0204/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0204/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja rendelkezik arról, hogy az óvodai ellátás megszervezése és biztosítása, mint helyi közügy, helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése a települési önkormányzat feladatává teszi az óvodák felvételi körzetének közzétételét. Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja pedig a fenntartó kötelezettségei között nevesíti az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló döntés meghozatalát. Az óvodába történő jelentkezéshez nélkülözhetetlen az óvodák felvételi körzetének meghatározása, a felvételi körzetjegyzék összeállítása. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdés g) pontja a beiratkozás tudnivalóit tartalmazó fenntartói hirdetmény kötelező tartalmi elemeként határozza meg az óvodák felvételi körzetéről szóló tájékoztatást.

A 2016/2017. nevelési évtől kezdődően az óvodai beiratkozási eljárásrend részét képező óvodai felvételi körzeteket a fenntartó önkormányzat rendelet formájában határozta meg, melynek felülvizsgálata és esetleges módosítása minden új nevelési év óvodai beiratkozási eljárásrendjének részét képezi. A módosítást a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan az indokolta, hogy a rendelet utolsó módosítását követően Győr városában új közterületek elnevezésére került sor, amelyek besorolása az egyes óvodák felvételi körzetjegyzékébe szükségessé vált.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet módosítását az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen!

Győr, 2020. február 6.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

 1. melléklet a …/2020. (II. 28.) rendelethez
 "1. melléklet a 6/2016. (II. 26.) rendelethez"
 
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzéke
         
   A  B  C  D
   Irányító-szám  Utca neve  Házszám  Körzetes óvoda neve
 2.  9012  Aba Sámuel út    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 3.  9025  Achim András út    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 4.  9026  Ady Endre u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 5.  9025  Akác tér    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 6.  9025  Akác u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 7.  9011  Akácos út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 8.  9028  Alkonyat u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 9.  9024  Alma u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 10.  9027  Almafa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 11.  9025  Alpár u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 12.  9011  Alpesi u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 13.  9028  Alsókert u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 14.  9021  Amadé László u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 15.  9011  Andrásvári út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 16.  9022  Apáca u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 17.  9030  Apály u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C .
 18.  9021  Apor Vilmos püspök tere    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 19.  9021  Aradi vértanúk útja    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 20.  9028  Aranka u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 21.  9021  Arany János u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 22.  9024  Aranyeső u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 23.  9024  Aranyhal u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 24.  9029  Aranyhomok u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 25.  9011  Aranyos út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 26.  9028  Arató u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 27.  9024  Articsóka u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 28.  9030  Asbóth Sándor u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 29.  9023  Attila u.  1-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 30.  9023  Attila u.  2-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 31.  9027  Audi Hungária út    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 32.  9011  Auer Lipót utca    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 33.  9028  Aulich u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 34.  9028  Auróra u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 35.  9027  Avar u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 36.  9011  Ábrahám Pál u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 37.  9024  Ádám u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 38.  9011  Áfonya u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 39.  9024  Ág u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 40.  9011  Ákom Lajos u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 41.  9026  Áldozat u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 42.  9012  Állomás út    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 43.  9023  Álmos u.  17-végig páratlan oldal, 16-végig páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 44.  9023  Álmos u.  1-15 páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 45.  9023  Álmos u.  2-14 páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 46.  9022  Álom köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 47.  9030  Árkoskert u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 48.  9029  Árnika u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 49.  9011  Árnyas köz    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 50.  9011  Árnyas út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 51.  9012  Árpa u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 52.  9021  Árpád telep    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 53.  9021  Árpád út  1-47 páratlan oldal, 2-36 páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 54.  9022  Árpád út  49-99 páratlan oldal, 38-62 páros oldal  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 55.  9025  Árvaház u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 56.  9011  Árvalányhaj út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 57.  9024  Árvácska u. (Rabkert)    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 58.  9026  Árvíz u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 59.  9025  Átló u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 60.  9024  Babits Mihály u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 61.  9028  Bagoly u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 62.  9021  Bajcsy-Zsilinszky út  1-39 páratlan oldal, 2-48 páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 63.  9022  Bajcsy-Zsilinszky út  41-végig, 50-végig  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 64.  9028  Bajnok u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 65.  9027  Bajza u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 66.  9024  Bakonyi út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 67.  9025  Bakter u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 68.  9027  Balassi Bálint u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 69.  9028  Balogh Ádám u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 70.  9028  Banai út    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 71.  9028  Banai úti őrház    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 72.  9011  Barackos út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 73.  9024  Baráti út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 74.  9028  Barátság u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 75.  9026  Barka köz    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 76.  9026  Barka sor    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 77.  9021  Baross Gábor út  1-37páratlan oldal, 2-38 páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 78.  9024  Baross Gábor út  39-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 79.  9024  Baross Gábor út  40-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 80.  9024  Bartók Béla út  39-végig páratlan oldal, 44-végig páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 81.  9024  Bartók Béla út  1-39 páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 82.  9024  Bartók Béla út  2-42 páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 83.  9028  Barsi Ernő u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 84.  9022  Batthyány tér    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 85.  9026  Bácsai út    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 86.  9025  Bálint Mihály u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 87.  9029  Bálvány u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 88.  9023  Bán Aladár u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 89.  9011  Bárányréti út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 90.  9023  Bárczi Gusztáv u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 91.  9026  Bárka u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 92.  9029  Bársonyka u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 93.  9028  Bársonyvirág u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 94.  9022  Bástya u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 95.  9026  Báthori köz    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 96.  9026  Báthori út    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 97.  9012  Bedy Vince Dr. u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 98.  9025  Beér köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 99.  9022  Belváros köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 100.  9024  Bem tér    Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 101.  9021  Benczur u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 102.  9029  Benedek Elek u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 103.  9025  Bercsényi liget  2-végig páros oldal  Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 104.  9025  Bercsényi liget  1-végig páratlan oldal  Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 105.  9024  Berkenye u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 106.  9027  Berkenyefa sor    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 107.  9027  Berzsenyi Dániel u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 108.  9028  Betérő u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 109.  9025  Bethlen István tér    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 110.  9012  Bezerédj út    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 111.  9025  Bécsi út    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 112.  9021  Bécsi kapu tér    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 113.  9025  Béke u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 114.  9028  Bianka u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 115.  9029  Bíbor u. (Sáráspuszta)    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 116.  9030  Bierbauer Lipót u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 117.  9028  Bimbó u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 118.  9025  Birkás köz    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 119.  9022  Bisinger József sétány  2-18 páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 120.  9022  Bisinger József sétány  20-végig páros oldal  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 121.  9023  Blaha Lujza u.    Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 122.  9024  Bocskai u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 123.  9024  Bodócs István u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 124.  9030  Bodzás u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 125.  9011  Bogáncs u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 126.  9029  Boglárka u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 127.  9025  Bokréta u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 128.  9030  Bokros sétány    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 129.  9028  Boldizsár u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 130.  9027  Bolyai Farkas u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 131.  9028  Bornemissza u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 132.  