3/2020. (VI. 26.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

3/2020. (VI. 26.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. június 26-án 10:00 órára összehívott és 10:04 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,

Szeles Szabolcs alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Dr. Pergel Elza nem képviselő-testületi tag alpolgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Fekete Dávid, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Dr. Szálasy László, Szabó Jenő, Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Virág-Adorján Andrea, kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos,

Endrődi Péter, városmarketing ügyekért felelős biztos,

Petrov Iván, sportügyekért felelős biztos,

Nagy Balázs, Színházért felelős polgármesteri biztos,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Nagyné Dr. László Edit, Hatósági Főosztály vezetője,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Gyimóthy Ákos, főépítész,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Dr. PhD. Szabó István, könyvvizsgáló

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

Tőke László, Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója,

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke,

Csizmadia Gábor, Győr-Moson-Sopront Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya,

Váczi Attila, a Győri Rendőrkapitányság kapitányságvezetője,

Bana József, a Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója,

Bobory Balázs, a GYŐR+MÉDIA Zrt. vezérigazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 15 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeket. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 22 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Napirend előtt kerülnek átadásra a 2020. évi Városrész Szolgálatáért díjak.

Felkéri Dr. Lipovits Szilárd jegyző urat, hogy szíveskedjen ismertetni a kitüntetések indoklását.

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző: Kéri a kitüntetetteket, hogy a nevük elhangzása után szíveskedjenek kifáradni és Polgármester úrtól átvenni az elismeréseket, valamint felkéri a Városrész önkormányzati képviselőjét, hogy az elismerés átadásában szíveskedjék közreműködni.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Adyváros szolgálatáért” díjat adományoz Németh Bernadett részére a városrészi társadalmi felelősségvállalásban, az önkéntes munkákban, a helyi lokálpatriotizmus és a közösség erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Bácsa Szolgálatáért” díjat adományoz Dr. Kéry Klára részére a Győr városát és Bácsa városrészt szolgáló több évtizedes, magas színvonalú gyógyító munkája és karitatív tevékenysége elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Gyirmót Szolgálatáért” díjat adományoz Koller József részére a gyirmóti közéletben hosszú időn keresztül végzett önzetlen, elkötelezett és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Marcalváros Szolgálatáért” díjat adományoz. Dr. Gábriel Erzsébet részére háziorvosként több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes és kiemelkedő munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Ménfőcsanak Szolgálatáért” díjat adományoz a Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület részére a kulturális és művészeti értékek létrehozásában, a ménfői és csanaki népi hagyományok ápolásában, valamint a helyi közösségi élet szervezésében vállalt aktív szerepe elismeréseként.

Az elismerést a táncegyüttes vezetője, Klauz Balázs veszi át.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Nádorváros Szolgálatáért” díjat adományoz Endrédi Ferenc részére Nádorváros közösségéért végzett önzetlen, elkötelezett és kiemelkedő társadalmi munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Pinnyéd Szolgálatáért” díjat adományoz Kiss Lászlóné részére a Pinnyéd városrészben végzett lelkiismeretes és kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Révfalu Szolgálatáért” díjat adományoz Gergelyné Keleti Mária részére példaértékű pedagógusi életpályája, a városrész közéletében végzett elkötelezett munkája, valamint a révfalui egyházközséget szolgáló önzetlen tevékenysége elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Szabadhegy Szolgálatáért” díjat adományoz Molnárné Kovács Adrienn részére a városrészben háziorvosi asszisztensként végzett magas színvonalú, fáradhatatlan és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Szentiván Szolgálatáért” díjat adományoz Varga József részére a településrész rendezvényein végzett aktív, segítő közreműködése, karitatív munkája, valamint a helyi polgárőr szervezet alapításában és működtetésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Sziget Szolgálatáért” díjat adományoz Kern Imre részére a városrész közössége érdekében hosszú időn keresztül végzett önzetlen, elkötelezett és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Újváros Szolgálatáért” díjat adományoz Albert Tibor részére kiemelkedő közösségformáló tevékenysége, példamutató társadalmi felelősségvállalása, valamint a helyi lokálpatrióta egyesületben végzett munkája elismeréseként.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Életének 83. évében elhunyt Szilágyi István színművész, a Győri Nemzeti Színház tagja.

Országosan ismertté 1968-ban Sípos úr figurájának megformálása tette a Bors című tévéfilmsorozatban. Legnagyobb sikerét az 1974-es Keménykalap és krumpliorr plakátragasztó Lópici Gáspár szerepével aratta. Az 1990-es években a lottó reklámarca is volt.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évben Pro Urbe díjat adományozott neki.

2020. május 22-én helyezték örök nyugalomra a budapesti Új Köztemetőben.

***

Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy életének 89. évében elhunyt Szabó Miklós, a Győri Leánykar alapítója, Liszt-, Kossuth- és Bartók-Pásztory-díjas zeneművész.

Pályáját 1953-ban Győrött a Zeneművészeti Szakiskola tanáraként kezdte.

1958-ban alapította a Győri Leánykart, amellyel 1968-tól számos európai országban és az Egyesült Államokban, Japánban, Izraelben, Kanadában tartott elméleti és gyakorlati bemutatókat vezetett. A győri Konzervatórium zeneelmélet professzora és külföldön is keresett vendégprofesszor volt. Győr városa 1993-ban Pro Urbe díjjal tüntette ki.

Adózzanak most e két kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással!

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának megfelelően tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a FIDESZ-KDNP frakció egyhangú döntése értelmében Radnóti Ákost választotta meg új frakcióvezetőjének 2020. május 4-én.

Frakcióvezető úrnak gratulál és jó munkát kíván.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 18/2020. (V.5.) önkormányzati rendelete tekintetében. A lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyert, hogy a rendelet nem jogszabálysértő, ezért a törvényességi felügyeleti eljárást a Kormányhivatal lezárta.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, ahogy a meghívóban is jelezte, a következő előterjesztéseket:

- 20. napirendi pont: Javaslat gazdasági társaság GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi alapítására

- 21. napirendi pont: Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

- 28. napirendi pont: Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

- 31. napirendi pont: Javaslat személyi kérdésekben történő döntésre

- 33. napirendi pont: Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt a közgyűlés hatáskörében a polgármester által megalkotott rendeletekről, valamint a közgyűlés és bizottságok hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról

Továbbá ülés előtt került kiosztásra a „Tájékoztató ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalásról” című előterjesztés, melyet folytatólagos sorszámmal 36. napirendi pontként javasol felvenni.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a fenti kiegészítéssel módosított napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

39/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2020. június 26-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

2. Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

3. Javaslat az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Környezetvédelmi Bizottság hatáskörében is eljárva

4. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos főépítész

5. Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

6. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság hatáskörében eljárva

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

8. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

9. Javaslat támogatás nyújtására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

10. Javaslat egyesület támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

11. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

12. Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ és a kulturális ágazat intézményei közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

13. Javaslat a Generációk Művelődési Háza és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ alapító okiratának módosításra

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

14. Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

15. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

16. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

17. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

18. Javaslat önkormányzati vagyon ingyenes átadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

19. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 12212/9 hrsz.)

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva

20. Javaslat gazdasági társaság GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi alapítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

21. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

22. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester

23. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

24. Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

25. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

26. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

27. Javaslat a kitüntető címek adományozását előkészítő munkacsoport összetételére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

28. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

29. Javaslat törvényváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság hatáskörében eljárva

30. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

31. Javaslat személyi kérdésekben történő döntésre

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

32. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

33. Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt a közgyűlés hatáskörében a polgármester által megalkotott rendeletekről, valamint a közgyűlés és bizottságok hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

34. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

35. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

36. Tájékoztató ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalásról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

***

1. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Köszönti Csizmadia Gábor rendőr dandártábornokot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitányát, Váczi Attila rendőr alezredest, a Győri Rendőrkapitányság vezetőjét.

Felkéri Kapitány urat, hogy egészítse ki írásbeli előterjesztését.

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője: A megszokott kapitánysági állományjelzőn kívül egy másik piktogram is megjelent a dia bal felső sarkában. Ez az Egységes Magyar Rendőrség 100. évfordulójának emblematikus szimbóluma. A bemutatót megelőzően szót ejt arról, hogy mit is jelent nekik a centenárium. Az 1920. évi I. tv. kihirdetésével törvényi erőre emelkedett a rendőrség államosításáról, egységesítéséről szóló kormányrendeleti szabályozás. Az Egységes Magyar Rendőrség ünnepe, a szervezet alkotmányos alapokon nyugvó működésének megteremtésén túl a múltról, a köz szolgálatáról, és a helytállásról szól. A centenárium különleges alkalmat szolgáltat arra, hogy felidézzék mindazon változásokat, amelyek az elmúlt évszázad alatt formálták testületüket. Kollégáival vallják, hogy az értékteremtés lehetősége minden egyes napban ott van, és hiszik, hogy nemes, áldozatos szolgálattal a jövőben is biztonságos környezetet tudnak biztosítani minden polgárnak, megszolgálva ezzel bizalmukat. Emelt fővel mondhatják, hogy a magyar, azon belül is a győri Rendőrség eredményeiben, tudásában, felszerelésében és hivatástudatában európai színvonalú. Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország. A szervezet teljes személyi állományát összefűzi az a kötelék, amelyet nem befolyásol sem idő, sem tér. Esküjükhöz híven kitartó becsülettel szolgálnak és védenek.

Együttműködés nélkül nincs eredmény, nincs felmutatható produktum. Együttműködésük 2019-ben is folyamatos és hatékony volt minden együttműködő szervezettel. Az elmúlt évben is prioritást élvezett a párbeszéden alapuló együttműködő, segítő, támogató rendőri tevékenység. A Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019. december havi adatok alapján 52 polgárőr szervezet működik, 1712 tagi létszámmal. Összesen 455 alkalommal, összesen 1759 fővel, 6486 órában hajtottak végre közös szolgálatot. Hatékony és konstruktív párbeszédet folytattak az Önkormányzattal, a képviselőkkel, szakhatóságokkal. Közbiztonsági és egyeztető fórumokat tartottak, melynek célja a járási intézményekkel és hatóságokkal történő kapcsolattartás elősegítése, problémák feltárása és a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése volt.

Folyamatos a munkakapcsolatuk a Széchenyi István Egyetemmel, közlekedési vállalatokkal, a GYSEV Zrt-vel, a Győr-Szol Zrt-vel, stb. Külön kiemelendő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel való kapcsolattartás, ami a hatékony ellenőrzések végrehajtása, valamint a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében szintén folyamatos. Kiemeli Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálattal történő együttműködésüket, mely elsősorban társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közrend és közbiztonság fenntartásában, az épített és természetes környezet védelmében nyilvánul meg.

Az elmúlt év adatait vizsgálva megállapítható, hogy 2019-ben sikerült tartani a regisztrált bűncselekmények tekintetében az elmúlt időszak csökkenő tendenciáját. 2019. évben 10,3%-kal csökkent az elkövetett bűncselekmények száma Győrben. A nyomozás-eredményességi mutató az összes regisztrált bűncselekmények körében 2019-ben 59,5% volt, ami az előző évhez képest 10,5%-os növekedést hozott. A kiemelten kezelt bűncselekmények körében 8,7%-os csökkenéssel 2166-ról 1977-re sikerült mérsékelniük az elkövetett bűncselekmények számát. Ezt az eredményt elsősorban a lopások számának csökkenésével tudták elérni. A nyomozás-eredményességi mutató e kategóriában 46,4% volt, ami 14,2%-os növekedést eredményezett az előző évhez képest.

Az állampolgárok szubjektív közbiztonsági érzetét legjobban befolyásoló bűncselekmény kategória az erőszakos, vagyon elleni bűncselekmény volt. Ezen belül kiemelt szerepe volt a rablásoknak, kifosztásoknak. 2019-ben emelkedett a rablások száma 13-ról 17-re, de a lefolytatott eljárások során kivétel nélkül minden egyes bűnelkövetőt sikerült eljárás alá vonni. Kifosztások esetében is növekedés tapasztalható, 11-ről 17-re növekedett. E kategóriában a nyomozás-eredményességük 70,6%, amin van javítanivaló. A gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények közül a gépjárműlopások száma az előző évhez viszonyítva kis mértékben, míg a zárt gépjárművek feltörésének száma az előző évi 58-ról 115-re emelkedett. Ennek nyomozás-eredményességi mutatója 81,3%, a zárt gépjármű feltöréseké 40%.

A fenti adatokat tekintve kijelenthető, hogy Győr Megyei Jogú Város országos viszonylatban, százezer lakosra jutó bűncselekmények számának tekintetében fertőzött megyeszékhelyek közé sorolható. Annak ellenére, hogy a százezer lakosra jutó bűncselekmények számában 11,6%-os csökkenést értek el 2018-hoz képest.

A megye helyzetét a Győri Rendőrkapitányság jelentősen befolyásolja. Az összes bűncselekmények számának alakulásához hozzájárul a megnövekedett rendőri aktivitás. Ittas vezetők kiszűrése 313 esetben, bódult állapotban vezetők 28 alkalommal, kábítószert fogyasztók tekintetében 219 eljárás indult.

A rendészeti állomány a rendőrség alapja, hiszen velük találkozik leggyakrabban az állampolgár a közutakon, közterületeken. Velük azonosítják a rendőrséget. A kapitányság illetékességi területén a közterületi jelenlét tekintetében az előző évben elért eredményen a Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség erőinek bevonásával sikerült javítani. A közterületi szolgálati óraszám 2018. évi adatát 210465-re növelték. A közterületre vezényeltek létszáma 17459 főről 19778-ra nőtt. 2019-ben 850 főt fogtak el, 802 főt állítottak elő, 364 fővel szemben biztonsági intézkedést foganatosítottak, 4222 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, 786 esetben büntető feljelentést. Szabálysértések száma 16,5%-kal nőtt, ezzel egyidejűleg nőtt a kiszabott pénzbírság és a befizetett bírságok összege is.

