14/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.IV.25. – 2020.IV.26.

Időállapot váltás:
2020.IV.25. – 2020.IV.26.
2020.IV.27. -

14/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

A hétvégére vonatkozó kijárási szabályokról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében és a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) kormányrendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közterületen a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott rendelkezések megtartásával kizárólag a területen való megszakítás nélküli közlekedés céljából lehet tartózkodni – ide nem értve az egyénileg végezhető sporttevékenységet, valamint a horgászatot – úgy, hogy más embertől – a közös háztartásban élők kivételével – lehetőség szerint legalább 2 méter távolság tartandó.

(2) Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás, valamint a játszótér és a kültéri testedző eszköz használata.

2. §

(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) – a közös háztartásban élők kivételével – másoktól legalább 2 méter távolság tartandó.

(2) Az üzletben legfeljebb annyi személy tartózkodhat egyidejűleg, hogy az (1) bekezdésben meghatározott távolság biztonsággal tartható legyen.

(3) Az üzletben orrot és szájat fedő védőeszköz (maszk) vagy maszk hiányában orrot és száját elfedő ruhadarab viselendő.

(4) A dohányboltban a 8 és 12 óra közötti idő kivételével az ott foglalkoztatottakon kívül más személy nem tartózkodhat.

(5) A 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt előírás érvényesítése üzlet esetében a helyiség üzemeltetőjének felelőssége.

(6) A korlátozó intézkedések betartását a magasabb szintű jogszabályban meghatározott hatóság ellenőrzi és az intézkedések be nem tartása esetén alkalmazza a magasabb szintű jogszabályban meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket.

3. §

Jelen rendelet 2020. április 25. napján lép hatályba és 2020. április 27. napján veszti hatályát.

4. §

A piacok 65. év feletti személyek által történő látogatási idősávjának meghatározásáról szóló 10/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabadtéren tartott piacon legfeljebb annyi személy tartózkodhat egyidejűleg, hogy az (1) bekezdésben meghatározott előírás betartható legyen. A szabadtéren tartott piacon tartózkodó személyek száma – az árusítást végzőket nem számítva – nem haladhatja meg az 500 főt.”

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 
Rendelet-tervezet címe:
 
A hétvégére vonatkozó kijárási szabályokról
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Csökkenti a koronavírus-világjárvány terjedésének sebességét, a fertőzöttek számát.  Nincs.  Csökkenti a koronavírus fer-
tőzésének számát. Javítja a
veszélyeztetettek helyzetét.
 Nincs.  Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges: Társadalmi szükségesség.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az üzletekben a hétvégén megnövekvő forgalom, valamint a tavasz beköszöntével a a szabadban tartózkodók számának emelkedése a járvány gyorsabb terjedését okozza.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A tervezet a hétvégére vonatkozó kijárási szabályokat és az üzletben való tartózkodás előírásait állapítja meg kormányrendeleti felhatalmazás alapján.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Egyes közterületeken való tartózkodás szabályait határozza meg.

a 2. §-hoz

Az üzletben való tartózkodás szabályait tartalmazza.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

a 4. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Győr-Szol Zrt.

6.) Győri Városi rendőrkapitányság

7.) Közterület-felügyelet és Mezei őrszolgálat Győr

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.