9011  Boróka u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 133.  9011  Boros u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 134.  9026  Borostyán sétány    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 135.  9028  Borostyánkő u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 136.  9024  Borsos Miklós u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 137.  9028  Borsóhelyi dűlő    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 138.  9025  Botond u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 139.  9028  Brassói u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 140.  9025  Brigád u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 141.  9023  Buda u.  1-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 142.  9023  Buda u.  2-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 143.  9027  Budai út  1-végig páratlan oldal  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 144.  9027  Budai út  2-végig páros oldal  Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 145.  9025  Budai Nagy Antal u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 146.  9023  Bulcsu u.    Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 147.  9025  Burcsellás köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 148.  9024  Buzogány u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 149.  9027  Bútorgyári u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 150.  9012  Búza u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 151.  9028  Búzakalász u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 152.  9028  Búzamező u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 153.  9011  Búzavirág u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 154.  9025  Bükk u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 155.  9027  Bükkfa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 156.  9012  Cédrus u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 157.  9026  Ciklámen u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 158.  9025  Cinege u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 159.  9025  Cinka Panna u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 160.  9023  Cirkeli út    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 161.  9023  Corvin u.  1-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 162.  9023  Corvin u.  2-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 163.  9024  Cuha u.  21-végig páratlan oldal, 20-végig páros oldal  Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
 164.  9024  Cuha u.  1-19 páratlan oldal, 2-18 páros oldal  Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.
 165.  9025  Cukrász köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 166.  9025  Cziráky tér    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 167.  9022  Czuczor Gergely u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 168.  9023  Csaba u.  1-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 169.  9023  Csaba u.  2-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 170.  9027  Család u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 171.  9029  Csalogány u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 172.  9012  Csanakhegyi út    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 173.  9012  Csanaki u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 174.  9027  Csavargyár u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 175.  9012  Császár magánút    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 176.  9029  Csemete u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 177.  9028  Csendes u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 178.  9028  Csengő u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 179.  9025  Cser u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 180.  9024  Cseresznye u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 181.  9012  Cseresznyés u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 182.  9030  Csíkóstó út    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 183.  9021  Csillag u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 184.  9029  Csillagfürt u. (Sáráspuszta)    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 185.  9028  Csiperke u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 186.  9028  Csipkebogyó u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 187.  9025  Csipkegyári út    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 188.  9029  Csipkerózsa u. (Sáráspuszta)    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 189.  9024  Csokonai u.    Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 190.  9030  Csonkaér út    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 191.  9012  Csontváry u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 192.  9028  Csortos Gyula u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 193.  9027  Csókás u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 194.  9026  Csónakos u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 195.  9027  Csörgőfa sor    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 196.  9029  Csutora u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 197.  9028  Dalos u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 198.  9026  Damjanich u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 199.  9025  Dankó Pista tér    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 200.  9024  Dália u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 201.  9027  Debrecen u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 202.  9024  Dembinszky u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 203.  9012  Denk Gusztáv u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 204.  9030  Deres u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 205.  9012  Derűsdomb u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 206.  9024  Dessewffy u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 207.  9025  Dél u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 208.  9011  Dénes tag    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 209.  9024  Déry Tibor u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 210.  9011  Déryné út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 211.  9011  Diák út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 212.  9030  Dinnyés u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 213.  9024  Diófa u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 214.  9025  Diós u. (Pinnyéd)    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 215.  9024  Dobozgyár u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 216.  9028  Dobó u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 217.  9027  Dohány u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 218.  9028  Dohánypajta u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 219.  9021  Domb u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 220.  9028  Dombalja u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 221.  9029  Dombhát u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 222.  9026  Dózsa György rakpart    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 223.  9025  Dózsa sor    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 224.  9011  Dózsa tag    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 225.  9027  Dsida Jenő útja    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 226.  9024  Dugonics u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 227.  9011  Duna sor    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 228.  9026  Duna u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 229.  9022  Dunakapu tér    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 230.  9025  Ecet u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 231.  9012  Ecker János u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 232.  9030  Egres köz    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 233.  9011  Egressy Béni út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 234.  9027  Egyenlőség u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 235.  9011  Egysori út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 236.  9026  Egyetem tér    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 237.  9011  Eisemann Mihály u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 238.  9021  Eötvös tér    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 239.  9024  Eőrsy Péter u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 240.  9025  Eper u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 241.  9012  Epres u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 242.  9019  Erdei út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 243.  9028  Erdélyi u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 244.  9011  Erdész ház    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 245.  9025  Erdész u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 246.  9011  Erdő sor    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 247.  9028  Erdőszél u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 248.  9025  Erdőtelep u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 249.  9011  Erdő telep    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 250.  9028  Erfurti út  1-45 páratlan oldal, 2-36 páros oldal  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 251.  9028  Erfurti út  47-végig páratlan oldal, 38-végig páros oldal  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 252.  9030  Ergényi u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 253.  9025  Erkel Ferenc u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 254.  9023  Erzsébet liget    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 255.  9028  Estike u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 256.  9025  Esze Tamás u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 257.  9023  Eszperantó út  20-42 páros oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 258.  9024  Eszperantó út  2-18 páros oldal  Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 259.  9027  Esztergető u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 260.  9027  Európa sétány    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 261.  9026  Evezős u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 262.  9011  Ezerjó út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 263.  9028  Ezüst u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 264.  9024  Ezüstfenyő út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 265.  9026  Éger u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 266.  9027  Égerfa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 267.  9030  Éllő Lajos Dr. u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 268.  9024  Éva u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 269.  9028  Fagyal u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 270.  9024  Fagyöngy u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 271.  9028  Farkas Márton u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 272.  9025  Farkas Mátyás út    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 273.  9024  Fasor u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 274.  9022  Fazekas köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 275.  9025  Fazekas-vermek    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 276.  9028  Fácán u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 277.  9011  Fecske út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 278.  9024  Fehérakác u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 279.  9028  Fehérlaposi dűlő    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 280.  9027  Fehérlaposi út    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 281.  9023  Fehérvári dűlő    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 282.  9028  Fehérvári út  65-végig páratlan oldal, 80-végig páros oldal  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 283.  9023  Fehérvári út  1-63 páratlan oldal, 2-78 páros oldal  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 284.  9012  Fekete István u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 285.  9028  Felsőkert u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 286.  9011  Felüljáró út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 287.  