0215/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0215/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

97/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek hitelesítésével a jelenlegi választási ciklus időtartamára a bizottság tagjai közül Szeles Szabolcs alelnököt, akadályoztatása esetén Hajszán Gyula tagot bízza meg.

98/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

99/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

100/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

101/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR PROJEKT Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

103/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

107/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a Győr, Baross G. u. 61-63. sz. alatti, győri 4074/A/12 hrsz-ú ingatlan 91,4 m² nagyságú irodahelyiség-részének bérbeadásához, 2020. szeptember 1. napjától 2022. szeptember 1. napjáig szóló határozott időre, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. részére, a GYŐR-SZOL Zrt. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatározott 50.000,- Ft/hó+ÁFA bérleti díj mértékkel.

108/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7176/A/3 hrsz.-ú, 126,49 m2 nagyságú, lakás megnevezésű, a természetben Győr, Aradi vértanúk útja 19. fszt. 3. sz. alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára Dr. L. E. mint eladó, valamint N. E. M. mint vevő között 2019. augusztus 16. napján, bruttó 21.840.000,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

109/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 7091/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/9 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 6,8 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint SZ. Zs. és L. L. mint megrendelők/vevők között 39.458.410,- Ft vételáron Győrött, 2019. szeptember 24. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

110/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5485/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/15 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 6,38 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint V-né K. E. és V. L. mint megrendelők/vevők között bruttó 25.176.800,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. október 30. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

111/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4109/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/35 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint W. J. mint megrendelő/vevő között bruttó 20.051.100,- Ft vételáron Győrött, 2019. június 5. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

112/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4207/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/25 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, valamint a győri 11612 hrsz.-ú ingatlan 200/220919-ed tulajdoni részilletőségre, valamint a tulajdoni részilletőségen felépítendő 11612/A/54 hrsz.-ú 54. számú tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint a Centrál Apartmanház Kft. mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 20.564.200,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. augusztus 14. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

113/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5485/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/19 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 6,38 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, valamint a győri 11612 hrsz.-ú ingatlan 200/220919-ed tulajdoni részilletőségre, valamint a tulajdoni részilletőségen felépítendő 11612/A/55 hrsz.-ú 55. számú tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint G. B. mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 29.163.000,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. augusztus 7. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

114/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4444/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/10 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 6,8 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, valamint a győri 116412 hrsz.-ú ingatlan 200/220919-ed tulajdoni részilletőségre, valamint a tulajdoni részilletőségen felépítendő 11612/A/57 hrsz.-ú 57. számú tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint G. I. M. mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 21.858.500,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. augusztus 2. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

115/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5689/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/36 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, valamint a győri 116412 hrsz.-ú ingatlan 200/220919-ed tulajdoni részilletőségre, valamint a tulajdoni részilletőségen felépítendő 11612/A/58 hrsz.-ú 58. számú tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint C. D. mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 26.986.000,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. augusztus 29. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

116/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5485/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/17 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 6,38 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, valamint a győri 116412 hrsz.-ú ingatlan 200/220919-ed tulajdoni részilletőségre, valamint a tulajdoni részilletőségen felépítendő 11612/A/60 hrsz.-ú 60. számú tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint S-M. A. és S. T. mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 25.663.000,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. augusztus 15. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

117/2019. (XII. 11.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

38/2019. (XII. 10.) KKB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsága a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

39/2019. (XII. 10.) KKB HATÁROZATA

A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság a bizottsági ülésekről készülő jegyzőkönyvek hitelesítésével a jelenlegi választási ciklus időtartamára a bizottság tagjai közül Hajszán Gyula alelnököt, akadályoztatása esetén Kovács László alelnököt bízza meg.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

49/2019. (XII. 11.) OKSTB HATÁROZATA

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság a bizottsági ülésekről készülő jegyzőkönyvek hitelesítésével a jelenlegi választási ciklus időtartamára a bizottság tagjai közül Kovács Tamást a bizottság alelnökét, akadályoztatása esetén Hajtó Péter alelnököt és Diligens Tibor bizottsági tagot bízza meg.

