16/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

A kijelölt időállapot: 2020-04-30 10:00.

A szöveg időállapota: 2020.IV.30. – 2020.IV.30.

Időállapot váltás:
2020.IV.30. – 2020.IV.30.
2020.V.1. -

16/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

A változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet és az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló

13/2020. (IV. 23) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

„4. § A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.”

2. §

Az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2020. (IV. 23) önkormányzati rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. § A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.”

3. §

Jelen rendelet 2020. április 30. napján 10 órakor lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  A változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet és az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2020. (IV. 23) önkormányzati rendelet módosításáról
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 
A folyamatban lévő eljárásokban is
- építészeti normák biztosítása,
- jelentkező társadalmi, gazdasági
fejlődés, fejlesztés elősegítése

 
-
 
- a települési környezet minősége
- javul
 

-

 

-

 A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A változtatási tilalom a folyamatban lévő ügyekben való alkalmazásának egyértelműsítése a jogalkalmazóknak.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A magasabb szintű jogszabályokban foglaltak ellenére a jogalkalmazóknak nem egyértelmű a módosítással érintett változtatási tilalmak folyamatban lévő ügyekben való alkalmazása, így jogbizonytalanságot okoz.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi: rendelkezésre áll  Szervezeti: rendelkezésre áll  Tárgyi: biztosított  Pénzügyi: rendelkezésre áll

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre elrendelt változtatási tilalom a folyamatban lévő eljárásokban való alkalmazásának megerősítését szolgálja.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

A változtatási tilalommal folyamatban lévő ügyekre való alkalmazását rendeli el az SZTM 2020-016 kapcsán.

a 2. §-hoz

A változtatási tilalommal folyamatban lévő ügyekre való alkalmazását rendeli el az SZTM 2020-017 kapcsán.

a 3. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.