0206/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0206/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

…………. napirendi pont

Dr. Pergel Elza alpolgármester előterjesztése

Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 4/2019. (II. 25.) Kgy. határozatával hagyta jóvá a saját konyhával rendelkező szociális és gyermekjóléti intézményeknél a 2019. április 1-jétől alkalmazott élelmezési nyersanyagnormát.

Az intézmények az élelmiszer beszerzéseik során a kedvező árfekvésű, még minőségben is megfelelő termék kiválasztását piackutatás alapján, közbeszerzési eljárás keretében végzik. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szállítási szerződésekben rögzítésre került az áruk ellenértékének évenkénti változása, mely szerint évente a KSH által igazolt infláció mértékéhez viszonyítva történik az ár megállapítása.

2019. évben az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 5,4%-kal emelkedett. A felhasználás során prioritást élvező élelmiszerek árai közül a sertéshúsé 9,4%-kal, a friss zöldségeké 22%-kal, a liszté 9,2%-kal, a kenyér és péksüteményeké átlagosan 7,2%-kal emelkedett.

Az intézményeknél biztosított étkeztetés során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésére, amely előírja, hogy a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott élelmiszer-felhasználási előírás teljes körű bevezetése óta a közétkeztetésben növekedett az egészséges, minőségi alapanyagok aránya.

Az élelmiszerek beszerzési árát, az élelmiszer-felhasználási előírásokat figyelembe véve az intézmények kidolgozták a korcsoportonként javasolt nyersanyagnormát.

Az élelmiszerek nyersanyagnorma emelése 2020. évben várhatóan 1.401.896,- Ft önkormányzati többlettámogatást jelent a szociális és gyermekjóléti intézmények részére a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.

A 2020. április 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnormát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását!

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2020. április 1. napjától.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. február 6.

Dr. Pergel Elza

alpolgármester

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.