0212/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0212/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6881/A/6 és 2076 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6881/A/6 és 2076 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

I. A győri 6881/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Rákóczi F. u. 3. I. emelet 6. ajtó szám alatt található 106 m2 alapterületű 2 egész és 1 félszobás lakás megnevezésű ingatlanra, a hozzá tartozó alapító okiratban megjelölt 240/1000 arányú közös tulajdonú helyiségekkel együtt Dr. Glegyák Eszter, mint eladó, Dr. Glegyák Jenő Kálmán, illetve Dr. Glegyákné Bíró Zsuzsanna, mint holtig tartó haszonélvezeti jogosultak, valamint a BORSOS-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Borsos Ervin Gergely ügyvezető, 9061 Vámosszabadi, Győri út 1. szám alatti székhelyű cég), mint vevő között Győrött, 2019. október 29. napján adásvételi szerződés jött létre. Az ingatlan vételárát a felek 51.000.000,- Ft összegben határozták meg. Az ingatlan műemlék, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában foglaltak alapján első helyen a Magyar Államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A Polgármesteri Hivatal településfejlesztésért felelős szervezeti egységének szakvéleménye alapján az elővásárlási jogról való lemondásnak akadálya nincs.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján az elővásárlási jog gyakorlásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés jogosult dönteni.

II. A győri 2076 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Szent Imre út 147. szám alatt található 8324 m2 területű, kivett üzlet (vas-műszaki) megnevezésű ingatlan 5369/8324-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányadának tulajdonjogára Nagy Lóránt Alajos mint eladó és a REXIMBER Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Schatz Árpád ügyvezető) 9024 Győr, Kert u. 7/E. szám alatti székhelyű cég, mint vevő között Győrött, 2019. december 16. napján adásvételi szerződés jött létre. Az ingatlan tulajdoni hányad vételárát 72.481.500,- Ft összegben határozták meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján elővásárlási jog illeti meg, mely az ingatlan-nyilvántartásba 33342/2006. 02. 08. (eredeti határozat: 33341/2006. 02. 08.) szám alatt került bejegyzésre. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban a bejegyzést továbbra is fenn kívánja tartani.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján az elővásárlási jog gyakorlásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés jogosult dönteni.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 6881/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Rákóczi F. u. 3. I. emelet 6. ajtó szám alatt található 106 m2 alapterületű 2 egész és 1 félszobás lakás megnevezésű ingatlanra, a hozzá tartozó alapító okiratban megjelölt 240/1000 arányú közös tulajdonú helyiségekkel együtt a Győrött 2019. október 29. napján Dr. Glegyák Eszter mint eladó és Dr. Glegyák Jenő Kálmán, illetve Dr. Glegyákné Bíró Zsuzsanna holtig tartó haszonélvezeti jogosultak, valamint a BORSOS-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Borsos Ervin Gergely ügyvezető) 9061 Vámosszabadi, Győri út 1. szám alatti székhelyű cég, mint Vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti 51.000.000,- Ft vételáron, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 2076 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Szent Imre út 147. szám alatt található 8324 m2 területű, kivett üzlet (vas-műszaki) megnevezésű ingatlan 5369/8324-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányadának tulajdonjogára Nagy Lóránt Alajos mint eladó és a REXIMBER Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Schatz Árpád ügyvezető) 9024 Győr, Kert u. 7/E. szám alatti székhelyű cég, mint vevő között Győrött, 2019. december 16. napján, 72.481.500,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba a 33342/2006. 02. 08. (eredeti határozat: 33341/2006. 02. 08.) szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. február 19.

Borsi Róbert

elnök

Előterjesztő: Borsi Róbert elnök

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:
Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.