26/2020. (II. 28.) Kgy határozat

26/2020. (II. 28.) Kgy határozat

Alapítványok támogatása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

13. NAPIRENDI PONT

Alapítványok támogatása

26/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 188/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat 2. pontjában megjelölt célt fejlesztési támogatásra módosítja.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret” kiadási jogcím terhére a „Holenda Barnabás Matematika Alapítvány” (9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. adószám: 18530681-1-08) 30.000 Ft-tal kerüljön támogatásra a matematika verseny díjazottjainak könyvjutalmazása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2020. március 6.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály/Jogi és Titkársági Csoport

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.