21/2020. (II. 28.) Kgy határozat

21/2020. (II. 28.) Kgy határozat

A helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

9. NAPIRENDI PONT

A helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala

21/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés jóváhagyja a menetrendváltozást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 1.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 31.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 98/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat 3. pontjában a 2020. évben ellentételezés nyújtására biztosított legfeljebb 1.389.793.088,- Ft összegen felül további 12.862.868,- Ft összegű ellentételezést nyújt (ebből 10.421.868,- Ft az 1. pont szerinti döntés fedezetének biztosítása, 2.441.000,- Ft a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2019. évi tervezett és tényleges összegének különbözete alapján) a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásán felül azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 5. d) pontja szerinti megállapodás hatályba lép, úgy a költségvetési forrás összegével csökken az ellentételezés összege.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés a 3. pont szerinti ellentételezés fedezetének biztosításaként az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) + 12.862.868,- Ft

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 12.862.868,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Településfejlesztési Főosztály/Városépítési Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.