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány feladatául szabott szűrő-kutató munkát kezdeményezőkészen és aktívan végezték.

A kamerarendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok közösségi felületen szóba kerülnek ezeknek a térfigyelő kameráknak a felvételei. Jelenleg 140 helyszínen 195 kamera működik Győrben. A kamerák által továbbított képet a kapitányság épületében 24 órában diszpécserközponton keresztül figyelik. Nagyban hozzájárul a közterületen elkövetett jogsértések megelőzéséhez, bűncselekmények felderítéséhez, akár közlekedési balesetről, különböző szabályszegésekről van szó.

Köszönetet mond a Polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy létezik ez a kamerarendszer, ezt tudják használni, és bízik abban, hogy a jövőben további fejlesztésekkel még hatékonyabb, még korszerűbb rendszert mondhatnak magukénak.

A képen látható felvételek mindegyikében már jogerősen befejezett eljárások vannak. Minden elkövető felelősségre lett vonva.

A kapitányság közlekedésbiztonsági helyzetén nem sikerült javulást elérni a tavalyi évben. Mind személyi sérüléses közlekedési balesetek számában, mind halálos kimenetelű balesetek számában növekedés történt. Baleseti okok tekintetében az elmúlt évben a legtöbb személyi sérüléses balesetet – hasonlóképpen korábbi évek időszakához képest -, gyorshajtás, elsőbbségi jog meg nem adása, továbbá az irányváltoztatás, kanyarodás szabályainak megszegése, figyelmen kívül hagyása okozta. 2019-ben a személyi sérüléssel járó közúti balesetek érintettjei a személyi gépjárművezetők voltak, közel 300 fő. A további járműcsoportok tekintetében 27 fő kerékpáros, 58 fő tehergépjármű-vezető, 16 motorkerékpáros volt érintett személyi sérüléssel járó balesetben. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kapcsán 49 esetben a biztonsági öv, hat esetben bukósisak, és négy esetben a gyermekbiztonsági rendszer hiánya járult hozzá ahhoz, hogy az adott baleset személyi sérüléssel végződött. A közlekedési helyzet áttekintéséhez szorosan hozzátartozik, hogy 2011 óta mintegy 45000-rel több jármű került forgalomba helyezésre a megye illetékességi területén.

Az ideiglenesen itt tartózkodó munkavállalók, munkások és az ő általuk használt gépjárművek számáról nem is beszélve, melyek szintén több ezerre tehetők. A közlekedésrendészek és természetesen a közterületen szolgáló minden egyes kolléga feladata a közúti közlekedés során elkövetett szabálysértések felfedése, szankcionálása. A közlekedési morál javítása érdekében minden eddig alkalmazott technikát, módszert komplexen alkalmaznak.

2019-ben a kapitányság területén 34-en vesztették életüket közúti közlekedési balesetben. Bízik benne, hogy a jövőben bevezetett intézkedések eredményeként 2020. évről már sokkal kedvezőbb adatról tud beszámolni.

2019-ben szintén nem sikerült eredményt elérni az ittasan okozott balesetek számánál, ami 39-ről 41-re nőtt. A rendelkezésre álló erők, eszközök mértékében fokozott ellenőrzéseket hajtottak végre az ittas vezetők kiszűrésére. Az alkoholszondás ellenőrzések számában 18%-os emelkedést tudtak elérni, ez 40652 szonda alkalmazása volt, melyből 313 mérés bizonyult pozitívnak. Az ittasság ellenőrzése során minden esetben a passzív biztonsági eszközök használóival szemben is intézkedéseket foganatosítanak. Ilyen intézkedéseket 2471 esetben kellett végrehajtani.

Új módszer a Pofátlan(tan)ítás, amelyet heti rendszerességgel többször is végrehajtanak, közösen a Győri és Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei. Bízik abban, hogy e módszer széles alkalmazása során elérik azt, hogy a közlekedési kultúra jelentősen javulni fog. Meg tudják óvni a Győrben közlekedőket attól, hogy közlekedési baleset érintettjei legyenek. Kiszűrik azokat a renitens közlekedőket a forgalomból, akik magatartásukkal, nem odaillő tevékenységükkel zavarják a forgalomban résztvevő többi érintettet.

Az elmúlt évben is kiemelten kezelték a bejelentett rendezvényeket, a Győri Kapitányság területén 2019-ben 38, gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény került bejelentésre és megtartásra. A rendezvények biztosítására 292 rendőrrel, 1904 órában került sor. A rendőri biztosítás alatt rendkívüli esemény nem történt. Kiemelt kockázatú rendezvényt 14 esetben, normál kockázatú eseményt 176 esetben biztosítottak. Tavalyi évben is kiemelt feladat a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység. Aktívan közreműködtek az alkohol, drog ártalmait bemutató, következményeit enyhítő felvilágosító munkában. Folyamatosan részt vesznek iskolai programokban, iskolarendőrök végzik munkájukat mintegy 30 fővel. Folytatják az elindított kerékpárjelölő programot, amelyen már több mint 2000 kerékpár került regisztrálásra.

Továbbra is fontos, hogy kiegyensúlyozott közbiztonság legyen Győrben, ezt a közrendet, köznyugalmat fenn tudják tartani. Fontos a szabálysértések és bűncselekmények elkövetőivel szembeni fellépés, bűnelkövetési alkalmak csökkentése, vagyon-visszaszerzési tevékenység keretein belül a bűnözésből származó jövedelmek elvonása az elkövetőktől.

Saját és kollégái nevében megköszöni mindazt az erkölcsi és anyagi támogatást, melyet közös munkájuk során tanúsítottak. Bízik abban, hogy együttműködésük a jövőben is a kölcsönös bizalmon, őszinteségen és elhivatottságon alapul. Hiszi azt, hogy a Közgyűléssel, az irányításuk és felügyeletük alatt álló szervezetek kollégáival közösen dolgozva, továbbra is minden szélsőségektől mentes, stabil gazdasági háttérrel rendelkező, mindenki számára vonzó Győrt tudnak szolgálni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Örömmel hallotta, hogy az illegális hulladéklerakással kapcsolatban elfogták azt a két személyt. Kérdése az, hogy a többit is sikerült-e elfogni, illetve hány személyt sikerült előállítani az elmúlt tíz évben ezen a téren? Mit tesz a rendőrség annak érdekében, hogy az illegális szemétlerakással kapcsolatban eredményeket tudjon elérni Győrben? Hatékonyabb munkát vár el a Rendőrségtől.

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője: Tájékoztatja a Polgármester urat, hogy az említett helyszín tekintetében 16 eljárást tudtak befejezni, amelyeknél sikerült azonosítani az illegális szemétlerakóknak a személyét. Győr városában egy hulladékkommandó néven elhíresült alakulattal próbálják meg felderíteni a szelektív hulladékszigetek mellé kirakott szemetet lerakó illetők kilétét. Tegnapi napon történt egy egyeztetés, melyen az illegális hulladéklerakás is téma volt. Új szolgálati forma bevezetéséről egyeztek meg, amely a hét több napján váltakozó időszakokban, intervallumokban megpróbál rapid módon reagálni az ilyen jogsértésekre.

Radnóti Ákos, alpolgármester: A zugszemetelőkkel kapcsolatos problémák az első sorban említendőek. Polgármester úr is megfogalmazta, hogy zéró tolerancia van a szemeteléssel kapcsolatban. Több egyeztetésre került sor a rendőrséggel, Közterület Felügyelettel, Polgárőrséggel. A földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtők esetében minden ilyen sziget bekamerázására sor fog kerülni. Új információ, hogy a szabálysértési eljárások is átkerülnek a rendőrséghez. Nagyon fontos, hogy ennek keretében határozott intézkedések legyenek a szemetelőkkel szemben, hiszen sokszor tapasztalják, hogy Győr környéki településről hordják be a szemetet.

Kéri, hogy a Szent István úton áthaladó kamionokat sűrűbben ellenőrizzék, mert az út állapota folyamatosan romlik, hasonlóan a Szigethy Attila út esetében is.

Az elmúlt időszakban a kerékpározás népszerűvé vált, és sok bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy vannak helyek, ahol nem lehet kerékpározni, ilyen például a Baross út. Megnőtt az ételszállítók száma is, akik kerékpárral közlekednek, és zavarják a gyalogosokat.

Kéri, hogy a napi szintű bejelentésekre korrekt választ adjanak.

Köszöni a Rendőrség eddigi munkáját!

Kovács Tamás, képviselő: A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és beszámolót, és egyhangúlag elfogadta. A bizottság megköszönte a rendőrség munkáját, többek között kiemelték azt is, hogy a nyomozás-eredményességi mutató, amit Kapitány úr is említett, tavaly az elmúlt tíz év legjobb eredménye volt, illetve kiemelték azt is, hogy közel 20 ezer órával, 210 ezer órára növekedett a rendőrség közterületen való jelenléte. Lakossági igény alapján kéri, hogy próbálják megnövelni a gyalogos járőrök számát, amennyiben lehetséges. Úgy gondolja, hogy sokat javítana a szubjektív közbiztonságérzeten.

Jó munkát kíván a Kapitány úrnak.

A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Köszöni a Rendőrség előző évben végzett munkáját. Számos esetben tárgyaltak Kapitány úrral, köszöni a hozzáállást. Sok esetben nagyobb bizalommal fordulnak a képviselőkhöz az állampolgárok, és ezeket az információkat tolmácsolni tudják a Rendőrség részére. Olyan problémát vet fel, amellyel a legtöbb esetben keresik fel Sziget, Pinnyéd és Újváros városrészben élők. Győrben van néhány olyan gócpont, ahol a közterületi viselkedési formák, pl.: hangoskodás, közterületi italozás, tivornyázás jellemző, sok esetben hétvégén. Ebben az jelenthetné az előrelépést, ha a közterületi jelenlétet, járőrözést tudná fokozni a Kapitányság. Sok esetben a humánus eljárás nem segít, szigorral kell fellépni. Kéri az előrelépés lehetőségét, a gyakoribb járőrözést.

Takács Krisztián, képviselő: Megköszöni a Rendőrkapitány úrnak a tavalyi évben végzett munkájukat. Szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, melyet többször is beszéltek a Pénzügyi Bizottságban és a Megyei Rendőrfőkapitány Úrral is. Ezek az ún. gyorsulási versenyek, ami több ezer győri ember életét keseríti meg, különösen Belváros és Révfalu városrészben. Ezek száma az elmúlt két hónapban megnövekedett. Heti két-három alkalommal este 7-10 óra között nem lehet kinyitni az ablakot Révfalu és Belváros városrészekben, mert olyan hangerővel közlekednek ezek az autók. Kérdezi a Főkapitány Urat, hogy milyen jellegű lépéseket tettek és tesznek a jövőben, hogy ezt a problémát jelentősen csökkentsék? Mi az, amivel az Önkormányzat segíthet ebben? Akár a Közterület Felügyelet jelenlétével, kamerarendszer bővítésével, fekvőrendőr kihelyezésével. Az elmúlt héten egy olyan videó is kikerült, amin az egyetemi körforgalomban egy autó driftelés közben kivágódott, személyi sérülés nem történt. Ez ügyben kéri, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a győri polgárok nyugalma érdekében.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Annyit fűz az előző hozzászóláshoz, hogy tegnap saját szemükkel tapasztalták, hogy egy kék Subaru típusú autó és két motoros nagy sebességgel száguldozott a Duna-parton. Ott ment el egy rendőrautó egy perccel később, aki nem tett semmit ez ellen. Sokkal hatékonyabb intézkedést vár el, mint Polgármester.

Bárány István, képviselő: Az előttük álló beszámoló nagyon széleskörű, céltudatos és eredményes rendőri munkáról ad számot. Viszont a számok mögött az is látszik, hogy vannak olyan tendenciák, amiket nem sikerül visszaszorítani, és erre szeretné felhívni a figyelmet, például: jelentősen emelkedett a zárt gépkocsik feltörésének száma, jelentősen nőtt a rablások száma. A Győri Rendőrkapitányságnak nem csak a győri lakosokkal kell számolnia közbiztonság szempontjából, hanem 20-30 ezerrel több személlyel. Az ő megítélése szerint egyrészt személyi téren fejlesztésre lenne szükség és egyidőben több beavatkozó járőrpárral lehetne Győr város közbiztonsági problémáit megoldani. A kihelyezett kameráknak ne csak az utóvizsgálatoknál legyen szerepe, hanem jó lenne, ha ezek proaktív intézkedést tudnának generálni. Ne csak bejelentésre történjen intézkedés. Ehhez szükséges technikai fejlesztés és szervezetfejlesztés is, ne csak egy ember nézze a kameraképeket, hanem egy operátori stáb, akik intézkedést is tudnának kezdeményezni adott esetben. Fontos, hogy le tudják reagálni a driftelést, gyorshajtást, ami mindenkit zavar. Kéri, hogy folytassák a sebességméréseket, mert a közlekedésbiztonság romlásával már az utcákban kérik a sebességmérést a lakók. Köszöni a Rendőrség intézkedéseit, és kéri, hogy legyen eredményesebb a munkájuk a jövőben.

