35/2020. (II. 28.) Kgy határozat

35/2020. (II. 28.) Kgy határozat

„Pro Urbe Győr” díj adományozása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

17. NAPIRENDI PONT

„Pro Urbe Győr” díj adományozása

35/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Kozma Endre

a „Régi Győr” facebook és internetes oldal szerkesztője

részére Győr város történelmi múltjának feltárása és megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan értékmentő munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján

PRO URBE GYŐR

díjat adományoz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.