9011  Felüljáró út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 288.  9011  Fenyő u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 289.  9028  Fenyőfa u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 290.  9030  Fenyőszer u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 291.  9011  Fenyves sor    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 292.  9025  Festő u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 293.  9028  Fényes u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 294.  9024  Fészek u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 295.  9012  Forráskút u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 296.  9023  Földes Gábor u.  29-végig páratlan oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 297.  9023  Földes Gábor u.  25-27 páratlan oldal, 10-végig páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 298.  9023  Földes Gábor u.  1-23 páratlan oldal, 2-8 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 299.  9025  Fő u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 300.  9028  Frangepáni u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 301.  9029  Frézia u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 302.  9028  Fuvaros u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 303.  9024  Függvény u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 304.  9022  Fürdő köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 305.  9025  Fürdő tér    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 306.  9030  Füzes u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 307.  9024  Fűzfa u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 308.  9011  Galagonya u. (Kertváros)    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 309.  9024  Galamb u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 310.  9026  Galántai u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 311.  9012  Galgóczi Erzsébet u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 312.  9012  Garan János u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 313.  9028  Gazda u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 314.  9028  Gábor Áron u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 315.  9022  Gárdonyi Géza u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 316.  9029  Gát u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 317.  9019  Gátőrház    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 318.  9025  Gerbera u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 319.  9011  Gerda út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 320.  9024  Gerence út  35-végig páratlan oldal, 34-végig páros oldal  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
 321.  9024  Gerence út  1-33 páratlan oldal, 2-32 páros oldal  Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
 322.  9012  Gergely Béla u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 323.  9019  Gerle u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 324.  9028  Gesztenye u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 325.  9027  Gesztenyefa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 326.  9026  Gébics u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 327.  9024  Gomba u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 328.  9011  Gólyarét    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 329.  9027  Gömb u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 330.  9026  Gömör u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 331.  9024  Gulyás István u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 332.  9028  Gurdony u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 333.  9021  Gutemberg tér    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 334.  9025  Gyepszél u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 335.  9024  Gyertyán u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 336.  9029  Gyékényes köz    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 337.  9019  Gyirmóti út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 338.  9028  Gyopár u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 339.  9025  Gyógyszertár köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 340.  9022  Gyógyszertár u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 341.  9027  Gyóni Géza sétány    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 342.  9026  Gyöngy u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 343.  9030  Gyöngyszem u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 344.  9024  Gyöngyvessző u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 345.  9028  Gyöngyvirág u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 346.  9012  Győri út    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 347.  9011  Győri tanya    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 348.  9019  Győri Szabó József u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 349.  9024  Győrújbaráti út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 350.  9012  Győzelem u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 351.  9026  Gyümölcs u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 352.  9025  Gyűrű u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 353.  9023  Hadnagy u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 354.  9024  Hajdú u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 355.  9012  Hajnal u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 356.  9012  Hajnalcsillag u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 357.  9025  Hajós Alfréd u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 358.  9025  Haladás u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 359.  9022  Hal köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 360.  9025  Halász u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 361.  9012  Halász Ödön u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 362.  9030  Haraszt u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 363.  9026  Harcsa u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 364.  9030  Hargitta u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 365.  9025  Harmat u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 366.  9011  Határőr u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 367.  9019  Határ köz    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 368.  9019  Határ u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 369.  9024  Hatkert u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 370.  9026  Hattyú u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 371.  9012  Hármashatár út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 372.  9025  Hársfa u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 373.  9027  Hecsei út    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 374.  9027  Hecse puszta    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 375.  9012  Hegy u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 376.  9012  Hegyalja u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 377.  9012  Hegymester u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 378.  9028  Hegytető u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 379.  9030  Heltai Jenő u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 380.  9023  Herman Ottó u.  11-41 páratlan oldal, 10-30 páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 381.  9024  Herman Ottó u.  1-9 páratlan oldal, 2-8 páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 382.  9026  Hédervári út    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 383.  9028  Héja u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 384.  9011  Hérics u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 385.  9025  Híd u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 386.  9026  Hídalja    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 387.  9024  Hold u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 388.  9028  Holdfény u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 389.  9024  Holenda Barnabás u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 390.  9028  Holló u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 391.  9025  Holt-Duna körút    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 392.  9011  Homokbánya út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 393.  9011  Homoksori út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 394.  9026  Honfi u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 395.  9011  Honfoglalás u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 396.  9024  Honleány u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 397.  9021  Honvéd liget    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 398.  9024  Honvéd u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 399.  9028  Hordós u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 400.  9012  Horgas u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 401.  9019  Horgásztanya    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 402.  9026  Horgony u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 403.  9029  Hortenzia u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 404.  9024  Horváth Árpád u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 405.  9022  Hó köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 406.  9012  Hóvirág u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 407.  9022  Hősök tere    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 408.  9024  Hullám u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 409.  9025  Hungária u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 410.  9024  Hunyadi u.  14-végig páros oldal, 9-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 411.  9024  Hunyadi u.  2-12 páros oldal, 1-7 páratlan oldal  Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 412.  9011  Huszka Jenő út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 413.  9027  Hűtőház u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 414.  9026  Ibolya u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 415.  9023  Ifjúság körút  87-végig páratlan oldal, 80-végig páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 416.  9023  Ifjúság körút  1-85 páratlan oldal, 2-78 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 417.  9028  Iker u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 418.  9025  Ikrényi út    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 419.  9024  Ikva u.  37-végig páratlan oldal, 50-végig páros oldal  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
 420.  9024  Ikva u.  1-35 páratlan oldal, 2-48 páros oldal  Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
