25/2020. (II. 28.) Kgy határozat

25/2020. (II. 28.) Kgy határozat

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 2076 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

12. NAPIRENDI PONT

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 2076 hrsz.)

25/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 2076 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Szent Imre út 147. szám alatt található 8324 m2 területű, kivett üzlet (vas-műszaki) megnevezésű ingatlan 5369/8324-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányadának tulajdonjogára Nagy Lóránt Alajos mint eladó és a REXIMBER Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Schatz Árpád ügyvezető) 9024 Győr, Kert u. 7/E. szám alatti székhelyű cég, mint vevő között Győrött, 2019. december 16. napján, 72.481.500,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba a 33342/2006. 02. 08. (eredeti határozat: 33341/2006. 02. 08.) szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.