0213/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0213/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat alapítványok támogatására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat alapítványok támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyetemi Zenei Alapítvány (9026 Győr Egyetem tér 1.) részére a 188/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat 2. pontja alapján 4.000.000 Ft támogatást ítélt meg. A határozatban a pénzeszköz-átadás céljaként az alapítvány működésének támogatása és művészeti programjainak megvalósítása szerepelt. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Szekeres Tamás, azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a korábbi céltól eltérően a támogatást fejlesztési támogatásként, új hangszerek beszerzésére fordíthassa. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a támogatás céljának módosítását fogadja el.

Rózsavölgyi László képviselő úr javaslatára a Holenda Barnabás Matematika Alapítványt (9024 Győr Pátzay Pál u. 46. adószám: 18530681-1-08) 30.000 Ft-tal javasolom támogatni a 2020. évi polgármesteri keret terhére, a matematika verseny díjazottjainak könyvjutalomban részesítése céljából.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítványok részére a javasolt támogatások a megjelölt forrásból, illetve célra átadásra kerüljenek.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 188/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat 2. pontjában megjelölt célt fejlesztési támogatásra módosítja.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret” kiadási jogcím terhére a „Holenda Barnabás Matematika Alapítvány” (9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. adószám: 18530681-1-08) 30.000 Ft-tal kerüljön támogatásra a matematika verseny díjazottjainak könyvjutalmazása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2020. március 6.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2020. február 11.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.