188/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

188/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Alapítványok támogatása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

20. NAPIRENDI PONT

Alapítványok támogatása

188/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére a „Győr-Újvárosi Gyerekekért” Alapítvány (9025 Győr, Kossuth L. u. 13., adószám: 18530014-1-08) 1.000.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Pressley Ridge Programban szereplő célok megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére az Egyetemi Zenei Alapítvány (9026 Győr, Egyetem tér 1., adószám:18985029-1-08) 4.000.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, az alapítvány működésének támogatása, művészeti programjai megvalósítása céljából.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés az 1-2. pontokban meghatározott támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján: + 5.000.000 Ft

308131 Az év során a polgármester hatáskörében

felhasználható elkülönített előirányzat: – 5.000.000 Ft

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri az alpolgármestert az 1-2. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2020. január 7.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Alpolgármesteri Titkárság

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.