19/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelet

A kijelölt időállapot: 2020-05-16 10:00.

A szöveg időállapota: 2020.V.16. – 2020.VI.16.

Időállapot váltás:
- 2020.V.8.
2020.V.9. – 2020.V.15.
2020.V.16. – 2020.VI.16.
2020.VI.17. -

19/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelet

A piacok nyitvatartási és a 65. év feletti személyek által történő látogatási szabályainak meghatározásáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 65. életévét betöltött személy a Győr területén a magasabb szintű jogszabály alapján meghatározott nyitvatartási időben működő piacot szombati és vasárnapi napon 6 óra és 9 óra közötti időben, más napokon a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott időben látogathatja.

(2) A piacon az (1) bekezdésében meghatározott időben az ott foglalkoztatottakon és az árusokon kívül kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

(3) A piac látogatása a magasabb szintű jogszabályban foglalt feltételek betartásával történik.

2. §

(1) 1

(2) A piacon orrot és szájat fedő védőeszköz (maszk) vagy maszk hiányában orrot és száját elfedő ruhadarab viselendő.

(3) A szabadtéren tartott piac területe elhatárolandó és őrzendő az azt körülvevő területtől.

(4) 2 A (2)-(3) bekezdésben foglalt előírások érvényesítése a piac üzemeltetetőjének felelőssége.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kormányrendelet 10. § (3) bekezdésének hatályvesztésével veszti hatályát.

(2) Hatályát veszti a piacok 65. év feletti személyek által történő látogatási idősávjának meghatározásáról szóló 10/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelet.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 
Rendelet-tervezet címe:
 
a piacok nyitvatartási és a 65. év feletti személyek által történő látogatási szabályainak meghatározásáról szóló 19/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelet

 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Csökkenti a koronavírus-világjárvány terjedésének sebességét, a fertőzöttek számát.

 Nincs.  Csökkenti a koronavírus fer-
tőzésének számát. Javítja a
veszélyeztetettek helyzetét.
 Nincs.  Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges: Társadalmi szükségesség.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A fiatalok a piacokat a hétvégi napokon csak erősen korlátozott időtartamban látogathatnák, amely túlzsúfoltságot, így a járvány gyorsabb terjedését okozza.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A tervezet a piacok nyitvatartási és 65 év feletti személyek által történő látogatására állapít meg szabályokat kormányrendeleti felhatalmazás alapján. A fiatalabb korosztály beszerzéseit többnyire hétvégére időzíti, rendeleti szabályozás hiányában a piacokat a hétvégi napokon csak erősen korlátozott időtartamban látogathatnák, amely túlzsúfoltságot, így a járvány gyorsabb terjedését okozná.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Meghatározza a 65. év feletti személyek piaclátogatási idősávját.

a 2. §-hoz

A piac nyitvatartási szabályait határozza meg.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra

5.) Győr-Szol Zrt.

6.) Győri Városi rendőrkapitányság

7.) Közterület-felügyelet és Mezei őrszolgálat Győr


1 Hatályon kívül helyezte a 21/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§-a, 2020. május 16.-tól
2 Módosította a 21/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 1.§-a, 2020. május 16.-tól

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.