20/2020. (II. 28.) Kgy határozat

20/2020. (II. 28.) Kgy határozat

Fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

8. NAPIRENDI PONT

Fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírása

20/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Kölcsey út 10. sz. alatti rendelőben működő 080096075 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Dr. Szász Katalin járási tisztifőorvos,

- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója,

- Szekeresné Koós Mónika humánpolitikai koordinátor,

- Dr. Csörgits Lajos aljegyző.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.