19/2020. (II. 28.) Kgy határozat

19/2020. (II. 28.) Kgy határozat

A szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormák

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

6. NAPIRENDI PONT

A szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormák

19/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2020. április 1. napjától.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.