 421.  9028  Illatos u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 422.  9024  Ilyés Gyula u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 423.  9025  Imaház u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 424.  9023  Ipar u.  84-102 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 425.  9027  Ipar u.  2-82 páros oldal, 104-végig páros oldal, 1-végig páratlan oldal  Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 426.  9025  Irányi Dániel u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 427.  9026  Irinyi János u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 428.  9028  Isaszeg u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 429.  9022  Iskola u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 430.  9030  István király út    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 431.  9012  István major    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 432.  9025  Iszkápa köz    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 433.  9011  Ivánháza puszta    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 434.  9023  Íjász u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 435.  9029  Írisz u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 436.  9028  Írottkő u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 437.  9027  Íves u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 438.  9011  Jacobi Viktor u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 439.  9025  Jakobinus u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 440.  9024  Jácint u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 441.  9028  Jáki u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 442.  9030  Jászai Mari. u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 443.  9025  Jávor Pál u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 444.  9024  Jázmin u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 445.  9022  Jedlik Ányos u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 446.  9030  Jegenyefa sor    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 447.  9028  Jereváni út  2-végig páros oldal  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 448.  9028  Jereváni út  1-végig páratlan oldal  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 449.  9026  Jégmadár u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 450.  9028  Jégvirág u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 451.  9011  Jogar u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 452.  9021  Jókai u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 453.  9024  Jósika u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 454.  9028  József Attila u.  1-87 páratlan oldal, 2-66 páros oldal  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 455.  9028  József Attila u.  89-végig páratlan oldal, 68-végig páros oldal  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 456.  9028  József nádor park    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 457.  9027  Juharfa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 458.  9023  Kacagány u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 459.  9026  Kagyló u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 460.  9028  Kakashegy u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 461.  9028  Kakashegyi dűlő    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 462.  9029  Kalapács u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 463.  9011  Kalács u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 464.  9028  Kalász u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 465.  9022  Kamara u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 466.  9029  Kamilla u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 467.  9027  Kandó u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 468.  9012  Kanizsai Orsolya u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 469.  9028  Kankalin u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 470.  9011  Kard u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 471.  9027  Kardán u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 472.  9030  Karikás Frigyes u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 473.  9030  Karinthy Frigyes u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 474.  9023  Kartács u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 475.  9023  Kassák Lajos u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 476.  9012  Kastély u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 477.  9024  Katód u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 478.  9023  Katona József u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 479.  9025  Kazamata u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 480.  9021  Kazinczy u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 481.  9011  Kálmán Imre út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 482.  9026  Kálóczy tér    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 483.  9024  Kálvária u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 484.  9025  Kálvinista u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 485.  9025  Kámán u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 486.  9025  Kányavári u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 487.  9022  Káposztás köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 488.  9021  Káptalandomb    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 489.  9026  Kárász u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 490.  9011  Károlyháza    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 491.  9028  Kárpát u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 492.  9028  Kedves u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 493.  9027  Kelta u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 494.  9025  Kemény Ferenc sétány    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 495.  9030  Kenderáztató u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 496.  9011  Kenderes út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 497.  9019  Kenderföldi út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 498.  9026  Kenus u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 499.  9022  Kenyér köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 500.  9030  Kereknád u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 501.  9025  Kereszt u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 502.  9012  Keréktó u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 503.  9024  Kert u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 504.  9011  Kertalja u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 505.  9025  Kertbarát u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 506.  9028  Kertes u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 507.  9026  Kertész u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 508.  9028  Keskeny u. (Sashegy)    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 509.  9028  Kékmadár u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 510.  9024  Kéményseprő u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 511.  9011  Kicsi út (Kertváros)    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 512.  9028  Kikelet u. (Sashegy)    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 513.  9030  Kinizsi Pál u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 514.  9021  Király u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 515.  9028  Király-hágó u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 516.  9012  Királyszék út    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 517.  9025  Kis u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 518.  9028  Kisdiófa u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 519.  9012  Kisdobos u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 520.  9021, 9022  Kisfaludy u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 521.  9011  Kishegy    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 522.  9011  Kishegyi út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 523.  9028  Kiskapu u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 524.  9024  Kiskert út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 525.  9027  Kiskúti liget    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 526.  9027  Kiskúti út  35-végig páratlan oldal, 30-végig páros oldal  Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 527.  9027  Kiskúti út  1-33 páratlan oldal, 2-28 páros oldal  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 528.  9027  Kiskúti vízmű    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 529.  9028  Kismegyeri emlékpark    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 530.  9028  Kismegyeri út    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 531.  9030  Kismező u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 532.  9025  Kispásztor u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 533.  9012  Kisrét u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 534.  9012  Kiss Angyal Ernő u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 535.  9025  Kiss Ernő u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 536.  9022  Kiss János u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 537.  9011  Kisvasúti út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 538.  9025  Kígyó u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 539.  9027  Klapka u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 540.  9025  Knézich u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 541.  9023  Kodály Zoltán u.  1-29 páratlan oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 542.  9023  Kodály Zoltán u.  31-végig páratlan oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 543.  9023  Kodály Zoltán u.  2-végig páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 544.  9012  Koltói Anna u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 545.  9012  Komlóvölgyi út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 546.  9028  Konini út    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 547.  9028  Kopja u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 548.  9028  Koppány u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 549.  9025  Korányi Frigyes tér    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 550.  9025  Korbonits u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 551.  9026  Kormorán u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 552.  9024  Kormos István u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 553.  9011  Korona u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 554.  9012  Koroncói út    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 555.  9025  Kossuth Lajos u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 556.  9029, 9030  Kosztolányi Dezső u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 557.  9024  Kovács Margit u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 558.  9021  Kovács Pál Dr. u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 559.  9029  Kócsa Ferenc u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 560.  9026  Kócsag u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 561.  9024  Kökény u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 562.  9027  Kölcsey u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 563.  9011  Kör tér    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 564.  9023  Körkemence u.    Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 565.  9028  Köröskényi u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 566.  9026  Körte u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 567.  9027  Körtefa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 568.  9026  Körtöltés u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 569.  9027  Kövecses u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 570.  9028  Köves u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 571.  9029  Kövirózsa u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 572.  9024  Közép u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 573.  9026  Községház u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 574.  9025  Köztelek u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 575.  9027  Kőrisfa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 576.  9012  Kővirág u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 577.  9011  Kránicz tanya    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 578.  9012  Krúdy Gyula u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 579.  9029  Kultúrház u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 580.  9025  Kunszigeti út    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 581.  9023  Kuopio park    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 582.  9012  Kuruc u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 583.  9025  Kút u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 584.  9027  Külső Árpád út  1-végig páratlan oldal  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 585.  9027  Külső Árpád út  2-végig páros oldal  Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 586.  9029  Külső Bácsai út    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 587.  9028  Külső Fehérvári út    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 588.  9028  Külső Sági út    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 589.  9011  Külső Vasút sor    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 590.  9028  Külső Veszprémi út    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 591.  9029  Ladik u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 592.  9024  Lajta út  1-31 páratlan oldal  Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
 593.  9024  Lajta út  2-18 páros oldal  Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.
