17/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.V.1. – 2020.V.3.

Időállapot váltás:
2020.V.1. – 2020.V.3.
2020.V.4. -

17/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

A hétvégére vonatkozó kijárási szabályokról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közterületen a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott rendelkezések megtartásával kizárólag a területen való megszakítás nélküli közlekedés céljából lehet tartózkodni – ide nem értve vendéglátó üzlet elé közterületre a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel kihelyezett bútoron történő tartózkodást, az egyénileg végezhető sporttevékenységet, valamint a horgászatot – úgy, hogy más embertől – a közös háztartásban élők kivételével – lehetőség szerint legalább 2 méter távolság tartandó.

(2) Vendéglátó üzlet működtetője a vendéglátó üzlet elé közterületre a magasabb szintű jogszabályban meghatározott feltételekkel bútort helyezhet ki azzal, hogy a kihelyezett bútor a gyalogos és a kerékpáros közlekedést nem akadályozhatja, a gyalogos zónában az egymással szemben elhelyezkedő vendéglátó üzletek által kihelyezett bútorok között legalább 3 méteres útpálya fenntartandó, valamint valamennyi kihelyezett bútor vonatkozásában a vendéglátó üzlet működtetője gondoskodik a működés ideje alatt a rendszeres, legalább óránkénti teljes körű fertőtlenítésről.

(3) Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás, valamint a játszótér és a kültéri testedző eszköz használata.

2. §

(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) legfeljebb annyi személy tartózkodhat egyidejűleg, hogy a magasabb szintű jogszabályban meghatározott távolság biztonsággal tartható legyen.

(2) Az üzletben orrot és szájat fedő védőeszköz (maszk) vagy maszk hiányában orrot és száját elfedő ruhadarab viselendő.

(3) A dohányboltban a 8 és 12 óra közötti idő kivételével az ott foglalkoztatottakon kívül más személy nem tartózkodhat.

(4) Az (1)-(3) bekezdésében foglalt előírás érvényesítése üzlet esetében a helyiség üzemeltetőjének felelőssége.

(5) A korlátozó intézkedések betartását a magasabb szintű jogszabályban meghatározott hatóság ellenőrzi és az intézkedések be nem tartása esetén alkalmazza a magasabb szintű jogszabályban meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket.

3. §

(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2020. május 1. napján lép hatályba és 2020. május 4. napján veszti hatályát.

(2) A 4. § (2) bekezdése 2020. május 3. napján 23 órakor lép hatályba.

4. §

(1) A közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a az alábbi n) ponttal egészül ki:

[Szerződés nélkül igénybe vehető közterület az alábbi tevékenységek esetén:]

„n) a vendéglátó üzlet elé a vendéglátó üzlet működtetője általi bútor kihelyezése a hétvégére vonatkozó kijárási szabályokról szóló 17/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-ában foglaltak szerint.”

(2) A közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. § n) pontja hatályát veszti.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 
Rendelet-tervezet címe:
 
A hétvégére vonatkozó kijárási szabályokról

 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Csökkenti a koronavírus-világjárvány terjedésének sebességét, a fertőzöttek számát.

 Nincs.  Csökkenti a koronavírus fer-
tőzések számát. Javítja a
veszélyeztetettek helyzetét.
 Nincs.  Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges: Társadalmi szükségesség.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az üzletekben a hétvégén megnövekvő forgalom, valamint a tavasz beköszöntével a a szabadban tartózkodók számának emelkedése a járvány gyorsabb terjedését okozza.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

Rendeletet kapják:
1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Győr-Szol Zrt.

6.) Győri Városi rendőrkapitányság

7.) Közterület-felügyelet és Mezei őrszolgálat Győr

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.