29/2020. (II. 28.) Kgy határozat

29/2020. (II. 28.) Kgy határozat

A 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítása, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívása és új tag megválasztása, valamint ezzel összefüggésben az alapító okirat módosításának jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

16. NAPIRENDI PONT

A 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítása, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívása és új tag megválasztása, valamint ezzel összefüggésben az alapító okirat módosításának jóváhagyása

29/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatát akként módosítja, hogy a határozat 3.) pontját, 2020. február 29. napjával, hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.