 594.  9024  Lajta út  33-végig páratlan oldal  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
 595.  9024  Lajta út  20-végig páros oldal  Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
 596.  9025  Lakatos u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 597.  9027  Laktanya u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 598.  9012  Lankás u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 599.  9012  Lapály u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 600.  9019  Laposi út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 601.  9025  Lazaret u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 602.  9024  Láhner György u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 603.  9023  Lázár Vilmos u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 604.  9026  Leibstück Mária u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 605.  9028  Legelőközti dűlő    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 606.  9030  Legelő köz    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 607.  9011  Lehár Ferenc út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 608.  9023  Lehel u.    Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 609.  9024  Leiningen u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 610.  9028  Lejtős u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 611.  9025  Lencse köz    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 612.  9028  Lepke u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 613.  9028  Lesvár u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 614.  9011  Leszlényi tag    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 615.  9028  Levendula u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 616.  9025  Levél u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 617.  9021  Lépcső köz    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 618.  9024  Liezen-Mayer u.  1-45 páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 619.  9024  Liezen-Mayer u.  47-végig páratlan oldal, 42-végig páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 620.  9024  Liezen-Mayer u.  2-40 páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 621.  9025  Liget u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 622.  9028  Ligetszépe u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 623.  9024  Liliom u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 624.  9022  Liszt Ferenc u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 625.  9024  Lomb u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 626.  9024  Lomnic u.  1-17 páratlan oldal, 2-16 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 627.  9024  Lomnic u.  19-végig páratlan oldal, 18-végig páros oldal  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 628.  9011  Lovagvár u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 629.  9028  Lovarda u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 630.  9028  Lovas u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 631.  9011  Lőtér út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 632.  9024  Lugas u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 633.  9022  Lukács Sándor u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 634.  9027  Madách u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 635.  9025  Magasles u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 636.  9028  Magtár u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 637.  9023  Magyar u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 638.  9028  Major u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 639.  9024  Majorok u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 640.  9023  Malom liget    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 641.  9012  Malom út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 642.  9026  Malomsok sétány    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 643.  9028  Malomsori u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 644.  9024  Malomszéki út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 645.  9012  Mandula u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 646.  9027  Mandulafa sor    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 647.  9024  Marcal u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 648.  9024  Margaréta u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 649.  9027  Martin u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 650.  9026  Mayer Lajos u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 651.  9028  Mazsola u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 652.  9025  Mákos dűlő    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 653.  9012  Málna u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 654.  9024  Málnás u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 655.  9029  Mályva u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 656.  9027  Márai Sándor u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 657.  9023  Március 15. u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 658.  9012  Március 28. u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 659.  9027  Mártírok útja    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 660.  9025  Márvány u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 661.  9028  Máté Mária u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 662.  9027  Mátyás király tér    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 663.  9030  Meder u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 664.  9029  Medvei u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 665.  9024  Meggyfa u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 666.  9023  Mester u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 667.  9026  Mező u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 668.  9024  Mécs László u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 669.  9019  Ménfői út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 670.  9012  Mérföldkő magánút    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 671.  9023  Mészáros Lőrinc u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 672.  9028  Mézes u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 673.  9025  Mihálkovics Tivadar sétány    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 674.  9030  Mikszáth Kálmán u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 675.  9012  Millenniumi emlékpark    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 676.  9011  Mogyorós út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 677.  9011  Moha u. (Kertváros)    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 678.  9028  Mohács u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 679.  9028  Mohi u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 680.  9011  Molnár út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 681.  9011  Molnár Vid u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 682.  9011  Mozdony köz    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 683.  9028  Mozsár u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 684.  9011  Mókus u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 685.  9024  Mónus Illés u.    Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 686.  9028  Móra Ferenc tér    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 687.  9022  Móricz Zsigmond rakpart    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 688.  9021  Munkácsy Mihály u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 689.  9027  Munkás u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 690.  9025  Muskátli u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 691.  9022  Múzeum köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 692.  9011  Nagyhegy u.    Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.
 693.  9024  Nagy Imre u  1-végig páratlan oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 694.  9024  Nagy Imre u  2-végig páros oldal  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 695.  9021  Nagy Jenő u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 696.  9026  Nagymegyeri út    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 697.  9012  Nagyrét u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 698.  9024  Nagyréti dűlő    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 699.  9027  Nagysándor József u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 700.  9030  Nap u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 701.  9025  Napfény út    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 702.  9011  Napos út    Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.
