32/2020. (II. 28.) Kgy határozat

32/2020. (II. 28.) Kgy határozat

„Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

17. NAPIRENDI PONT

„Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

32/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Benkovich Ferenc

plébános

részére az egyházi intézmények, különösen a Szentlélek Templom, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont és a Szent Anna Otthon alapításában és felépítésében vállalt értékteremtő munkája, valamint több évtizedes, fáradhatatlan odaadással végzett, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRA

kitüntető címet adományoz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.