24/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelet

24/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelet

A piacok nyitvatartási és a 65. év feletti személyek által történő látogatási szabályainak meghatározásáról szóló 19/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a piacok nyitvatartási és a 65. év feletti személyek által történő látogatási szabályainak meghatározásáról szóló 19/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelet.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 
Rendelet-tervezet címe:
 
a piacok nyitvatartási és a 65. év feletti személyek által történő látogatási szabályainak meghatározásáról szóló 19/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Enyhíti a korlátozó intézkedéseket

 Nincs.  Közegészségügyileg nem indokolt a korlátozás fenntartása.  Nincs.  Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges: Társadalmi szükségesség.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Aránytalanul korlátozó rendelkezés fennmaradása.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A tervezet a piacok nyitvatartására és 65 év feletti személyek által történő látogatási idősávjára vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy a járványhelyzet javulásával az intézkedések fenntartása aránytalanul korlátozza a lakosság vásárlási szabadságát.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra

5.) Győr-Szol Zrt.

6.) Győri Városi rendőrkapitányság

7.) Közterület-felügyelet és Mezei őrszolgálat Győr

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.