183/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

183/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési terve

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

15. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési terve

183/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2020. december 31.

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2020. évi ellenőrzési terve

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 2.  Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  42  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 3.  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  46  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 4.  Gazdasági Működtető Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 5.  Győri Balett
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 6.  Győri Nemzeti Színház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2019  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 7.  Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2017-2019  rendszer-ellenőrzés  III. negyedév
 8.  Győr Megyei Jogú Város Levéltára
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  15  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 9.  Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  46  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 10.  Márvány Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2017-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 11.  Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 12.  Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 13.  Pannon-Víz Zrt.
a társaság gazdálkodási tevékenysége
 2  52  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 14.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  45  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 15.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
régészeti tevékenység
 2  36  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 16.  Újvárosi Művelődési Ház
a 2019. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése
 1  15  2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III.
negyedév
 17.  Vaskakas Bábszínház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
   Összesen:    600      

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás-szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály
a helyi adó megállapításának megfelelősége
 2  20  2018-2019  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 2.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodása
 1  25  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III.
negyedév
 3.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Vagyongazdálkodási Főosztály
Településfejlesztési Főosztály
a Vásárcsarnok és környezetének fejlesztésével kapcsolatos kiadások felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  40  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  IV.
negyedév
 4.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Vagyongazdálkodási Főosztály
Településfejlesztési Főosztály
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal mérlegében kimutatott befejezetlen beruházások állományának ellenőrzése
 2  35  2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 5.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Önkormányzat által alapított díjak és ahhoz kapcsolódó kifizetések ellenőrzése
 2  20  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 6.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport
a Polgármesteri Hivatal által 2019. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése
 1  10  2019  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 7.  Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály
a „Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások” előirányzat felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  30  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi
ellenőrzés
 III.
negyedév
   Összesen:    180      

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Bérgazdálkodás a költségvetés tervezése és végrehajtása során 6 költségvetési szervnél  3  50  2019. évre vonatkozóan  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 2.  Kötelezettségvállalások létrejötte és kezelése
8 költségvetési szervnél
 2  34  2019. évre vonatkozóan  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 3.  Szentiváni Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2017-2019  rendszer-ellenőrzés  
   Összesen:    120      
   Mindösszesen:    900      

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.

2. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

éves ellenőrzési terve végrehajtásához szükséges

2020. évi munkaerő-kapacitás meghatározása

 Tárgyévi naptári napok száma  366
 Szabadnapok, munkaszüneti napok és ünnepnapok száma
(szombat 52 nap, vasárnap 52 nap, munkaszüneti napok 11 nap)
 115
 Munkanapok száma  251
 Tárgyévi létszám (fő)*  6
 Rendelkezésre álló munkanapok száma (6 főre)  1506
 Kieső munkaidő:  
 Fizetett szabadság  240
 Átlagos betegszabadság  22
 Hasznos munkaidőalap:  1244
 Tanácsadói tevékenység ellátása a Bkr. 21. § (4) bekezdése szerint  50
 Egyéb tevékenység (tervezés, beszámolás, szakmai egyeztetések, vezetői teendők ellátása, stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata) kapacitásigénye  
244
 Oktatás, képzés  50
 Ellenőrzésekre fordítható napok száma  900
 Tervezett ellenőrzések végrehajtása  780
 Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma  120

* A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által jelenleg foglalkoztatott belső ellenőrök létszáma.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Ellenőrzési Osztály

Hivatal érintett szervezeti egységei (a szervezeti egység irányítása alá tartozó, érintett intézmények értesítésére is)

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.