187/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

187/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

A Győrben született gyermek után faültetési program elindítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

19. NAPIRENDI PONT

A Győrben született gyermek után faültetési program elindítása

187/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, a 2020. január 1-jét követően Győrben született azon gyermek családja részére, akinek a születésekor legalább egyik szülője győri állandó lakóhellyel rendelkezik, az önkormányzat felajánl egy facsemetét elültetés céljából. A facsemete igénylésére az év első felében született gyermek esetében az őszi fásítási időszakban, az év második felében született gyermek esetében a tavaszi fásítási időszakban van lehetőség. A facsemete elültethető magánterületen, amennyiben az igénylő család nem él ezzel a lehetőséggel, a facsemete elültetéséről az önkormányzat gondoskodik a fásítási program keretében.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításával kapcsolatos szabályokat a megvalósításban közreműködő szervek bevonásával 2020. március 31. napjáig dolgozza ki.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Alpolgármesteri Titkárság

Településfejlesztési Főosztály

Dr. Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.