22/2020. (II. 28.) Kgy határozat

22/2020. (II. 28.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatási rendszerének meghatározása és a pályázati kiírás elfogadása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

10. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatási rendszerének meghatározása és a pályázati kiírás elfogadása

22/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2020. év élősport támogatását az alábbiak szerint osztja fel:

I. Egyesületi támogatás, melynek keretösszege: 662.200.000,- Ft

a) kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosárlabda, női és férfi úszás) esetében reklámszerződés megkötésével (188.200.000,- Ft);

b) pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára (299.000.000,- Ft);

c) eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (5.000.000,- Ft);

d) sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (10.000.000,- Ft).

e) kiemelten támogatott sportszervezetek (ETO-SZESE férfi kézilabda, Győri Úszó Sportegyesület, Győri Atlétikai Club) létesítmény használatára a Magvassy Mihály Rendezvénycsarnok, az Aqua Sportközpont, az Olimpiai Sportpark és a Kálóczi téri Sporttelep vonatkozásában (160.000.000,- Ft).

II. Egyéb sporttámogatás, melynek keretösszege: 32.800.000,- Ft

a) fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (4.000.000,- Ft);

b) szeniorsport támogatásra (4.000.000,- Ft);

c) diáksport, óvodás sportfoglalkozások és rendezvények támogatására (15.000.000,- Ft);

d) sportrendezvény keret: tömeg- és szabadidősport programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására (9.800.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a kötelezettségvállalások megtételére: 2020. december 31.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont I. b) alpont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót az 1. sz. melléklet szerint, a pályázat meghirdetési, elbírálási, döntési, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2.) pont szerinti pályázat kiírásáról, lefolytatásáról és a pályázat eredményeképpen a támogatás felosztási javaslatának közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat megjelentetése: 2020. február 28.

a pályázat lefolytatása a pályázati kiírás szerint

a pályázati keret felosztásának közgyűlés elé terjesztése: 2020. március 27.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Sport Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.