190/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

190/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

A közgyűlés 2019. XII. 19-i közmeghallgatásának napirendje

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közmeghallgatáson

készült jegyzőkönyvből

A közgyűlés 2019. XII. 19-i közmeghallgatásának napirendje

190/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. december 19-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Közmeghallgatás

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.