50/2019. (XII. 11.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

51/2019. (XII. 11.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.10. alpontjában kapott felhatalmazással a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák (Bartók Óvoda, Bisinger Óvoda, Erzsébet Ligeti Óvoda, Gyárvárosi Óvoda, Győri Mosolyvár Óvoda, Kovács Margit Óvoda, Márvány Óvoda, Ménfőcsanaki Óvoda, Nagybácsai Óvoda, Sün Balázs Óvoda, Szentiváni Óvoda, Tárogató Óvoda) 2018-2019. nevelési évről készített szakmai beszámolóját jóváhagyja.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

64/2019. (XII. 11.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a bizottsági ülésekről készülő jegyzőkönyvek hitelesítésével a jelenlegi választási ciklus időtartamára Rózsavölgyi Lászlót, akadályoztatása esetén Kovács Tamást bízza meg.

72/2019. (XII. 11.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a GYŐR-SZOL Zrt.-nek a PELIKAN T & N Egészségügyi, Tanácsadó, Oktatási Bt.-vel szemben előírt 1.078.060,- Ft összegű behajthatatlan követelését elengedi és hozzájárul a követelésnek az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásaiból való kivezetéséhez.

73/2019. (XII. 11.) PÜBI HATÁROZATA

A Pénzügyi Bizottság a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

41/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

A Városstratégiai Bizottság az üléseiről készült jegyzőkönyvek hitelesítésére a jelenlegi választási ciklus időtartamára Borsi Róbert bizottsági tagot választja meg.

42/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

A Városstratégiai Bizottság az üléseiről készült jegyzőkönyvek hitelesítésére a jelenlegi választási ciklus időtartamára Fodor Roland bizottsági tagot választja meg.

44/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr, Öreg utca meghosszabbítás lakóterület fejlesztés útépítés és vízi közmű ellátás közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy az útépítési kiviteli terven jelölni kell a végforduló kialakítását.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

45/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr, 14. sz. főútról (Galántai út) nyíló társasház közlekedési kiszolgálás és csapadékvíz elvezetés közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy a szakági kiviteli tervek készítése során figyelembe kell venni Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete útkezelői hozzájárulásában, Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásában és a Pannon-Víz Zrt. közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglalt előírásokat.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

46/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győrszentiván Kisvasúti út környezetében új utcanyitás lakóterület fejlesztés útépítés és vízi közmű ellátás közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy a szakági kiviteli tervek készítése során figyelembe kell venni Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete útkezelői hozzájárulásában és a Pannon-Víz Zrt. közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglalt előírásokat.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

47/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr, Éger utcai beépítés lakóterület fejlesztés útépítés és vízi közmű ellátás közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy a szakági kiviteli tervek készítése során figyelembe kell venni Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete útkezelői hozzájárulásában és a Pannon-Víz Zrt. közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglalt előírásokat.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

48/2019. (XII. 10.) VSTRB határozata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

784/2019. (XII. 9.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek hitelesítésével a jelenlegi választási ciklus időtartamára a bizottság tagjai közül Diligens Tibor, a bizottság tagját, akadályoztatása esetén Dr. Szálasy László a bizottság alelnökét és Pintér Ádám bizottsági tagot bízza meg.

785/2019. (XII. 9.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

786/2019. (XII. 9.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Érdekképviseleti Fórumába Laczkovits-Takács Tímea bizottsági elnököt delegálja.

787/2019. (XII. 9.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Érdekképviseleti Fórumába Dr. Szálasy László bizottsági alelnököt delegálja.

788/2019. (XII. 9.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Érdekképviseleti Fórumába Diligens Tibor bizottsági tagot delegálja.

794/2019. (XII. 9.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerint elfogadja.

2/2020. (I. 20.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerint elfogadja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2020. február 20.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.