Borsi Róbert, képviselő: Először megköszöni a Rendőrség 2019. évben és 2020. 1. félévében végzett munkáját. Jónak ítéli a Rendőrség munkáját. Látja, hogy a bűnmegelőzésre és a lakosság szubjektív biztonság-érzetére ható intézkedéseket a tavalyi évben is foganatosítottak. Ennek jó példája volt, hogy gyalogos járőrök járőröztek a Lajta és Ikva utcában. A lakosság is örömmel fogadta ezt az intézkedést és kéri, hogy az idei évben is tartsák meg, és ha lehet, bővítsék a rendszert. Ha összehasonlítjuk az előző tendenciákat, még 2011-ben 8602 volt az ismert bűncselekmények száma, tavalyi évben viszont 3392-re csökkent. Ha ezt az időtávot nézzük, 60%-os javulást jelent. Azt a célt, hogy ez néhány évben belül megszűnjön, nem támasztja a Rendőrség irányába, de ettől függetlenül kéri, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ez a szám a lehető legalacsonyabb legyen. A legfontosabb, hogy a lakosság mit érez ebből, mitől érzi magát biztonságban. A kiemelten kezelt bűncselekmények körében a felderítési mutató 32,2%-ról 46,4%-ra, a lopásoknál 23%-ról 37,1%-ra, a személygépkocsi lopások esetében 30,8%-ról 81,3%-ra, a gépjárműfeltöréseknél 12,3%-ról 40%-ra, a lakásbetöréseknél 15,8%-ról 35,4%-ra javult, a zsarolásoknál 100%-ra növekedett. Ennek ellenére a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozási eredményessége „csak” 64,8%-ról 65%-ra változott. Mi ennek az oka?

Még egy témát kiemel, ami az online felületeken való bűnözés. Nem csak arra gondol, ami a gyermekeket érinti, hanem a felnőtt lakosság is ki van téve a nagyobb értékű csalásoknak, adatlopásoknak és visszaéléseknek. Kéri, hogy Győrben is bűnmegelőző kampányokat folytassanak ez ügyben.

Főkapitány úrnak jó pihenést kíván a nyugdíjas éveire, az utódjának pedig jó munkát.

A beszámolót elfogadásra javasolja.

Glázer Tímea, képviselő: Előtte elhangzottak azok a kritikák, melyekkel teljes mértékben egyetért. Három kérdést szeretne feltenni. Először a kamerákkal kapcsolatosan kérdezi, hogy minden kamera úgy van-e beállítva, hogy az útjában semmi nincsen és a felvételek látszanak-e? A másik kérdés, hogy mennyi a túlmunka, és ezt kifizetik-e, vagy szabadnapot kapnak érte a rendőrök? A harmadik kérdése, hogy van-e koncepció arra, hogy a Rendőrség létszámot növeljen, illetve hogy rendőröket itt tudják tartani Győrben, akár béremeléssel vagy bérlakás támogatással.

Köszöni az állomány és a Rendőrfőkapitány munkáját!

Pollreisz Balázs, képviselő: Képviselőtársai már elmondták, amit ő is szeretett volna, de van egy terület, amit még nem említettek, ezek pedig a tömegrendezvények. Megköszöni a Rendőrség munkáját azoknál a rendezvényeknél, amiket ő szervezett. A tavalyi évben történt, hogy egy biztonsági szolgálat embere egy intézkedő rendőrt hazaküldött, aki abbahagyta az intézkedést. Bízik abban, hogy a jövőben ilyen eset nem fog előfordulni. Zugszemetelőkkel kapcsolatosan elmondja, hogy az élő kamerafelvételek alapján azonnal tetten érnék őket. Kéri, hogy erre is fordítsanak erőforrásokat. A körzeti megbízottakkal kapcsolatosan elmondja, hogy nehezen érhetők el, akár telefonon és személyesen is.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Köszöni a gyors intézkedést, amit telefonon történt egyeztetésük során kért. Egy külterületi, győrszentiváni utcán sok deviáns személy tartózkodott és kérte a fokozott rendőri ellenőrzést a lakosság komfortérzetének javítása érdekében. A rend helyreállt, és változatlanul kéri, hogy a Tölgyes utcában a járőrök autóval időnként járőrözzenek. Köszöni a helyi körzeti megbízott munkáját, aki ebben a munkában segítségére volt.

Egy lakossági kérést is tolmácsolt, ami a Homoksori útra és a Vasút sorra vonatkozik, ahol a lakók kérik, hogy esetenként egy-egy sebességellenőrzést végezzen a Rendőrség.

Szabó Jenő, képviselő: Megköszöni a Rendőrség munkáját. A gyirmóti és ménfőcsanaki kollégák elérhetőek, reagálnak minden hívásra és megkeresésre. Köszöni a jó hangulatú kerékpárjelölő akciókat, ahol a lakossággal nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. Köszöni a droggal és internettel kapcsolatos tájékoztatójukat, melyeket gyerekeknek tartottak.

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője: Közlekedési ellenőrzésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy intézkedési struktúrát váltanak. Megpróbálják a lehető legtöbb közlekedőt kiszűrni, aki szabálytalanul közlekedik. A kollégái nem azért mulasztják el az intézkedést, mert negligálják ezeket a feladatokat, hanem mert valószínűleg más helyszínre kell menni. A közlekedési kultúrán szeretnének javítani, és szeretnék megszüntetni a gyorsulási versenyeket is.

A kamerafelvételeket használják. Az Egyetem térnél lévő kamerának köszönhetően több szabálysértési eljárást is kezdeményeztek az állampolgárok jelzése alapján, illetve saját észlelés alapján. A modern kamerarendszernek köszönhetően rendszám, illetve arc is felismerhető, így a gépjármű vezetője nem bújhat ki a szabálysértési eljárás alá vonás alól.

Kamionáthajtásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a Szent István és a Tihanyi Árpád úton is rendszeresen ellenőriznek.

A gyalogos járőrszolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy minden kollégájának, aki gépjárműben ül, meg van határozva, hogy mennyit kell gyalogosan is teljesíteni. Ezt a Covid vírus átírta, így nekik is plusz feladataik keletkeztek.

Múlt héten a gyalogos járőrszolgálat visszaállításra került. Kiemelt területeken, kiemelt időpontokban fognak megjelenni a rendőrök.

KSH statisztikai adatokkal dolgoznak. Vannak olyan bűncselekmények, például a rablás, aminek 100%-a van felderítve, de az csak 17 esetszámmal kerül be, míg a lopás a 400 esetszámmal a 37%-os felderítés eredményességével több ismeretlenes elkövetős ügyként kerül be, és ebből adódik az eltérés.

Intellektuális bűncselekményekre létezik külön speciális alakulat. Az interneten elkövetett csalásokkal kapcsolatban elmondja, hogy vannak bűnmegelőzési programjaik, különböző fórumokon megjelennek ezzel a témával. Szeretné, ha az Önkormányzat honlapján is kapnának helyet, és ott is fel tudnák hívni a figyelmet erre a problémára is. Egyik legfontosabb, hogy a fiatalok ne váljanak áldozatokká.

A kerékpárosokkal kapcsolatban elmondja, hogy elindult az Infopont a Baross úton, ahol a kollégái szolgálatot teljesítenek, illetve szakmai gyakorlaton lévő tanulók tízpercenként figyelmeztetik a kerékpárosokat.

Kameráik vegyes képet mutatnak, vannak régebbi kamerák is, amik rosszabb minőségű képeket adnak vissza. Szeretnék, ha olyan szinten működne ez a rendszer, hogy azonnal tudjanak reagálni az elkövetett cselekményekre. Erre vannak kidolgozott tervek, amik komoly pénzügyi beruházással járnak.

Túlmunkáról nem hozott kimutatást, de jelentős a száma. Túlmunka megváltásának esetében a kolléga dönti el, hogy szabadnapot kér vagy pénzbeli megváltást.

Létszámbővítésre folyamatosan vannak törekvéseik, toborzó munkájuk folyamatos. Fluktuáció átlag alatti Győrben.

A tömegrendezvényeken a körzeti megbízott kollégák 80%-ban a területükön teljesítenek szolgálatot. Elérhetőségük az interneten fent van. A megbízottnak a területén kell kint lenni, együtt kell élni az adott városrésszel. Az utóbbi időben előfordult, hogy elvonásra kerültek ezek az emberek különböző feladatokra, de Győr városában teljesítenek szolgálatot.

Traffipaxszal kapcsolatban megnézik, hogy egy-egy rész felvehető-e. Ha igen, akkor intézkednek.
Köszöni a felvetéseket. Felajánlja a képviselőknek, hogy ha lakossági fórumokat tartanak, akkor egyeztetett időpontban ő is rendelkezésükre áll és az ott felmerülő problémákra azonnal tud reagálni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni a Rendőrség munkáját, amit a közbiztonság érdekében tesznek. Összességében elégedettek a munkájukkal, de törekszenek arra, hogy mindig jobbak legyenek. Csizmadia Gábor dandártábornok úrnak jó egészséget kíván és kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

40/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

2. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester:

Kérdezi Truka István urat, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetőjét, kíván-e kiegészítést tenni?

Truka István, Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője: Nem tesz kiegészítést. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Megköszöni a Közterület Felügyelet munkáját, akikkel szemben nagyon sok elvárás fogalmazódott meg. Első számú elvárás a zugszemetelőkkel szemben való fellépés. 2014-ben 63 eset került feltárásra, nyilván azóta történt létszámbővítés, és határozottabb intézkedés, így most már 1000 fölé közelít az ezzel kapcsolatos szabálysértések száma. Győr teljes területén 0-24 órás ellenőrzések kerültek bevezetésre, a Közterület Felügyelet folyamatosan jelen van ezeken a helyszíneken.

Kéri, hogy a kékre festett mozgáskorlátozott parkolókat ellenőrizzék, és hogy a roncsautók elszállítása érdekében is működjenek közre.

A koldulás problémája kapcsán kéri, hogy az állampolgárokat ne vegzálják a koldulással kapcsolatban. Többször tapasztalták, hogy az Arrabona udvarban önkéntes parkolási feladatokat látnak el ezek az emberek. Kéri, hogy a Rendőrséggel együttműködve legyen előrelépés ez ügyben.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Köszöni a Közterület Felügyelet előző évi munkáját. Három pontra szeretné felhívni a figyelmet. Megnőtt a roncsautók száma, ez Szigetre és Újvárosra is jellemző. Kéri ezek elszállítását. Az előterjesztésben olvasható, hogy a lófogatos közúti közlekedés 12 bírságolást hozott az évben. Ebben is kéri a fokozott ellenőrzést, és a szigorú eljárást. Szintén Sziget városrészre jellemző, hogy vannak gócpontok, ahol a közterületi viselkedési formák nem megfelelőek, pl.: közterületi tiltott szeszfogyasztás.

Takács Krisztián, képviselő: Külön kiemeli a gyors intézkedéseket, amiket a tilosban parkoló autókkal kapcsolatosan végeznek. Jó lenne, ha ez a gyors intézkedés a koldulókkal kapcsolatban, illetve a közterületen italozókkal szemben is megtörténne. A Belvárost különösen is érinti ez a probléma. Kéri, hogy térképezzék fel ezeket a helyeket, és ha lehet, napi szinten ellenőrizzék. Gratulál a hatékony munkavégzéshez.

Glázer Tímea, képviselő: Úgy gondolja, hogy a Közterület Felügyeletnek egyre több feladata van, és sok feladatot átvesz a rendőrségtől. Kérdezi, hogy van-e arról tudomása a Felügyeletnek, hogy milyen feladatokkal bővül a munkájuk?

Bárány István, képviselő: Köszöni a Közterület Felügyeletnek azokat az együttműködéseket, amiket vele és a Bácsai Polgárőrséggel tettek a hulladékgyűjtő szigetek ellenőrzése kapcsán.

Kiegészítené az előterjesztést azzal, hogy a köztisztasági rendeletben a tulajdonhoz kötött köztisztasági gondozást döntő többségében mindenki jól teljesíti, viszont vannak olyan ingatlanhasználók, akik ezt az összképet lerontják az előttük lévő el nem végzett tevékenységgel. Kéri, hogy erre hívják fel az emberek figyelmét.

Legyen évente egyszer terepszemle, hogy az önkormányzati tulajdonú kerteknél a bérlő azt folytatja-e, ami oda tartozik. Sajnos sok problémát hagynak hátra ezek a kerttulajdonosok. Ezeken az ingatlanokon nagyon sok hajléktalanszállás is kialakult.

Kovács László, képviselő: A Belvárossal kapcsolatban elmondja, hogy rengeteg rakodásra kijelölt helyen álló magyar vagy külföldi rendszámú autót szoktak megbüntetni. Kettő problémás helyet említ: Arany János utca és a Czuczor Gergely utca sarkán, másik a Teleki-Pálffy utca sarkán. Javasolja, hogy eltérő színnel legyen megjelölve, hogy feltűnő legyen.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Köszöni a Közterület Felügyelet munkáját, különösen a Reál ABC előtt hagyott gépkocsival kapcsolatosan. Lakossági kérést tolmácsol, miszerint Győrszentiván térségében gyakori, hogy az út szélére kihelyeznek köveket, oszlopokat az ott lakók. Ezek akadályozzák a forgalmat. Kéri, hogy a tulajdonosokat figyelmeztessék ennek veszélyeire.

Köszöni az együttműködést!

Truka István, Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője: Elmondja, hogy a mozgáskorlátozott parkolókat eddig is rendszeresen ellenőrizték valamennyi városrészben. A roncsautók elszállításánál az utóbbi 2,5 hónapban volt fennakadás, de ezen a héten újraindult. Felszólításokat küldtek ki, és már a fizikai elszállítás folyamatánál tartanak. Amint a közreműködő tudja fogadni ezeket az autókat, ők folyamatosan fogják beszállítani azokat.

Koldulással kapcsolatban elmondja, hogy az Arrabona udvarra érkező autósok pozitívan fogadják a „forgalomirányító” koldulókat.

A közterületen való tiltott alkoholfogyasztás ügyében közel 150 helyszíni bírságot szabtak ki Győr város egész területén.

A Belváros városrészben gyalogos járőrök mindig vannak, de a többi városrészben a közterületi jelenlétet növelni fogják.

A munkásszállások ellenőrzését a Rendőrséggel közösen végezték.

