáshoz orvosi igazolás kiállítása.
2. Az igazolás elvesztése esetén új igazolás kiállításakor fizetendő díj.
 
1. Ingyenes

2. 3.000 Ft

 2.  Igazolás kiállítása magán egészségpénztárak, biztosító társaságok szolgáltatásaihoz, bel- és külföldi munkavállaláshoz, munkaügyi központ, munkahelyi étkeztetés, önköltséges ápolási osztály, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételéhez; igazolás csecsemő úszáshoz; egészségügyi kiskönyv járványügyi érdekből kiemelt munkakörhöz; igazolás örökbefogadó személy alkalmasságához, gondnokul rendelt személy alkalmasságához; utazás lemondási szakvélemény betegség esetén; bírósági, rendőrségi, NAV szakvélemény; közösségbe vihető igazolás kollégiumhoz; krónikus betegségről, gyógyszerekről üzemorvosnak kiadott igazolás; utazó gyógyszereinek magyarnyelvű igazolása; igazolás továbbtanuláshoz, beiskolázáshoz, tanfolyamon való részvételhez.  4.500 Ft
 3.  Biztosító társaságok számára életbiztosításhoz, egészségpénztári tagság szerződésének megkötéséhez, kifizetésekhez szükséges szakértői vélemény.  6.500 Ft

2. számú melléklet

Térítéses fogászati ellátások díjai

2020. január 1-jétől

 Ssz.  A  B
   A fogászati ellátás megnevezése  Fizetendő térítési díj összege
A díjak a fogtechnikai munkák árát nem tartalmazzák!
(A térítési díjak összege áfá-t nem tartalmaz.)
 1.  Sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó fogeltávolítás.   4.000 Ft
 2.  Egy korona készítése.  20.000 Ft
 3.  Fog restaurálása csap- és tömőanyag
felhasználásával.
  15.000 Ft
 4.  Korona, híd eltávolítása (horgonykoronánként).   3.000 Ft
 5.  Teljes és részleges fogsor készítése, akrilát alaplemezzel állcsontonként.   46.000 Ft
 6.  Részleges fogsorkészítés fém alaplemezzel állcsontonként.   56.000 Ft
 7.  Fogsorjavítás.   5.200 Ft
 8.  Intraorális röntgen felvétel.   1.500 Ft
 9.  Extraorális röntgen felvétel.   4.500 Ft
 10.  CT felvétel egy fogról (quadráns)   7.000 Ft
 11.  CT felvétel egy állcsontról (mandibula vagy maxilla)   10.000 Ft
 12.  CT felvétel mindkét állcsontról   15.000 Ft

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.