34/2020. (II. 28.) Kgy határozat

34/2020. (II. 28.) Kgy határozat

„Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

17. NAPIRENDI PONT

„Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

34/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Berkes Gyula

plébános

részére az egyház szolgálatában és Győr város érdekében kifejtett több évtizedes, magas színvonalú hitéleti és oktatói munkássága, valamint példás közösségépítő tevékenysége elismeréseként a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRA

kitüntető címet adományoz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.