24/2020. (II. 28.) Kgy határozat

24/2020. (II. 28.) Kgy határozat

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 6881/A/6)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

12. NAPIRENDI PONT

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 6881/A/6)

24/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 6881/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Rákóczi F. u. 3. I. emelet 6. ajtó szám alatt található 106 m2 alapterületű 2 egész és 1 félszobás lakás megnevezésű ingatlanra, a hozzá tartozó alapító okiratban megjelölt 240/1000 arányú közös tulajdonú helyiségekkel együtt a Győrött 2019. október 29. napján Dr. Glegyák Eszter mint eladó és Dr. Glegyák Jenő Kálmán, illetve Dr. Glegyákné Bíró Zsuzsanna holtig tartó haszonélvezeti jogosultak, valamint a BORSOS-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Borsos Ervin Gergely ügyvezető) 9061 Vámosszabadi, Győri út 1. szám alatti székhelyű cég, mint Vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti 51.000.000,- Ft vételáron, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.