Ahol az ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget a kötelezettségeinek, felhívják arra a figyelmét.

A rakodási területeket folyamatosan ellenőrzik, különösen a Belvárosban. Az eltérő színre történő festés javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy a rakodási területek egy része barnára van festve.

Az úttestre való kövek kihelyezésével kapcsolatban is felhívták a tulajdonosok figyelmét ennek veszélyeire.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy a Közgyűlés ülését a facebook oldal élő adásban közvetíti, és egy olyan kérés érkezett, hogy a szabadhegyi 2-es tónál többet kellene járőrözni. Szeretné, hogy hajnalban is rendeljenek ki egy járőrcsapatot a tóhoz. Kérdezi Truka István, Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy mi erről a véleménye?

Truka István, Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője: Egyetért, meg fogják tenni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

41/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

25/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Agrárminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Pest Megyei Kormányhivatal, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Országos Meteorológiai Szolgálat véleményének kikérésével – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál és Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr működő szakszervezetek véleményének kikérésével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Környezetvédelmi rendelet) bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró szervezetek véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:”

2. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy.”

(2) Az SZMSZ 4. melléklet 2. pont 2.32-2.34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő 2.35. alponttal

[2. A Közgyűlés a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre döntésre:]

„2.32. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.33. a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kidolgoztatására irányuló döntés meghozatalát,

2.34. az Önkormányzat nevében kötendő – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.35. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.”

3. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elismerés adományozására javaslatot tehet – feladatköréhez igazodóan – az (1) bekezdésen túl

a) a Közgyűlés illetékes bizottsága,

b) a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége,

c) az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,

d) a Győrben működő művészeti csoport, valamint

e) győri székhelyű köznevelési intézmény pedagógus munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja.”

4. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Pénzeszköz-átadási rendelet) 9. § (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a támogatói döntés és a felhasználás közti időtartam a 90 napot nem haladja meg, akkor a folyósítási feltételekre – értékhatártól függetlenül – a megállapodásban foglaltak az irányadók.”

(2) A Pénzeszköz-átadási rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megállapodás tartalmazza, hogy a külső szerv az átadott pénzeszközt célirányosan felhasználja, és arról elszámol. A felhasználás időpontja a megállapodásban a ténylegesen tervezett felhasználási időponthoz, folyamatos felhasználás esetén a felhasználás befejeződéséhez igazodik. Ha a felhasználás tervezett időpontja a megállapodás megkötésekor nem ismert, annak legkésőbbi időpontja a (9) bekezdés kivételével a tárgyév december 15. napja lehet. Az elszámolási határidő időpontja nem lehet későbbi, mint az utolsó felhasználási időpontot követő hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel az utolsó felhasználási időpontnak. Amennyiben az adott hónapban nincsen számánál fogva megfelelő nap, akkor a hónap utolsó napja. Amennyiben a megállapodás aláírásának időpontja későbbi, mint az elszámolási határidőként megjelölendő időpont, abban az esetben elszámolási határidőként a megállapodás aláírását követő 30. nap jelölendő meg. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egysége ellenőrzi.”

5. §

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Behajthatatlan az a követelés]

„a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi,”

6. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Gazdálkodási rendelet) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának kiutalására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az intézmény 26/A. § (1) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervére figyelemmel kerülhet sor. Az önkormányzati támogatás igénybevétele az első féléves záráskor az aktuális előirányzat 60%-át, a háromnegyed éves záráskor az akkor aktuális előirányzat 75%-át nem haladhatja meg.”

(2) A Gazdálkodási rendelet 16. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„(1) A mindenkori költségvetésben szereplő kiadási előirányzat felhasználására, valamint bevétel realizálására az intézmény havonta, a tárgyhót megelőző hónap 24. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelentető – havi finanszírozási tervet készít.

(2) A finanszírozási tervben az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál, figyelemmel a a 11. § (2) bekezdésben foglaltakra az intézmény többet nem használhat fel.
(3) Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén az intézmény a felhasználást megelőzően a finanszírozási tervtől való eltérést egyezteti.
(4) Az intézmény előleget

a) 2.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester engedélyével, valamint

b) 2.000.001,- Ft értékhatártól a Közgyűlés engedélyével

folyósíthat.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti polgármesteri engedély nélkül ún. díjbekérő számla alapján teljesíthető előleg kifizetés, amennyiben az árubeszerzés vagy szolgáltatás-vásárlás összege a bruttó 500.000,- Ft-ot nem haladja meg.

(6) Devizában felmerülő előlegfizetési engedélykérelem benyújtása esetén a (5) bekezdés szerinti értékhatár meghatározásakor az engedélykérelem keltjének időpontja szerinti MNB árfolyam az irányadó.”

(3) A Gazdálkodási rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az Önkormányzat a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatár - alatti, de bruttó 100 e Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén az alábbi szabályok alkalmazandók]

„a) bruttó 100 e Ft-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 3.000 e Ft-ot el nem érő árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén lehetőség van az arra alkalmas féltől történő közvetlen megrendelésre vagy szerződéskötésre több ajánlat bekérése nélkül,”

7. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (4) Települési hulladék vegyesen történő gyűjtése során olyan térfogatú hulladékgyűjtő edény alkalmazandó, amely lehetővé teszi lakásonként és nem lakáscélú használat esetén ingatlanonként vagy önállóan bérbe vagy használatba adott ingatlanrészenként – a heti ürítési gyakoriságot is figyelembe véve – legalább heti 80 liter vegyesen gyűjtött települési hulladék elhelyezését azzal, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében a figyelembe veendő hulladékmennyiség lakóingatlanonként heti 60 liter, ha az arra jogosult az egyedülállást és az életvitelszerű ingatlanhasználatot az Önkormányzat hivatalának hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége által kiadott igazolás útján bizonyítja.”

8. §

A közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés k)-l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő m) ponttal:

[(1) A közszolgálati tisztviselőnek adható juttatás]

„k) a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás,

l) az üdülési támogatás, valamint

m) az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás.”

9. §

(1) Az SZMSZ 2. melléklet 2. pont 2.2.3. és 2.2.4. alpontjában „a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr” szövegrész helyébe a „Győri Önkormányzati Rendészet” szöveg lép.

(2) Az SZMSZ 2. melléklet 6. pont 6.3. pont 6.3.4. alpontjában a „során a partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény” szövegrész helyébe a „során a véleményezést követően a beérkezett vélemény” szöveg lép.

10. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 7. §-a 2020. október 1-jén lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a közgyűlés hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (X. 1.) Ök. sz. rendelet módosításáról szóló 35/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelet.

12. §

(1) Hatályát veszti a Környezetvédelmi rendelet 3. §-a.

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 1. melléklet 2. pontja.

(3) Hatályát veszti a Gazdálkodási rendelet 11. § (1), (3), (4), (6), (6a) és (7) bekezdése.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

4. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Gyimóthy Ákos, főépítész: A napirendi pontban szereplő 2019-071-es településrendezési eszköz módosításához érkezett be június 22-én állami főépítész végső szakmai véleménye. Tartalmilag ez megegyezik a napirendi pontban szereplő többi pozitív végső szakmai véleménnyel. A legfőbb megállapítását felolvassa. „A tervmódosítás eljárási lépései során érkezett előzményiratokat áttekintve megállapítottam, hogy véleményeltérés illetve tisztázandó kérdés a tárgyi településrendezési tervmódosítása kapcsán nem maradt fent. A településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emelek.”

Balla Jenő, képviselő: Elmondja, hogy Győrben nagyon sok helyen változtatási tilalom lett elrendelve. Érdeklődik, hogy mi alapján választották ki ezeket a területeket?

Gyimóthy Ákos, főépítész: A Nádorvárosban lévő változtatási tilalmak 2 éve lettek elrendelve, és most 1 évvel lettek meghosszabbítva. A településrendezési eszköz teljes felülvizsgálata kapcsán tudomása szerint ezek építészetileg értékes épületek helyrajzi számaira lettek elrendelve a helyi értékvédelem céljából. Ezek feloldásra kerülnek, ha a településrendezési eszköz teljes felülvizsgálata megtörténik a jövő év folyamán.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy Balla Jenő képviselő úrnak tudnia kellene, hogy olyan kérdéseket nem illik és nem is szabad feltenni, amik nem tartoznak a napirendi ponthoz. De megválaszolják ezeket a kérdéseket is.

Élő közvetítés hozzászólását olvassa be: „Új lakóházak építését jó lenne szabályozni, mert már nem tudok kimenni a kertbe, annyi az új 5 emeletes épület.”

Pontosan emiatt a társadalmi igény miatt születtek ezek a rendeletek, mert olyan mértékben túlzsúfolták emeletes házakkal Győr városát, hogy ez már felháborító, és élhetetlenné kezd válni Győr. Megígérte a választások alatt, hogy ezt befejezik és ezt be is tartja.

Mivel a napirendi ponthoz több kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

26/2020. (VI. 26.) rendelete

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-016, SZTM 2019-0078 és az SZTM 2019-081 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2019-071, SZTM 2019-075 és az SZTM 2019-077 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése 2020. július 11. napján lép hatályba.

3. §

Hatályon kívül helyezésre kerül a GYÉSZ 103. §-ában a 04365 sz. építési övezetre vonatkozó egyedi előírás.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

5. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszönti a nézőket, örül a nyilvánosságnak, és nincs ellenére.

Ha jól értelmezi, akkor a kórház előtt lévő parkolók eddig ingyenesek voltak, és mostantól fizetősek lesznek.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az eddigi helyzet az volt, hogy a Kórháznál áldatlan állapotok voltak, nem lehetett parkolni. Az a feladatuk, hogy lehetővé tegyék a kórházba menő embereknek, betegeknek, hozzátartozóknak, hogy meg tudjanak állni a kórháznál. Az, hogy valami ingyenes, azzal jár, hogy az emberek nem nagyon becsülik. Ettől függetlenül azért kell díjat fizetni minden esetben egy parkolásnál, és azért emelik a parkolási díjat, hogy ne hagyják ott az autóikat a környéken lakók, hiszen ez nem ilyen célból épült.

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszöni a választ. Elmondja, hogy a győri Rehab Rába Kft-nél megépített parkolólemez mögött általában a rendelésre érkezők szoktak leparkolni, ami most ismét fizetős lesz.

Kéri Polgármester urat, mint Győr város egy személyben eljáró képviselőjét, hogy járjon közre abban az ügyben, hogy a kórházon belüli parkolási díjak is csökkenjenek, hiszen a kórházba látogatók ezt a parkolót használják, és az óránként 2000 Ft-os díj elég magas.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Képviselő úr arra kérte őt, hogy járjon el saját ügyében, amit nem szokott. A kórházban ő, mint orvos is fizet parkolódíjat. Saját parkolójában is bérlettel parkol nap mint nap. Felhívja Pollreisz Balázs képviselő úr figyelmét, hogy a Kórház vezetésében nincs benne, ezt a díjat a főigazgató főorvos úr állapítja meg.

A Kórháznál minden egyes dolgozó parkolódíjat fizet. Azért magasabb a belső tér parkolódíja, hogy ne vegyék el a helyet az ott dolgozóktól. Minden ilyen dolognak meg van az értelme.

Felajánlja segítségét az ügy értelmezésében Pollreisz Balázs képviselő úrnak.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Gyakran képtelenség volt megállni a Rehab Rába Kft-nél, annyira telített volt a parkoló. Elég kedvező díjak vannak, ami nem megterhelő, viszont van egy olyan lehetőség, hogy személygépkocsival megállhat akárki a Rehab előtt, utána továbbhajt a Kórház előtti részhez, ahol fél órás ingyenes parkolásra van lehetősége.

Kovács László, képviselő: A bizottsági ülésen is feltett egy kérdést a Győr-Szol Zrt. felé, hogy a Vásárcsarnoknál épült parkolóházzal kapcsolatban érkezett lakossági megkeresés, hogy éjjelente a környéken (Verseny u., Herman Ottó u.) a lakóházakkal körbevett zöld területen egymás hegyén-hátán parkolnak az autók. Kérdés az, hogy a városvezetés gondolkodik-e abban, hogy valamilyen megoldást találjanak arra, hogy szabályosan tudjanak parkolni. Továbbá kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban tudnának-e valamilyen koncepciót kidolgozni?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Erről már egyeztetett Sági Géza igazgató úrral. Felkéri az igazgató urat, hogy szíveskedjen válaszolni a felmerült kérdésre.

Sági Géza, Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgató: A vásárcsarnoknál lévő parkolóhelyekből 120 db bérletet adtak el lakossági célra, 10000 Ft/hó díjért. Úgy gondolja, hogy ez több mint a helyek 1/3-a. A földszinti terület nem kiadható, mert az elárusító helyek bérlőinek van fenntartva, a többi terület a piacon dolgozóknak és a piacra érkezőknek van fenntartva. Polgármester úr kérését folyamatosan szem előtt tartva dolgoznak, és próbálnak változtatni ezen a helyzeten.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló
17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdés f)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyeleti gépjárművére, valamint

g) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén egészségügyi alapellátást nyújtó, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződésben lévő háziorvos gépjárművére.”

2. §

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető-parkolóhely üzemelési ideje a (2)-(5) bekezdésben írt kivétellel:

a) az I. és II. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, szombaton 8-14 óra,

b) a III. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, valamint

c) a IV. és V. övezetben hétfőtől-vasárnapig 0-24 óra.”

(2) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető-parkolóhely üzemelési ideje a (2)-(5) bekezdésben írt kivétellel:

a) az I. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, szombaton 8-14 óra,

b) a II/A-II/D. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, valamint

c) a III. és IV. övezetben hétfőtől-vasárnapig 0-24 óra.”