 703.  9028  Napóleon u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 704.  9028  Napraforgó u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 705.  9028  Napsugaras u. (Sashegy)    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 706.  9011  Napsugár u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 707.  9028  Naspolya u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 708.  9029  Nád u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 709.  9024  Nádas Ernő u.    Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
 710.  9012  Nádasdy Ferenc u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 711.  9024  Nádor tér    Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 712.  9024  Nádor u.    Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 713.  9028  Nárcisz u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 714.  9022  Nefelejcs u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 715.  9024  Nektár u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 716.  9030  Nemesszék u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 717.  9023  Nemzetőr u.    Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 718.  9026  Németh László János u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 719.  9025  Némethy Ernő Dr. sétány    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 720.  9025  Nép u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 721.  9012  Népfőiskola út    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 722.  9029  Nőszirom u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 723.  9025  Nyár u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 724.  9024  Nyárfa u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 725.  9028  Nyerges u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 726.  9027  Nyírfa sor    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 727.  9011  Nyírfa u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 728.  9028  Nyugdíjas u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 729.  9028  Olaj u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 730.  9025  Olimpia út    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 731.  9029  Orchidea u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 732.  9024  Orgona u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 733.  9028  Orgonás dűlő    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 734.  9012  Ormos u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 735.  9025  Országút u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 736.  9028  Otello u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 737.  9023  Otthon u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 738.  9027  Oxigéngyári u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 739.  9025  Ótemető tér    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 740.  9028  Ölyv u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 741.  9012  Öreg út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 742.  9024  Örkény István u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 743.  9028  Örökzöld u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 744.  9030  Örvény u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 745.  9028  Ötház dűlő    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 746.  9028  Ötház u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 747.  9024  Öveges József u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 748.  9028  Őrhely u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 749.  9011  Ősi út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 750.  9024  Őszirózsa u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 751.  9025  Őzike u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 752.  9023  Pacsirta u.    Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 753.  9028  Pajzs u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 754.  9024  Palánta u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 755.  9011  Palást u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 756.  9029  Palástfű u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 757.  9028  Palotai u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 758.  9028  Pannónia u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 759.  9012  Panoráma u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 760.  9019  Papréti u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 761.  9012  Paptagi u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 762.  9024  Parti u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 763.  9026  Pataházi u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 764.  9026  Patak u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 765.  9028  Patkó u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 766.  9028  Pattantyús u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 767.  9011  Páfrány u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 768.  9022  Pálffy u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 769.  9028  Pándzsa u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 770.  9024  Pápai út    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 771.  9011  Páskom u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 772.  9029  Pásztor tér    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 773.  9024  Pásztor u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 774.  9024  Pátzay Pál u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 775.  9028  Páva u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 776.  9011  Pázsit u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 777.  9011  Pengős út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 778.  9027  Pesti út    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 779.  9028  Petárda u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 780.  9025  Petőfi tér    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 781.  9024  Petz Lajos Dr. u.  1-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 782.  9024  Petz Lajos Dr. u.  2-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 783.  9030  Pénzverem u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 784.  9025  Péterffy Sándor u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 785.  9027  Pilinszky János u. (Városrét)    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 786.  9011  Pince út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 787.  9025  Pinkóca u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 788.  9011  Pipacs u. (Kertváros)    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 789.  9028  Pipitér u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 790.  9011  Pirik tanya    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 791.  9024  Pisztráng u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 792.  9028  Pitypang u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 793.  9027  Platánfa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 794.  9025  Ponty u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 795.  9012  Poór Bertalan út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 796.  9029  Pozsonyi út    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 797.  9011  Pósa Lajos út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 798.  9025  Pósdomb    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 799.  9026  Pöltenberg u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 800.  9024  Práter u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 801.  9027  Puskás Tivadar u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 802.  9023  Pusztaszeri u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 803.  9024  Rabkerti u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 804.  9025  Radnóti Miklós u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 805.  9025  Radó sétány    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 806.  9025  Rába dűlő    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 807.  9025  Rába u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 808.  9025  Rábamenti dűlő    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 809.  9025  Rábca u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 810.  9022  Rákóczi Ferenc u.  1-3 páratlan oldal, 2-4 páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 811.  9022  Rákóczi Ferenc u.  5-végig páratlan oldal, 6-végig páros oldal  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 812.  9025  Ráth Mátyás tér    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 813.  9011  Regős u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 814.  9012  Reiter dűlő    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 815.  9028  Rekettye u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 816.  9027  Reptéri út    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 817.  9029  Retek u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 818.  9028  Rezeda u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 819.  9012  Régiposta út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 820.  9028  Régi Veszprémi út    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 821.  9024  Répce u.  25-végig páratlan oldal  Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.
 822.  9024  Répce u.  1-23 páratlan oldal  Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.
 823.  9024  Répce u.  20-végig páros oldal  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.
 824.  9024  Répce u.  2-18 páros oldal  Kovács Margit Óvoda, 9024 Győr, Répce u. 8/A.
 825.  9024  Rét u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 826.  9021  Révai Miklós u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 827.  9025  Ribizli u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 828.  9028  Richter János u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 829.  9024  Riesz Frigyes u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 830.  9011  Rigó út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 831.  9022  Rokop József u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 832.  9024  Roosevelt u.  1-végig páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 833.  9024  Roosevelt u.  2-végig páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 834.  9028  Rozgonyi u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 835.  9026  Rozmaring u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 836.  9025  Róka Tanya    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 837.  9027  Római út    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 838.  9024  Rómer Flóris út    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 839.  9026  Rónay Jácint u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 840.  9025  Róth Emil Dr. u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 841.  9025  Rózsa köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 842.  9012  Rózsa út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 843.  9028  Rózsahegy u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 844.  9025  Rózsakert u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 845.  9028  Rózsák tere    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 846.  9028  Röppentyű u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 847.  9028  Rövid u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 848.  9024  Sajó u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 849.  9028  Salétrom u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 850.  9021  Sarló köz    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 851.  9022  Saru köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 852.  9028  Sas u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 853.  9028  Sashegy puszta    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 854.  9028  Sashegyi u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 855.  9021  Sarkantyú köz    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 856.  9028  Sáfrány u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 857.  9028  Sági út    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 858.  9029  Sárási gyümölcsös    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 859.  9029  Sárási út    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 860.  9029  Sárás puszta    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 861.  9019  Sárkereki út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 862.  9029  Sármány u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 863.  9028  Sátor u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 864.  9023  Schima Bandi u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 865.  9022  Schwarzenberg u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 866.  9022  Schweidel u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 867.  9012  Schweitzer Albert Dr. u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 868.  9026  Selmeci u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 869.  9025  Selyem u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 870.  9025  Semmelweis u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 871.  9011  Seress Rezső u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 872.  9028  Serfőző u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 873.  9028  Serfőződombi dűlő    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 874.  