3. §

(1) A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A I., II/A., II/B., II/C. és II/D. övezetben a fizető-parkolóhely parkolási célú igénybevétele az üzemeltetési időn kívül, munkaszüneti napon, valamint a húsvét vasárnapot megelőző szombati napon ingyenes.”

(2) A rendelet 6. § a következő (3a)-(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A IV. övezetben egy óra parkolási időtartam díjmentesen vehető igénybe.

(3b) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi díjmentesen veheti igénybe az I-III. övezet fizető-parkolóhelyeit, a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyek kivételével.”

(3) A rendelet 6. § (3a)-(3b) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A III. övezetben egy óra parkolási időtartam díjmentesen vehető igénybe.

(3b) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi díjmentesen veheti igénybe az I. és II. övezet fizető-parkolóhelyeit, a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyek kivételével.”

4. §

A rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) mobil fizetési rendszer igénybevételével

történhet azzal, hogy ha a várakozási díj fizetésére a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nincs lehetőség, a Használó a parkolójegy megváltása céljából az a) pontban írt fizetési módot veszi igénybe.”

5. §

(1) A rendelet 8. § (1)-(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A IV-V. övezet kivételével valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: egész hálózatra érvényes bérlet) váltható, melynek díjtételeit a 2. melléklet 2. alcíme tartalmazza.

(2) A IV-V. övezet kivételével az egyes övezeteken belül található bármely fizető parkolóhelyre igénybe vehető, az adott övezetre szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: övezeti bérlet) váltható, amelyek díjtételeit a 2. melléklet 3. alcíme tartalmazza.”

(2a) A sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhely nem vehető igénybe az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bérlettel.”

(2) A rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A III-IV. övezet kivételével valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: egész hálózatra érvényes bérlet) váltható, melynek díjtételeit a 2. melléklet 2. alcíme tartalmazza.

(2) A III-IV. övezet kivételével az egyes övezeteken belül található bármely fizető parkolóhelyre igénybe vehető, az adott övezetre szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: övezeti bérlet) váltható, amelyek díjtételeit a 2. melléklet 3. alcíme tartalmazza.”

(3) A rendelet 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a IV-V. övezetek kivételével az övezetek egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.”

(4) A rendelet 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a III-IV. övezetek kivételével az övezetek egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.”

6. §

(1) A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet (a továbbiakban: lakossági parkolási bérlet) vásárlására jogosult az alábbi területen lakással rendelkező személy lakásonként egy személygépkocsira az (1a) bekezdés szerinti feltételekkel:

a) a Belvárosi fizető parkoló-övezetben: a Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Kamara utca – Szent István út – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Káptalan domb – Bécsi kapu tér – Zechmeister utca által határolt terület,

b) Révfaluban: a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által határolt terület,

c) Nádorvárosban: az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt terület,

d) Sziget – Újvárosban: a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Botond utca – Ecet utca -Bercsényi liget – Burcsellás köz – Rába utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt terület,

e) Gyárvárosban és Belvárosban: a Rákóczi Ferenc utca – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – Tátika utca által határolt terület, valamint

f) Adyvárosban: a Tihanyi Árpád út páratlan oldal 77-87. és páros oldal 68-78. számú lakóházak.”

(2) A rendelet 9. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet vásárlására jogosult az alábbi területen lakással rendelkező személy lakásonként egy személygépkocsira a (2)-(4) bekezdés szerinti feltételekkel:

a) a Belvárosi fizető parkoló-övezetben, a Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Kamara utca – Szent István út – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Káptalan domb – Bécsi kapu tér – Zechmeister utca által határolt terület,

b) Révfaluban a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által határolt terület,

c) Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Dr. Petz Lajos utca- Baross Gábor út – Szigethy Attila út – Tihanyi Árpád út – Török István utca – Szabolcska Mihály utca – Mészáros Lőrinc utca által határolt terület,

d) Sziget Újvárosban a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Botond utca – Ecet utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz – Rába utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt terület,

e) Gyárvárosban és Belvárosban a Rákóczi Ferenc utca – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – Tátika utca által határolt terület, valamint

f) Adyvárosban és Nádorvárosban a Szigethy Attila út – Nagy Imre út – Vasvári Pál utca – Tihanyi Árpád út által határolt terület, továbbá a Kassák Lajos utcában, a Földes Gábor utca páratlan oldalán a 35/A-B. számú, a Szigethy Attila út páros oldalon 80-90. számú lakóházak, továbbá a Tihanyi Árpád út Ifjúság körúttól délre eső szakasza.

(2) A lakossági parkolási bérlet az 1. mellékletben meghatározott fizető parkoló-hálózat területi övezeteire adható az alábbiak szerint:

a) a belvárosi gyalogos zónában és az I. övezetben lakással rendelkező személy számára az I. övezetbe,

b) a II/A. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/A. övezetbe,

c) a II/B. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/B. övezetbe,

d) a II/C. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/C. övezetbe, valamint

e) a II/D. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/D. övezetbe.

(3) A lakossági bérlet igénylésekor a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon a lakással rendelkező személy igazolja

a) az övezeten belüli állandó lakóhelyét vagy tartózkodási helyét hatósági igazolvánnyal,

b) lakásra való jogosultságot tulajdoni lappal vagy hatályos bérleti szerződéssel, valamint

c) a személygépkocsi tulajdonjogát vagy használati jogát érvényes forgalmi engedéllyel.
(4) A lakossági parkolási bérlet a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyre nem érvényes.

(5) A lakossági parkolási bérlet díját

a) lakóhely esetén a 2. melléklet 5. alcím 1. pontja, valamint

b) tartózkodási hely esetén a 2. melléklet 5. alcím 2. pontja tartalmazza.”

7. §

A rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A 8-9. § szerinti bérlet igénylése, pótlása vagy cseréje esetén a Szolgáltató szabályzatában meghatározott kezelési költség fizetendő.”

8. §

(1) A rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra, valamint az esetlegesen téves adat bevitelével megfizetett parkolási díjra.

(2) A rendelet 10. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Bérlet nem váltható vissza, vis maior vagy egyéb előre nem látható körülmény esetén a Szolgáltató mérlegelheti a bérlet érvényességének meghosszabbítását.”

9. §

A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A parkolási pótdíj

a) a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában készpénzben,

b) banki átutalással,

c) belföldi postautalványon, vagy

d) elektronikus fizetési eszközök használatával fizetendő.

(1a) Készpénz-fizetést igazoló bizonylat a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kerül kiállításra.”

10. §

A rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Használó jogvita esetén jogosult a Szolgáltató által kijelölt helyiségben a járműről készült fényképfelvételről a Szolgáltató szabályzatában meghatározott költségtérítés ellenében nyomtatott változatot kérni.”

11. §

A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt hozzájárulás megadása nélkül történik a fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevétele, a Használó az igénybevétel időtartamához igazodó, adott parkolási szakaszon érvényes óradíjának kétszeresét a Szolgáltató részére megtéríti.

12. §

A rendelet II. Fejezete a következő 12. alcímmel és a 16/A. §-al egészül ki:

12. A közterületen kialakított elektromos töltőállomással és töltőhellyel kapcsolatos szabályok

„16/A. §

(1) A IV. parkolási övezetre a rendelet 6-11. és 15. §-ai nem alkalmazandóak.

(2) A IV. övezetben a töltéssel kapcsolatos díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A díj megfizetése az elektromos töltőberendezés üzemeltetője részére, a pótdíj megfizetése a Szolgáltató részére történik.

(4) Az elektromos töltőhelyeknek

a) a töltés leállításától számított 15. percet követő töltés nélküli elfoglalása esetén a rendelet 3. mellékletében meghatározott pótdíj fizetendő, valamint

b) a szolgáltatás igénybevétele nélküli elfoglalása díjfizetés nélküli várakozásnak tekintendő és I. övezet szerinti munkanapra számított parkolási pótdíj fizetendő.”

13. §

(1) A rendelet 1. mellékletének 3. alcím 35-36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 37-39. ponttal egészül ki:

„35. Galamb utca,

36. Szent Imre útról nyíló parkoló öböl a rendelőintézet előtt,

37. Vasvári utcáról nyíló 4123/11. hrsz-ú bekötő út,

38. Tihanyi Árpád út 68-78 számok mögötti és melletti szervizút, valamint

39. Tihanyi Árpád útról a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház „A” épülete előtti parkoló öböl.”

(2) A rendelet 1. melléklete a következő 4. és 5. alcímmel egészül ki:

„4. A IV. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Dr. Petz Lajos parkolóház.

5. Az V. övezetbe tartozó terület meghatározása

Elektromos töltőállomás és töltőhely, mely a következő közterületen található:

1. Bercsényi liget 84.,

2. Virágpiac parkoló (Zechmeister u. 5-tel szemben),

3. Földes Gábor utca 4. és 6. közötti útszakasz a Barátság Park felőli oldalon,

4. Kiskút liget parkoló,

5. Batthány tér,

6. Erkel Ferenc u. 8.,

7. Révai Miklós utca,

8. Eszperantó u. és a Corvin utca kereszteződése,

9. Kamara utcai parkoló,

10. Kálóczy tér, valamint

11. Dr. Petz Lajos Parkolóház.”

(3) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(4) A rendelet 2. melléklet 1 táblázata helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(5) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A rendelet jelen rendelet 4. mellékletét képező 3. melléklettel egészül ki.

14. §

A rendelet

a) a 4. §-ban a „tartalmazza” szöveg helyébe a „tartalmazza azzal, hogy az I., II., III. és IV. övezet területén lévő elektromos töltőállomások és elektromos töltőhelyek az V. övezetbe tartoznak”,

b) a 4. §-ban a „az I., II., III. és IV. övezet területén lévő elektromos töltőállomások és elektromos töltőhelyek az V. övezetbe” szöveg helyébe a „az I., II. és III. övezet területén lévő elektromos töltőállomások és elektromos töltőhelyek a IV. övezetbe tartoznak”,

c) 5. § (5) bekezdésében a „található 6426/1 hrsz.-ú körbekerített” szöveg helyébe a „található körbekerített”

d) 6. § (1) bekezdés d) pontjában, a 7. § (3) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdés a) és c) pontjában a „mobiltelefonos díjfizetés” szöveg helyébe a „mobil fizetési rendszer igénybevételével történő díjfizetés”,

e) 8. § (3) bekezdésében a „Bisinger sétány Baross híd oldalán lévő és a Gárdonyi Géza utca – Baross híd közötti parkolási szakaszra” szöveg helyébe a „Bisinger sétány – Rokop József utca,” szöveg lép.

15. §

(1) A rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 13. § (3) és (5) bekezdése és a 14. § b) pontja 2021. január 1. napján lép hatályba.

16. §

Hatályát veszti a rendelet 1. § (2) bekezdésének i) pontja.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

6. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Köszönti a nézőket, a győri polgárokat. Örül a nyitott közgyűlésnek, és reméli, hogy a Városháza is nyitott lesz, ahogy Polgármester úr ígérte.

Dicséretesnek tartja az egészségügyi hozzájárulás átvállalását. Teljes mértékben támogatható.

Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő lakások, amiket a sportolóknak biztosított az önkormányzat, a szociális bérlakások terhére megy-e, vagy van-e erre elkülönítve sportolóknak fenntartott lakás?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A sportolók lakástámogatása egy tervezet. A kultúra területén dolgozó, Győrben tevékenykedő, a nem tartósan itt élő emberek lakhatásának biztosításához, vagy akár a tartósan itt élőknek is. Ezek nem nagy lakások, tehát nem olyanok, amelyek szociális bérlakásként elképzelhetőek hosszútávon. Ezek a lakások azok, amiket a sportolóknak kívánnak biztosítani a jövőben.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

28/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„8/A. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító támogatás

24/A. §

(1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosító támogatás a munkáját elveszített személy részére nyújtott települési támogatás. Az a 18. életévét betöltött személy, aki igazoltan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül veszítette el munkáját, a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén egészségügyi szolgáltatásra jogosító támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosító támogatásra jogosult az a személy, akinek

a) az együtt élő személyek esetén az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 50%-át,

b) a társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatásra jogosító egyéb ellátásban nem részesül, valamint

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény alapján álláskeresési ellátásra nem szerzett jogosultságot, vagy azt kimerítette.

(3) A támogatás megállapításakor a rendelet 2. § m) pontjában meghatározott vagyonra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazandó.

(4) Nem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra jogosító támogatásra az a személy, akinek az együtt élő személyek esetén a hasznosítható ingatlan, ingó, vagyoni értékű jog, továbbá hitelintézetnél vagy pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke vagy összege a 2.000.000,- Ft-ot, együttes összege a 10.000.000,- Ft-ot meghaladja azzal, hogy a jogosultsági feltételek vizsgálatánál a együtt élők tulajdonában álló egy gépjármű nem vehető figyelembe.

24/B. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosító támogatás havi összege a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi. CXXII. törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege.

(2) A támogatás az egészségügyi szolgáltatási járulék beszedésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által igazolt naptól három hónap időtartamra állapítandó meg.

(3) A támogatás havi összegének megfizetése az egészségügyi szolgáltatási járulék beszedésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv részére történik.

24/C. §

(1) A támogatásra jogosult személy bejelenti, ha a támogatás folyósításának ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározottak alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosító egyéb ellátásban részesül, annak megállapításától számított 15 napon belül.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a támogatás megszüntetésének napja az egyéb ellátás megállapítását megelőző nap azzal, hogy az elmulasztott bejelentés esetén a támogatásra jogosult személy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás visszafizetésére kötelezhető.”

2. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) 2. § 6. és 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. intézményi bérlakás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmény feladatainak ellátásához vagy a feladata ellátásában közreműködő, vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy lakhatásához biztosított bérlakás, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100% tulajdonában álló gazdasági társaság által, a vele sporttevékenység végzéséhez kapcsolódóan jogviszonyban álló győri székhelyű sportszervezetben sporttevékenységet végző személy lakhatásához biztosított bérlakás,

14. munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a kormányzati igazgatásról szóló törvény, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény, a honvédek jogállásáról szóló törvény és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján létesített munkavégzésre irányuló jogviszony, ”

(2) A lakásrendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A rendelet 27. és 29. §-ban foglaltak kivételével nem hagyható jóvá a pályázata vagy kérelme annak a családnak, amelynek bármely tagja

a) haszonélvezettel nem terhelt ½ tulajdoni hányadot meghaladó, lakhatás céljára szolgáló ingatlantulajdonnal rendelkezik,

b) átmeneti elhelyezés kivételével önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik, kivéve ha a pályázat a 13. § 3. vagy 6. pontjában meghatározott célra irányul,

c) tartási, életjáradéki vagy ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában kötött öröklési szerződéssel rendelkezik,

d) ingatlannak legalább egy lakásegységet kitevő tulajdoni hányadán fennálló kizárólagos haszonélvezeti joggal rendelkezik,

e) a benyújtást megelőző tíz éven belül bérlakást kedvezményesen vásárolt, vagy a vételi, elővásárlási jogáról a vételre jogosult javára lemondott,

f) a benyújtást megelőző tíz éven belül bérlakást pénzbeli térítéssel visszaadott vagy magántulajdonra cserélt,

g) a benyújtást megelőző tíz éven belül bérleti jogát neki felróható okból

ga) a bérbeadó felmondással megszüntette,

gb) bérlőtársi jogát a bíróság megszüntette, vagy

gc) a tulajdonosi jog gyakorlója nem járult hozzá az újabb határozott idejű szerződés megkötéséhez,

h) az általa bérelt bérlakás kiürítése iránti perben hozott, kiürítést elrendelő döntés jogerőre emelkedésétől számított tíz év a benyújtásig nem telt el,

i) benyújtást megelőző öt éven belül lakást visszaadott, vagy

j) bérlőtársi jogáról lemondott, a lemondástól számított egy évig.

(3) A lakásrendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

[(2) A Közgyűlés a Bizottságra a következő hatásköröket ruházza át:]

„a) a (3) bekezdés b)-c) pontja kivételével a 13. § 1-7. pontjában szereplő célra biztosított bérlakás bérbeadásával és a lakásbérleti szerződés meghosszabbításával, valamint a 49. § alapján másik bérlakásban történő elhelyezéssel kapcsolatos döntést,”

(4) A lakásrendelet 28. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az intézményi bérlakás iránti, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100% tulajdonában álló gazdasági társaság képviselője által benyújtott kérelmet a tulajdonosi jog gyakorlója akkor hagyhatja jóvá, ha a győri székhelyű sportszervezetben sporttevékenységet végző személy elhelyezéséhez, önkormányzati érdekből elengedhetetlenül szükséges, feltéve, hogy a győri székhelyű sportszervezet és a kérelmet benyújtó Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100% tulajdonában álló gazdasági társaság között sporttevékenység végzéséhez kapcsolódó jogviszony áll fenn.”

3. §

Jelen rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Több alkalommal elmondták, hogy a Kormány elveszi az iparűzési adót, ez 21 milliárd Ft-ot jelent, amit vissza is fognak adni valamilyen formában. Úgy gondolja, hogy a kormánypárt által vezetett városok visszakapják ezt az elvonást, az ellenzéki vezetésű városok pedig nem.

Kéri, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Győr városától ne vonják el ezt a pénzt.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri, hogy senkit ne zavarjon meg, hogy élőben közvetítik a közgyűlést. Ez nem kampányidőszak, és felhívja Glázer Tímea képviselő asszony figyelmét az előterjesztés címére. Tehát szó nincs arról, hogy 2020-ban bármilyen adót elvenne a Kormány az önkormányzatoktól. Elmondja, hogy a képviselő asszony nem megfelelő forrásokból tájékozódik.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

29/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2020. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 54.556.410.957 Ft és

b) bevételi főösszege 54.556.410.957 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet, valamint a

g) 6. melléklet helyébe a 7. melléklet

lép.

2. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés 2020. június 1. napjától alkalmazandó.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2020. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat alapítvány támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

42/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret” kiadási jogcím terhére a „Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány” (9027 Győr, Vágóhíd u. 4. adószám: 18525034-1-08) 160.000 Ft-tal kerüljön támogatásra az iskola testvériskolai kapcsolata keretében megvalósuló csíkszeredai útjának támogatására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. július 3.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

9. NAPIRENDI PONT:

Javaslat támogatás nyújtására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

43/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret” kiadási jogcím terhére a „Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége” (9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4. adószám: 15722878251) 2.500.000 Ft támogatásban részesüljön. A támogatás átadásának célja a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 150. évfordulója alkalmából tabló, emlékérme, emléktábla készítése, ünnepi műsor, állófogadás költségeinek fedezete, valamint szekrények cseréje, tér és szökőkút felújításának megvalósítása.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2020. július 3.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

10. NAPIRENDI PONT:

Javaslat egyesület támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

44/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (9024 Győr, Lajta u. 27/b.) 1.000.000 Ft-tal, azaz egymillió forinttal kerüljön támogatásra, működési célra.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. július 31.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

11. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megadja a szót Bana József, Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatójának.

Bana József, Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója: A levéltár a vírus idején is el tudta látni az ügyfélszolgálati teendőjét. Módosították az ide vonatkozó házi szabályaikat. A kutatást korlátozni kellett, de július 1-jével a korábbi állapot vissza fog állni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

45/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó és fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

12. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ és a kulturális ágazat intézményei közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

46/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ, mint az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és

a) a Győri Nemzeti Színház ((1. sz. melléklet),

b) a Győri Balett (2. sz. melléklet),

c) a Győri Filharmonikus Zenekar (3. sz. melléklet),

d) a Vaskakas Bábszínház (4. sz. melléklet),

e) Győr Megyei Jogú Város Levéltára (5. sz. melléklet),

f) a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (6. sz. melléklet),

g) a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (7. sz. melléklet),

h) a Generációk Művelődési Háza (8. sz. melléklet),

i) a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Ház (9. sz. melléklet),

j) a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ (10. sz. melléklet),

k) az Újvárosi Művelődési Ház (11. sz. melléklet) és

l) a Győri Művészeti és Fesztiválközpont (12. sz. melléklet)

költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodások megkötését az 1-12. számú mellékletekben foglalt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Generációk Művelődési Háza és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ alapító okiratának módosításra

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Rózsavölgyi László, képviselő: Elmondja, hogy ezt az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság is tárgyalta. A városvezetés, a város oktatási intézményei a vírus ideje alatt is kiemelkedően jól dolgoztak. A Generációk Házába 73 csoport jár, akiknek az átalakítás idejére sikerült helyet találni a városvezetés segítségével. 650 millió Ft-ot fognak költeni teljes tetőfelújításra.

Köszöni Polgármester úrnak a színészekkel kapcsolatos döntését, ami sok pozitív visszhangra talált a városban.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Úgy gondolja, hogy a város az egyik legjobb döntését hozta azzal, hogy a győrszentiváni Kincsesházat átveszi. Népi értékek, építészeti és használati tárgyak terén nem nagyon volt lehetőség ennek bemutatására. Hosszas egyeztetések után szintén jó döntés volt, hogy a szakmai munkát a múzeum segítségével lehet végezni és a Molnár Vid Művelődési Központhoz kerül az üzemeltetés.

Köszöni a segítő hozzáállást, a körültekintő vizsgálatokat. Reméli, hogy az állagmegóvás is minél hamarabb megtörténik.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

47/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó

a) Generációk Művelődési Háza alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal;

b) Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ alapító okiratát a 2. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés a Generációk Művelődési Háza 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, továbbá a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásokba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratok adatainak a törzskönyvi nyilvántartásokban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzésekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

14. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr alapító okiratának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

48/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az irányítói jogkörébe tartozó Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés a Győri Önkormányzati Rendészet módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére a döntés meghozatalától számított 15 napon belül

4. A Közgyűlés felkéri a Győri Önkormányzati Rendészet vezetőjét, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak megfelelően a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás módosításáról, valamint a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről.

Felelős: Győri Önkormányzati Rendészet vezetője

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyezés után haladéktalanul

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

15. NAPIRENDI PONT:

Javaslat közterületek elnevezésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Úgy látta a meghívóban, hogy ez kiosztásos anyag lesz, és ő nem kapta meg.

Szívesen látná, hogy miről van szó.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elnézést kér a hiányosságért, azonnal pótolják. Tegnapi nap folyamán azonban ki lett küldve e-mailben a képviselőknek. A képviselő úr nem olvasta el. Kérdezi, hogy felolvassa-e az egészet? Személyesen Dr. Pergel Elza alpolgármester asszony viszi oda a kinyomtatott előterjesztést.

Elmondja, hogy arról van szó, hogy magánutakat, illetve közutakat neveznek el, és az egyik ilyen magánút az a Csonka János utca lenne. Csonka János egy feltaláló, tiszteletbeli gépészmérnök. Nevéhez fűződik a Bánki-Csonka-féle karburátor és a vegyes üzemű Csonka-motor feltalálása és ő volt a magyar motor- és gépjárműgyártás megindítója. A Magyar Posta számára készített motoros csomagszállító gépkocsialvázat, amely mint postaautó 1905. május 31-én indult sikeres próbaútjára, innen számítjuk a magyar autógyártás kezdetét. Úgy gondolja, hogy Csonka János méltó egy utca elnevezésére.

A másik javaslat Koroknai Gyula személye. Ő a győri magyar vagon- és gépgyár gépészmérnöke volt, ahol 1904-ben elkészítette a világ legelső benzinmotoros mechanikus összkerékmeghajtású és kormányzású járművét. Mutatja, hogy a gépjárműgyártás Győrben nem az Audi-val kezdődött.

A következő utcanév Zsigmond királyról lenne elnevezve.

Őt nem ismerteti, hivatkozva Pollreisz Balázs képviselő úr tanulmányaira.

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő Zólyom utcaként szereplő terület elnevezését Báthory út elnevezésre módosítanák.

Pollreisz Balázs, képviselő: A technikai malőrnek köszönhetően 2 olyan emberről hallhattak tájékoztatást Polgármester úr előadásában, akik méltóak utcaelnevezésre, és ebből is látszik, hogy Győr ipartörténete nem a 20. század végén kezdődött. Támogatja az előterjesztést.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

49/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a győri 01254/43 helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánutat Csonka János utca

b) a győri 01254/49 helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánutat Koroknay Gyula utca

elnevezéssel látja el.

2. Győr Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a Zsigmond király utca elnevezést a győri 25472/15 helyrajzi számú név nélküli közterületre is kiterjeszti,

b) az ingatlan-nyilvántartásban Zólyom utcaként szereplő a győri 10985 helyrajzi számú közterület elnevezését Báthori út

elnevezésre módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2020. július 26.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

16. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

50/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2019. dec. 31. (EFt)
 Önkormányzat
tulajdonában álló részesedések (%)
 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  35 904  100,00
 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.  3 654 572  100,00
 Győr Projekt Kft.  649 985  100,00
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.  142 352  51,00
 Xantus J. Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.  28 934  100,00
 Győri Térségfejleszt. és Projektmenedzsment Kft.  54 187  100,00
 INNONET Nonprofit Kft.  48 642  84,74
 „PANNON-VÍZ” Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.  37 985 768  61,1207
 Győr-Pér Repülőtér Kft.  322 316  38,70
 Győri Vásár Kft.  n.a.  25,00
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  n.a.  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  2 279  1,89
 AMFORA Zrt.  3.828  0,90
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  542 054  0,03
 OTP Bank NYRT.  n.a.  0,00001786

n.a. : nem áll rendelkezésre adat

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

17. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

51/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére biztosított 800.000.000,- Ft (azaz: Nyolcszázmillió forint) rulírozó jellegű tagi kölcsön 169/2018. (X. 19.) Kgy. számú határozatában jóváhagyott visszafizetési határidejének 2020. december 31. napjáig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul, a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 653.385.881,- Ft-os (azaz: Hatszázötvenhárommillió-háromszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanegy forint) visszapótlási határidejének 2020. december 31. napjáig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 31.

***

18. NAPIRENDI PONT:

Javaslat önkormányzati vagyon ingyenes átadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

52/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésére, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény A) alcím II. pont 6. táblázatára, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatra tekintettel a

- Győr külterület 01697 hrsz.-ú, 2 ha 6384 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01699 hrsz.-ú, 6 ha 2472 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01769 hrsz.-ú, 4 ha 0893 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01757 hrsz.-ú, 8 ha 2986 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01753 hrsz.-ú, 4 ha 1063 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01802 hrsz.-ú, 9535 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01803 hrsz.-ú, 5227 m2, kivett Marcal folyó

- Győr külterület 01739/2 hrsz.-ú, 232 m2, kivett meder

(28/2020. számú változási vázrajz alapján kialakuló)

- Győr külterület 01702/A hrsz.-ú, 97 m2 áteresz

(34/2020. számú változási vázrajz alapján kialakuló)

- Győr külterület 01702/B hrsz.-ú, 77 m2 áteresz és zsilip

(34/2020. számú változási vázrajz alapján kialakuló

ingatlanok tulajdonjoga ingyenesen, könyv szerinti értéken a Magyar Állam részére átruházásra kerüljön. Az ingatlanok vagyonkezelését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadásról szóló megállapodás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

19. NAPIRENDI PONT:

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 12212/9 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

53/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában, és a 12. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 12212/9 hrsz. alatt nyilvántartott 4130 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 3899/4130-ad arányú tulajdoni hányadára a SZIVÁRVÁNY-HÁZ Építő és Ingatlanforgalmazó Kft. (Cg.01-09-324614, székhelye: 1068 Budapest, Király u. 80., képviseli: Kelemen Tímea ügyvezető), mint eladó és az ORIENTÁL Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.08-09-012978, székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 53., képviseli: Kenese András ügyvezető), mint vevő között bruttó 198.069.200,- Ft (azaz Egyszázkilencvennyolcmillió-hatvankilencezer-kettőszáz forint) vételáron Mosonmagyaróváron, 2020. március 25. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. §-a alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

20. NAPIRENDI PONT:

Javaslat gazdasági társaság GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi alapítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Az előttük lévő napirendi pontról a sajtóból értesültek, hogy Polgármester Úr kezdeményezte. A Győr-Szol Zrt. tulajdonában lévő GYHG, mint hulladékgazdálkodással foglalkozó társaság, nagyon sok kellemetlenséget okozott ennek a cégnek. Legfőbb problémája nem a cég menedzsmentje volt, hanem a hulladékgazdálkodási rendszer, ami ebben az országban működik.