9027  Siki dűlő    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 875.  9029  Sikló u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 876.  9011  Sikolya u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 877.  9025  Simor János püspök tere    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 878.  9024  Sió u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 879.  9027  Sík Sándor u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 880.  9024  Síp u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 881.  9012  Sokorópátkai út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 882.  9011  Som köz    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 883.  9028  Somfa u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 884.  9023  Somogyi Béla u.  27-55 páratlan oldal, 26-58 páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 885.  9024  Somogyi Béla u.  1-25 páratlan oldal, 2-24 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 886.  9028  Somogyi Imre u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 887.  9025  Somos u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 888.  9025  Somos major    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 889.  9025  Soproni 4-es vasúti őrház    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 890.  9028  Soproni út    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 891.  9023  Sorház u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 892.  9012  Sorompó u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 893.  9025  Sóház köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 894.  9028  Sólyom u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 895.  9029  Sövény u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 896.  9029  Sövényes u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 897.  9023  Sport u.    Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 898.  9027  Stadion u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 899.  9022  Stelczer Lajos u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 900.  9011  Sugár út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 901.  9012  Sulyok Vince u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 902.  9028  Summás u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 903.  9025  Sütő u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 904.  9028  Szabadhegyi vasútállomás utcája    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 905.  9028  Szabadi u.  1-végig páratlan oldal  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 906.  9028  Szabadi u.  2-végig páros oldal  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 907.  9021  Szabadsajtó u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 908.  9026  Szabadrév u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 909.  9029  Szabadság u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 910.  9028  Szabó Béla u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 911.  9012  Szabó János út    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 912.  9012  Szabó Pál u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 913.  9023  Szabolcska Mihály u.  1-23 páratlan oldal, 2-24 páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 914.  9023  Szabolcska Mihály u.  25-végig páratlan oldal, 26-végig páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 915.  9030  Szakajtós u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 916.  9025  Szalay Imre u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 917.  9028  Szalma u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 918.  9012  Szalvai Mihály u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 919.  9024  Szamóca u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 920.  9022  Szappanos köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 921.  9011  Szarka vár    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 922.  9029  Szarkaláb u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 923.  9025  Szarvas u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 924.  9024  Szauter Ferenc u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 925.  9028  Szántó u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 926.  9026  Szárcsa u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 927.  9030  Száva u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 928.  9028  Századosházi-dűlő    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 929.  9012  Szeder u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 930.  9022  Szedres köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 931.  9011  Szedres út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 932.  9025  Szegfű u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 933.  9012  Szekeres Bónis u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 934.  9012  Szellő u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 935.  9023  Szenes Iván park    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 936.  9026  Szent-Györgyi Albert u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 937.  9024  Szent Imre út  1-61 páratlan aoldal, 2-114 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 938.  9028  Szent Imre út  63-107 páratlan oldal, 116-166 páros oldal  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 939.  9028  Szent Imre út  109-149 páratlan oldal, 168-198 páros oldal  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 940.  9028  Szent Imre út  151-végig páratlan oldal, 200-végig páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 941.  9021  Szent István út  1-33 páratlan oldal, 2-10 páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 942.  9022  Szent István út  35-végig páratlan oldal, 12-végig páros oldal  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 943.  9027  Szentiváni út    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 944.  9019  Szent László út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 945.  9024  Szentlélek tér    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 946.  9025  Szent Vendel u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 947.  9027  Szentvid u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 948.  9028  Szerencse u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 949.  9019  Szertár köz    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 950.  9012  Szertári u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 951.  9027  Szeszgyár u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 952.  9022  Széchenyi tér    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 953.  9028  Székely u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 954.  9012  Szél út    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 955.  9028  Széles u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 956.  9027  Szélső u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 957.  9028  Széna u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 958.  9012  Szép Ernő u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 959.  9024  Szérűskert u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 960.  9025  Sziget u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 961.  9023  Szigethy Attila u.  42-78 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 962.  9023  Szigethy Attila u.  41-65 páratlan oldal  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 963.  9023  Szigethy Attila u.  67-végig páratlan oldal, 80-végig páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 964.  9024  Szigethy Attila u.  1-39 páratlan oldal, 2-40 páros oldal  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 965.  9027  Szigetvári út    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 966.  9030  Szigligeti Ede u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 967.  9011  Szikes köz    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 968.  9011  Szikes út    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 969.  9012  Szikvíz u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 970.  9024  Szilva u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 971.  9028  Szilváskerti u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 972.  9012  Szirányi Miklós Dr. u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 973.  9025  Szirom u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 974.  9029  Szitásdomb u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 975.  9027  Szittya u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 976.  9025  Szivárvány u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 977.  9011  Szkíta u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 978.  9027  Szondi u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 979.  9028  Szörényi Éva u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 980.  9027  Szövetkezet u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 981.  9026  Szövetség u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 982.  9023  Szövő u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
 983.  9028  Szőlődomb u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 984.  9028  Szőlős u.    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 985.  9030  Szőlőskert u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 986.  9028  Szőnyi Márton u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 987.  9026  Szürkegém u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 988.  9022  Szűk köz    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 989.  9025  Tajtékos u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 990.  9028  Takaros u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 991.  9025  Taligás u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 992.  9030  Tamási Áron u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 993.  9022  Tarcsay Vilmos u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 994.  9025  Tarkarét u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 995.  9028  Tarsoly u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 996.  9012  Tas vezér u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 997.  9028  Tatai út    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 998.  9027  Tatár u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 999.  9025  Tavasz u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1000.  9028  Tavi út    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1001.  9019  Tavirózsa u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 1002.  9026  Tábor u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1003.  9025  Tákó u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1004.  9024  Táncsics Mihály u.    Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 1005.  9027  Tárna u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 1006.  9019  Tárnics u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 1007.  9028  Tárogató u.  1-15 páratlan oldal, 2-16 páros oldal  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1008.  9028  Tárogató u.  17-végig páratlan oldal, 18-végig páros oldal  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1009.  9027  Tátika u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 1010.  9023  Tegez u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 1011.  9030  Telek u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 1012.  9022  Teleki László u.  21-végig páratlan oldal, 22-végig páros oldal  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 1013.  9022  Teleki László u.  1-19 páratlan oldal, 2-20 páros oldal  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1014.  9028  Telihold u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1015.  9030  Temető köz    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 1016.  9025  Temető u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1017.  9019  Temető sor    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 1018.  9028  Templom u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1019.  9012  Tenkes u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 1020.  9024  Tessedik Sámuel u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 1021.  9024  Téglagyári út    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 1022.  9023  Téglavető u.    Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.
 1023.  9025  Tél u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1024.  9011  Tibor major    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1025.  9027  Tibormajori út    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1026.  9011  Tibormajori út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1027.  9019  Tiborc u.    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 1028.  9023  Tihanyi Árpád út  59-végig páratlan oldal, 46-54 páros oldal, 68-végig páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 1029.  9023  Tihanyi Árpád út  37-57 páratlan oldal, 32-36 páros oldal, 56-66 páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 1030.  9023  Tihanyi Árpád út  38-44 páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 1031.  9023  Tihanyi Árpád út  1-35 páratlan oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 1032.  9023  Tihanyi Árpád út  2-30 páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 1033.  9027  Tinódi u.    Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.
 1034.  9028  Tiszafa u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1035.  9027  Toldi u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 1036.  9027  Tompa u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1037.  9012  Torda István Dr. u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1038.  9027  Tó u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1039.  9030  Tóparti u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 1040.  9027  Tóth László u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1041.  9011  Tölgyes u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1042.  9024  Tölgyfa u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 1043.  9011  Tölös u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1044.  9025  Töltés u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1045.  9025  Töltésszer u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1046.  9028  Tömő u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1047.  9028  Török Ignác u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1048.  9023  Török István u.    Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 1049.  9027  Török u.    Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti út 44.
 1050.  9011  Törökverő út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1051.  9025  Törpe u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1052.  9011  Tövis u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1053.  9026  Tőzike u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1054.  9028  Traktoros u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 1055.  9025  Transzportház köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 1056.  9028  Tuja u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1057.  9025  Tulipán u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1058.  9028  Tusnádi u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1059.  9026  Tutajos u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1060.  9029  Tündérfátyol u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 1061.  9022  Türr István u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1062.  9012  Tüzép u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1063.  9025  Tűz u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1064.  9012  Tűzkő-kert u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1065.  9028  Tűzmadár u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1066.  9023  Urbantsok u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1067.  9028  Új u.  1-végig páratlan oldal  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1068.  9028  Új u.  2-végig páros oldal  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1069.  9012  Új Élet út    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1070.  9026  Újfalusi országút    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1071.  9025  Újhold u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1072.  9025  Újító u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1073.  9022  Új kapu u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1074.  9012  Újkút u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 1075.  9024  Újlak u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 1076.  9011  Új major    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1077.  9025  Új sor    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1078.  9022  Újvilág u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1079.  9025  Úsztató u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 1080.  9011  Útőrház    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1081.  9030  Úttörő u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 1082.  9028  Üteg u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1083.  9011  Űrhajós u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1084.  9028  Vadalma u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1085.  9028  Vadgesztenye u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1086.  9011  Vadrózsa u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1087.  9012  Vadvirág u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 1088.  9027  Vagongyár u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1089.  9011  Vajda János u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1090.  9025  Vak u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1091.  9028  Vak Bottyán u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 1092.  9029  Vanília u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 1093.  9022  Varga u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1094.  9028  Varga Katalin u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1095.  9028  Vargánya u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1096.  9025  Vasas u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1097.  9022  Vas Gereben u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1098.  9019  Vaskapu út    Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.
 1099.  9012  Vasútállomás    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.
 1100.  9011  Vasútállomás    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1101.  9011  Vasút sor    Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.
 1102.  9021  Vasút u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 1103.  9011  Vasúti őrházak    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1104.  9024  Vasvári Pál u.    Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 1105.  9011  Váci Mihály u.    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1106.  9025  Vágány u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1107.  9027  Vágóhíd u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1108.  9025  Váltó u.    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 1109.  9025  Vámbéry Ármin u.    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1110.  9030  Vámosi u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 1111.  9028  Vándor u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1112.  9025  Városház köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 1113.  9021  Városház tér    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 1114.  9026  Vásárhelyi Pál u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 1115.  9024  Vásártér u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 1116.  9025  Velence köz    Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.
 1117.  9028  Venyige u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1118.  9012  Veres Péter u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1119.  9023  Verseny u.  13-végig páratlan oldal, 14-végig páros oldal  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.
 1120.  9023  Verseny u.  1-11 páratlan oldal, 2-12 páros oldal  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 9.
 1121.  9028  Veszprémi út    Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.
 1122.  9028  Vessző u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1123.  9023  Vezér u.    Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A
 1124.  9024  Vécsey u.    Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.
 1125.  9026  Vidra u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1126.  9030  Vihar u.    Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.
 1127.  9012  Világosvár u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 1128.  9025  Viola u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1129.  9028  Virág u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 1130.  9028  Virágos u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1131.  9021  Virágpiac tér    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 1132.  9026  Viza u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1133.  9026  Vizimolnár u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1134.  9026  Vízmű u.    Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.
 1135.  9026  Víztorony u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1136.  9026  Víztükör u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1137.  9028  Volán u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1138.  9011  Vonal út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1139.  9011  Vonat út    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1140.  9029  Votinszky Andor u.    Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.
 1141.  9025  Völgyszigeti út    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
 1142.  9027  Vörösfenyő u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1143.  9022  Vörösmarty u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1144.  9028  Vörössipkás u.    Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.
 1145.  9027  Wass Albert tér    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1146.  9021  Wennes Jenő sétány    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 1147.  9024  Wesselényi u.    Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 1148.  9024  Winter Ernő u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 1149.  9011  Wittman tag    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1150.  9012  Ybl Miklós u.    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1151.  9012  Ybl sétány    Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.
 1152.  9021  Zechmeister u.    Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.
 1153.  9026  Zemplén u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1154.  9028  Zichy Ottó u.    Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1155.  9023  Zombor u.    Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.
 1156.  9026  Zólyom u.    Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.
 1157.  9028  Zöld u.  1  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2.
 1158.  9028  Zöld u.  3-végig páratlan oldal, 2-végig páros oldal  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1159.  9011  Zöldike u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1160.  9011  Zrínyi köz    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1161.  9024  Zrínyi u.  1-25 páratlan oldal, 2-26 páros oldal  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.
 1162.  9024  Zrínyi u.  53-végig páratlan oldal, 54-végig páros oldal  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.
 1163.  9024  Zrínyi u.  27-51 páratlan oldal, 28-52 páros oldal  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. út 35/C.
 1164.  9025  Zúgó u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1165.  9022  Zsák u.    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
 1166.  9011  Zsálya u.    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.
 1167.  9011  Zsellér dűlő    Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.
 1168.  9012  Zsellér u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 1169.  9012  Zsigmond király u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.
 1170.  9024  Zsilip u.    Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.
 1171.  9028  Zsivány u.    Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.
 1172.  9025  Zsombék u.    Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.
 1173.  9022  II. János Pál tér    Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.

2. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelettervezet címe:  Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
 Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 A Győr város közigazgatási területén az óvodai ellátás megszervezése és biztosí-
tása.

 Nincs.  Nincs.  Nincs.  Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges: Az óvodai felvételi körzetek meghatározása érdekében.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet hiányában a fenntartó nem tud eleget tenni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében, a 83. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdés g) pontjában előírt kötelezettségének.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.