Ezt a problémát új cég alapításával, más-más vezetők kinevezésével nem biztos, hogy tudják orvosolni, hiszen a legfőbb probléma az a hatósági ár, amelynek az árát rezsicsökkentés néven a kormány 2012-es szinten rögzítette, így a GYHG-nak rengeteg kárt okozva. Nem tudja, hogy egy új menedzsment fogja-e kezelni és megoldani ezeket a problémákat.

Egy szóbeszédet hallott, amit senki sem erősített meg, hogy ennek a cégnek a kinevezett vezetője még a próbaideje alatt távozott a cég vezetéséből, vagy csak szóbeszéd?

Borsi Róbert, képviselő: Állítása szerint a képviselő úr vagy nem olvasta el az előterjesztést, vagy nem értelmezte megfelelően. Ez a folyamat lassan 1 éve elkezdődött, ehhez most az Önkormányzat is becsatlakozott. Vannak adott körülmények országos szinten is, amik befolyásolják a hulladékgazdálkodás rendszerét. Felülvizsgálták, hogy hol állnak most a győri rendszerrel és hova szeretnének eljutni. Ennek a folyamatnak számos lépése van, aminek első állomása az, hogy június 3-án a GYHG átkerült közvetlen önkormányzati tulajdonba és ennek másik állomása az, hogy egy leányvállalatot alapít.

Ugyanennek a folyamatnak a része volt a 3. napirend 7. §-ában is, ami egy rendeletmódosítás.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendezettsége sokat javult az eddigi túltelítettséghez képest. A jövőben még többet fog javulni, ha ezt az előterjesztést elfogadják. Annyit kér, hogy a lakosság azzal járuljon hozzá, hogy pozitívan támogatja az átalakulást.

Glázer Tímea, képviselő: Egy ország fulladt bele a szemétbe, és a Kormány nem tesz semmit. Sajnos ez Győr városát is elérte. Az elmúlt időszakban látták azt, hogy mi folyik a kukák mellett, és hogy milyen szemetes a város. Reméli, hogy ebben az ügyben hamarosan javulás lesz. Támogatja azt a szigorítást, hogy pénzbírsággal sújtják a szemetelőket.

Az a véleménye, hogy az NHKV Rt-t kellene megszüntetni országosan, és helyben kellene maradni a szemétszállításnak. Ebből lehetne béreket emelni és akkor sokkal több győri dolgozna a hulladékgazdálkodásban.

Másik javaslata az, hogy vezessék vissza a lomtalanítást, hiszen az nagy segítség lenne a lakosoknak.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Glázer Tímea képviselőasszony első javaslatát nincs hatásköre vitára bocsátani sem, hiszen nem az ő kompetenciájuk. Erről sem rendelkezni, sem szavazni nem tudnak, csak véleményt mondani. Sajnos a város szemetesebb, mint szeretnék. A kuka mellé rakott szemét nem magától kerül oda, azt emberek rakják le. Az eddigi tapasztalatok alapján kiderült az, hogy a szemetelők fele nem is győri, tehát különböző környező településekről rendszeresen, autóval hozzák be a szemetet Győr városába. Ezt nem fogják hagyni. Közösen a Rendőrséggel, a Közterület Felügyelettel és a hamarosan felállítandó városi őrséggel rendbe fogják tenni, ezeket az embereket rendre utasítják.

Győrben a hulladékelbánással kapcsolatos lakossági díjak nem magasak, a szabályozások rendkívül megengedőek. Több emeletes házban, ahol többszáz lakó lakik, 1-2 kukát használnak csak. Úgy gondolja, hogy ez eleve kudarc. A hulladékszabályozási rendeleten előbb-utóbb változtatni kell. Mindenki annyi gyűjtőedényt használjon, amennyibe ténylegesen el tudja helyezni a hulladékmennyiséget. Amikor ezt a szabályozást megalkották, akkor az volt a cél, hogy az újonnan bevezetett szelektív hulladékgyűjtés rendszerét a lakosság körében elterjesszék, hogy mindenki kiválogassa megfelelően a hulladékot. Mára ez elavulttá vált és ennek megfelelően ma már sokan fogják és a kommunális hulladékot gondolkodás nélkül belehajítják bármelyik szelektív kukába.

A GYHG Győr-Szol-tól való leválasztása azért történt, mert több szereplős munkáról van szó, és így jobban követhetőek és átláthatóak lesznek mindenki számára azok a rendelkezések és hatásaik. A lomtalanítás újra bevezetéséről megoszlanak a lakossági vélemények. Megszokták az emberek a lomtalanítást, ami a sehova nem lerakható hulladék elszállításáról szól. Erre különböző csapatok szerveződtek, ún. „lomisok”. Ezek az emberek széthordták, illetve lefoglalták a házak elé kitett „hulladékot”. Rendetlenség uralkodott a városban. Ezzel kapcsolatban van egy új kezdeményezés, hogy konténert helyeznek ki különböző városrészekbe a klasszikus lomtalanítás helyett. Felhívja mindenki figyelmét, hogy ezt a lehetőséget terjesszék, hogy minél több ember éljen a lehetőséggel.

Pollreisz Balázs képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy igaz az az információ, mely szerint az igazgató, aki kinevezésre került a szétválasztás kapcsán, a próbaidejében beadta a felmondását. Az elvárások elég komolyak, melyre felhívta a figyelmét, hogy 1,5 év áll rendelkezésére, és amennyiben nem tud olyan teljesítményt felmutatni, hogy rendbe teszi Győr városában a hulladékgazdálkodást, és Győr a legtisztább város lesz, akkor nyilvánvalóan lépni fognak. Ő felmérte ezt a helyzetet, és korrekt módon azt mondta, hogy ezt nem tudja teljesíteni, így megváltak egymástól.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Mindig érdeklődéssel hallgatja, amit Pollreisz Balázs képviselő úr mond. A kérdése az volt, hogy miért távozott Reizer Bálint. Emlékezteti Pollreisz Balázst, hogy az ő volt képviselőtársa meg lett bízva a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás vezetésével, és 2 hónap után döntött úgy, hogy nem tudja teljesíteni ezt a feladatot.

Örülne, ha Glázer Tímea képviselő asszony inkább segítene és nem pedig facebook posztokkal hátráltatná ezt az ügyet.

A kihelyezett hulladékudvarok meg fognak nyitni. A 16 körzet esetében mindenkinek lehetőséget biztosítottak.

Borsi Róbert, képviselő: Elmondja, hogy az elődje, Juhász István esetében 3-4 hét volt a maximum, amit ebben a posztban betöltött. A GYHG korábbi vezetője az ezt megelőző 2 évben mindkét feladatköréből távozott. Készített egy videót a hétvégi kihelyezett hulladékudvarról, amiben elmondta, hogy hogyan működik a hulladékgazdálkodási rendszer. Elmondja, hogy a lomtalanítás másik változata a mai napig működik, ezek pedig hulladékudvarok. Ide viheti a lakosság azt a hulladékot, amit egyébként lomtalanításkor kitennének az utcára. Minden, ami nem fér be a szelektív hulladékgyűjtő nyílásán, azt ki lehet vinni a hulladékudvarokba. Nem érdemes minden évben ezzel a kérdéssel foglalkozni.

Pollreisz Balázs, képviselő: Borsi Róbert mondatára reagálva, miszerint nem kell minden évben ezzel a kérdéssel foglalkozni, elmondja, hogy ezt a győri lakosok kérik.

Radnóti Ákos alpolgármester úr említette Juhász István lemondását. Azért mondott le, amiért Reizer Bálint is távozott. Nem a képességeivel van probléma, hanem a rendszerrel, amit a Kormány hozott létre. Ezért megoldhatatlan a feladat.

Balla Jenő, képviselő: Megköszöni a Győr-Szol Zrt. vezetőségének eddig munkáját. Az a helyzet, ami most kialakult, megoldásra fog találni. A koncepcióban vannak hiányosságok. A hulladékszigetek, amelyeket létrehoztak, igen nagy költséggel működnek. Mindenki végezze a saját dolgát, figyeljenek a környezetükre. Mindig lesznek olyan emberek Győrben, akik mellé fogják dobni a szemetet. A földbe süllyesztett hulladékgyűjtő nyílásán amit nem tudnak beledobni, azt oda fogja tenni mellé. Ezeket nem fogják használni az emberek. Máshol rájöttek a megoldásra, ami az, hogy a hulladékot a ház elől össze kell szedni. A szelektívet a házaktól kell elvinni egy kukába. Vannak olyan berendezések Magyarországon, amelyek minden fajta hulladékot elkülönítenek, optikai válogatónak hívják.

Bécsben 3 db hulladékégető mű van, a legkorszerűbb technológiával működik. Győrben 1 hulladékégető van, ami nem erre a célra szolgál. Azt javasolja, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mi lennénk a második Budapest után, ahol egy ilyen lehetőséget biztosítanának.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A félreértések elkerülése miatt kérdezi, hogy Balla Jenő képviselő úr hulladékégetőt szeretne telepíteni Győrben?

Balla Jenő, képviselő: Azt mondja, hogy megoldást kell találni, és a koncepciókat ki kell dolgozni. Végig kell menni az úton, hogy mi a megoldása ennek.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi, hogy igen vagy nem?

Balla Jenő, képviselő: Meg kell vizsgálni ugyanúgy, ahogy a koncepcióban is benne van.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tehát igen.

Balla Jenő, képviselő: Azt kéri, hogy gondolkozzanak el rajta, nézzék meg, hogy ha Bécsben működik, akkor itt is kell rá lehetőséget teremteni.

A szemét városon kívülről érkezik be, azért mert a környező településeken nem ürítik megfelelő időközönként a szelektív hulladékgyűjtőket.

Ha onnan elvinnék, nem jönne be ennyi szemét Győrbe. Ez egy koncepció, amin el kell gondolkodni, szakembereket bevonni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy tisztázódott a kérdés, hogy Balla Jenő képviselő úr hulladékégetőt szeretne telepíteni Győr városába, illetőleg ennek lehetőségét szeretné megvizsgálni. Az optikai válogatóval kapcsolatban elmondja, hogy ennek beszerzése folyamatban van. Az a cél, hogy megoldjuk, hogy a helyben kihelyezett edényekbe gyűjtsék a lakók a szelektív hulladékot. Kísérleti jelleggel el fog indulni egy környező településen, illetőleg Győrben egy városrészben. Ezen dolgoznak.

Hajtó Péter, képviselő: Pollreisz Balázs képviselő úrnak jelzi, hogy megoldhatatlan problémák nincsenek, csak lusta emberek, akik nem a megoldást keresik. Azt gondolja, hogy ami elkezdődött azzal, hogy egy olyan témához nyúltak hozzá, ami sok ezer embert érint. Az emberek is elkezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy a saját környezetüket óvják. Az, hogy kivált a GYHG a Győr-Szol Zrt-től, azt jelenti, hogy még több energiát lehet fordítani erre a kérdésre.

Köszöni a sok erőfeszítést ebben az ügyben, és szerinte el fogják érni 1,5 év múlva, hogy Győr a legtisztább város legyen.

Glázer Tímea, képviselő: Mindenkinek az az érdeke, hogy Győr legyen a legtisztább város. Ezért dolgoznak mindannyian. Azt a javaslatot teszi, hogy azokat az embereket szeretné segíteni, akik nem tudják megoldani azt, hogy elvigyék a hulladékudvarba a szemetet. Ezért kérte a lomtalanítás visszaállítását, és ebben talán tudna a Rendőrség is segíteni, hogy azokon a pontokon többet járőröznének. Legalább az igényt fel kell mérni.

Radnóti Ákos alpolgármester úrtól kéri, hogy olvassa el jobban a posztot, amit megosztott a Pálffy utca és Arany János utcával kapcsolatosan.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Az Arany János és a Pálffy u. nem ér össze. Nem tudja miről beszél.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri, hogy ezt tisztázzák maguk között.

Jó dolog a nyitott közgyűlés, mert vita közben feltették azt a kérdést, hogy esetleg tudna-e a Győr-Szol segíteni abban, hogy a kihelyezett hulladékudvarba elszállítanák igény esetén a hulladékot a háztól?

Ha mindenre van megoldás, akkor erre is megtalálják.

Pollreisz Balázs, képviselő: Látta ő is a kommenteket, hogy kisteherautóval hordják a szemetet a konténerekbe. Jó ötletnek tartja.

Hajtó Péter képviselő úrnak elmondja, hogy olyan szakembert nevezett lustának, akit régóta ismer, és nem tartja annak.

Bárány István, képviselő: Az ő választókerületében is téma a hulladékgazdálkodás, a gyűjtőszigetek. Megerősíti, hogy a szigetek szennyezését a szomszédos településekről (Kisbajcs, Vámosszabadi) hozzák be. Nem fogadja el azt a feltevést, hogy úgyis mellérakják, és mindig lesz olyan ember, aki nem tartja be a szabályokat. Ha személyhez kötik a szemetelést, akkor nagyobb lesz a kukák száma. Egy győri lakos nem mondhatja, hogy nem érti a szelektív válogatást. Egyetért abban, hogy a lomtalanítás nem megoldás. Vannak olyan háztartások, akik nem tudják elvinni a szemetet. Más településen előzetesen regisztrálnak, így házhoz mennek a szemétért.

(Fodor Roland képviselő úr elhagyja az üléstermet a Közgyűlés létszáma 21 főre módosul.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A kérdés mindig az, hogy ki fizeti ki a szolgáltatás díját? Tudni kell, hogy a hulladékszállítás is szolgáltatás. Rengeteg hulladék termelődik. A Covid-vírus egyik érdekessége az volt, hogy jelentősen megnőtt a webes rendelések száma, így a hulladék mennyisége is. Akinek nincs lehetősége elszállítani a hulladékot, annak fel lesz ajánlva egy lehetőség, hogy a háztól elviszik.

Borsi Róbert, képviselő: Voltak olyan ellenzéki hozzászólások, például Balla Jenőnél, hogy elolvasta a fejlesztési stratégiáját a társulásnak, kiragadott belőle 1-2 eszközt, amit akkor beletettek, és most előadta ötletként, hogy mit lehetne még csinálni.

Azt a javaslatot teszi, hogy szívesen meghívja az ellenzéki képviselőtársait Sashegyre, és mindent megmutat, hogy mit, hova terveznek, így át fogják látni.

(Dr. Pergel Elza alpolgármester asszony elhagyja az üléstermet.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri, hogy a képviselők éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy minél szélesebb körben megismerjék ezt a témát.

Balla Jenő, képviselő: Ezt az anyagot nem ismeri. Szeretné megkapni.

Javasolja, hogy a hulladékudvarok nyitvatartása hosszabb legyen.

Radnóti Ákos, alpolgármester: A GYHG döntése alapján a hulladékudvarok nyitvatartását már meghosszabbították.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Ebből látszik, hogy hasznos lehet, ha Borsi Róbert bemutatja a hulladékelbánásnak a rendszerét, és nem árt, ha elolvassák az előterjesztéseket a napirendi pont tárgyalása előtt.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

54/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában álló GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tulajdonosként, 2020. július 1. napjával, 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a. sz. alatti (győri 4408/1/A/21 hrsz.-ú) székhellyel és 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint törzstőkével megalapítsa a „Tiszta Győrért” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. A „Tiszta Győrért” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság határozatlan időre alakul, működését 2020. július 1. napjával kezdi meg. A Közgyűlés kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a „Tiszta Győrért” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a cégnevében Győr város nevét a „Tiszta Győrért” formában feltüntesse.

2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a „Tiszta Győrért” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelycímeként az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, győri 4408/1/A/21 hrsz.-ú, természetben 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a. szám alatti ingatlan címe kerüljön bejegyzésre a Győri Törvényszék Cégbíróságán mindaddig, amíg a „Tiszta Győrért” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében és szerint működik, és ezáltal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendeletben meghatározott közérdekű tevékenységet is végez.

3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a „Tiszta Győrért” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására az alábbi tevékenységi körök (TEÁOR ’08) megállapításával kerüljön sor:

- 22.22’ 08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása – főtevékenység,

- 01.19’ 08 Egyéb, nem évelő növény termesztése,

- 01.61’ 08 Növénytermesztési szolgáltatás,

- 08.12’ 08 Kavics-, homok-, agyagbányászat,

- 09.90’ 08 Egyéb bányászati szolgáltatás,

- 16.23’ 08 Épületasztalos-ipari termék gyártása,

- 22.29’ 08 Egyéb műanyag termék gyártása,

- 28.29’ 08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása,

- 32.21’ 08 Villanyszerelés,

- 33.14’ 08 Ipari villamos gép, berendezés javítása,

- 33.20’ 08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése,

- 37.00’ 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése,

- 38.11’ 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése,

- 38.12’ 08 Veszélyes hulladék gyűjtése,

- 38.21’ 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása,

- 38.22’ 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása,

- 38.32’ 08 Hulladék újrahasznosítása,

- 39.00’ 08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés,

- 42.10’ 08 Raktározás, tárolás,

- 42.11’ 08 Út, autópálya építése,

- 42.12’ 08 Vasút építése,

- 42.13’ 08 Híd, alagút építése,

- 42.21’ 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése,

- 42.22’ 08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése,

- 42.91’ 08 Vízi létesítmény építése,

- 42.99’ 08 Egyéb m.n.s. építés,

- 43.11’ 08 Bontás,

- 43.12’ 08 Építési terület előkészítése,

- 43.22’ 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés,

- 43.29’ 08 Egyéb épületgépészeti szerelés,

- 43.31’ 08 Vakolás,

- 43.32’ 08 Épületasztalos-szerkezet szerelése,

- 43.33’ 08 Padló-, falburkolás,

- 43.34’ 08 Festés, üvegezés,

- 43.39’ 08 Egyéb befejező építés m.n.s.,

- 43.91’ 08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés,

- 43.99’ 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.,

- 45.19’ 08 Egyéb gépjármű-kereskedelem,

- 45.20’ 08 Gépjárműjavítás, -karbantartás,

- 45.32’ 08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem,

- 45.40’ 08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása,

- 46.73’ 08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem,

- 46.77’ 08 Hulladék-nagykereskedelem,

- 46.90’ 08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem,

- 47.52’ 08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem,

- 47.53’ 08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

- 47.76’ 08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme,

- 47.78’ 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme,

- 47.89’ 08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme,

- 47.99’ 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem,

- 49.39’ 08 M.n.s. szárazföldi személyszállítás,

- 49.41’ 08 Közúti áruszállítás,

- 49.42’ 08 Költöztetés,

- 51.19’ 08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem,

- 51.90’ 08 Egyéb nagykerekedelem,

- 52.10’ 08 Raktározás, tárolás,

- 52.11’ 08 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem,

- 52.21’ 08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás,

- 52.48’ 08 Egyéb m.n.s. iparcikk-kiskereskedelem,

- 58.11’ 08 Könyvkiadás,

- 58.14’ 08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,

- 58.19’ 08 Egyéb kiadói tevékenység,

- 63.99’ 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

- 66.22’ 08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység,

- 68.10’ 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,

- 68.20’ 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

- 70.21’ 08 PR, kommunikáció,

- 70.22’ 08 Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás,

- 71.20’ 08 Műszaki vizsgálat, elemzés

- 72.19’ 08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés,

- 72.20’ 08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,

- 74 90’ 08 M-n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,

- 77.11’ 08 Személygépjármű kölcsönzése,

- 77.12’ 08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett),

- 77.32’ 08 Építőipari gép kölcsönzése,

- 77.39’ 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,

- 81.21’ 08 Általános épülettakarítás

- 81.22’ 08 Egyéb épület-, ipari takarítás

- 81.29’ 08 Egyéb takarítás,

- 81.30’ 08 Zöldterület-kezelés,

- 82.11’ 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás,

- 82.19’ 08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,

- 82.30’ 08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése,

- 82.99’ 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás,

- 85.32’ 08 Szakmai középfokú oktatás,

- 85.59’ 08 M-n-s- egyéb oktatás

Felelős: polgármester és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

21. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Megjegyzi, hogy ebben a felügyelőbizottságban sem kapott az ellenzék egyetlen egy helyet sem. Arra kéri Polgármester urat, hogy legyenek benne ellenzéki politikusok.

(Fodor Roland képviselő úr visszaérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 22 főre módosul.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontjából elsőként Kovács Tamás elnök lemondását:

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kovács Tamás elnök lemondását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Makkos János Zoltán tag lemondását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Makkos János Zoltán tag lemondását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Boboryné Dr. Szőcs Katalin tag lemondását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Boboryné Dr. Szőcs Katalin tag lemondását elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontjából elsőként Lévai Zoltán tag megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal Lévai Zoltán tag megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Barthalos István tag megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Barthalos István tag megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Lévai Zoltán elnökké történő megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal Lévai Zoltán elnökké megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontja maradék részét.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozati javaslat 2. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3-5. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozati javaslat 3-5. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja Szerdahelyi Máté cégvezetővé kinevezését.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal Szerdahelyi Máté cégvezető kinevezését elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 7-9. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozati javaslat 7-9. pontját elfogadta.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés a fenti szavazati arányokkal a következő határozatot hozta:

55/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – eddig végzett munkájukat megköszönve – a felügyelőbizottság elnöke, Kovács Tamás 9024 Győr, Zrínyi utca 72. 2. em. 5. sz. alatti lakos, továbbá annak két tagja, Makkos János Zoltán 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 38. fszt. 1. sz. alatti lakos és Boboryné dr. Szőcs Katalin 9028 Győr, Szent Imre út 93/A. sz. alatti lakos GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből történő lemondását, 2020. június 25. napjával, elfogadja.

2.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába

- Lévai Zoltán (született: Győr, 1985.05.14., anyja neve: Renner Marianna, adóazonosító jele: 8432323675) 9025 Győr, Viola utca 29. sz. alatti lakost és

- Barthalos István (született: Győr, 1979.05.31., anyja neve: Szabó Rozália, adóazonosító jele: 8410574659) 9030 Győr, Gyöngyszem utca 9. sz. alatti lakost

választja meg, 2020. június 26. napjától – Nagyné Tallián Réka felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének Lévai Zoltán 9025 Győr, Viola utca 29. sz. alatti lakost választja meg.

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

3.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata I. fejezet 2./ pontjának a társaság székhelyére vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye az alábbi címre módosuljon és az ingatlant (győri 4408/1/A/21 hrsz.) székhelyeként működtesse:

„2./ A Társaság székhelye: HU-9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a.”

4.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata II. fejezetét az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság alapítója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám (törzskönyvi azonosító): 735595

Az alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Az alapító képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

„(lakcím: 9024 Győr, Sajó utca 28.)”

5.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata VI. fejezetének 3./ pontjának a felügyelőbizottsági tagok személyére és megbízatásuk időtartamára vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

„3./ Felügyelő Bizottság

A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai:

Elnök: Lévai Zoltán (an: Renner Marianna, sz: Győr, 1985.05.14.) 9025 Győr, Viola utca 29. sz. alatti lakos, 2020. június 26. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra,

Tagok: Barthalos István (an: Szabó Rozália, sz: Győr, 1979.05.31.) 9030 Győr, Gyöngyszem utca 9. sz. alatti lakos, 2020. június 26. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra,

Nagyné Tallián Réka Judit (an: Tóth Anna, sz: Pécs, 1975.10.28.) 9028 Győr, Gurdony utca 6/B. szám alatti lakos, 2020. január 21. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

6.) A Közgyűlés a GYHG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának VI. fejezet 2./ pont utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság cégvezetője:

A társaságnál cégvezető kinevezésére kerülhet sor.

Az Alapító 2020. június 26. napjától 2025. június 25. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra Szerdahelyi Máté (születési hely, idő: Budapest 03, 1983. 04. 09., anyja neve: Breiner Judit Gabriella, lakcíme: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 53., adóazonosító jel: 8424662202) munkavállalót cégvezetőnek nevezi ki, általános hatáskörrel, együttes cégjegyzési jogosultsággal.”

Az Alapító Okiratnak az előző pontokban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

7.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak, a társaság székhelyének és az alapítójának változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

8.) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus értesítési címe ebejelentésgyhg.hugyhg.hu~-ra változott.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. július 26.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: 13:07-kor szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

(A Közgyűlés 13:25-kor folytatódik)

A Közgyűlés 21 fővel ülésezik tovább.

***

22. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

56/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr városi drogstratégia 2019. évi munkatervének végrehajtásáról, a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

23. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2019. évi tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

57/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr Városi Egészségfejlesztési Terv megvalósítására irányuló, a WHO Egészséges Városok Projekt 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

24. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az előterjesztést úgy módosítja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban „az előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal” szövegrész helyébe a „határozat mellékletében szereplő műszaki tartalommal” szöveg lép és a határozat mellékleteként az előterjesztésben szereplő fejlesztési és felújítási munkálatok rövid műszaki leírása fog szerepelni.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó – 1 fő nem szavazott – szavazattal a határozatot elfogadta.

58/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Gyógy-, Termál- és Élményfürdő tervezett felújítási és fejlesztési programjával a határozat mellékletében szereplő műszaki tartalommal.

2. A Közgyűlés engedélyezi, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Felújítási, korszerűsítési keret képzése – Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán” című kiadási jogcím előirányzatból az élménymedencék szűrőgyertyái és szűrőrétegei cseréjére, valamint az „élmény 5” megjelölésű medence szivattyúi cseréjére bruttó 5.050.000,- Ft felhasználásra kerüljön.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkák végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

25. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Ez a támogatás minden évben 25 millió Ft-os keretben szerepel Győr város költségvetésében. Évek óta bevált gyakorlat, hogy egy bizottság az, aki elbírálja ezeket pályázatokat és megvitatja. Úgy emlékszik, hogy a közgyűlés bizottságai a februári üléseken választottak tagokat ezekbe a bizottságokba, majd a pénzügyi bizottság ülésén szembesültek azzal, hogy ez a bizottság nem ülésezett, hanem Polgármester úr a pandémiás helyzetre való hivatkozással egyszemélyben döntött erről a listáról.

Ebből az anyagból is látszik, hogy Győr város civil szervezete elég sokszínű, a hagyományőrzőktől a helyi építészeti értékvédőkig. A legaktívabb szervezetek közé tartoznak a nyugdíjas szervezetek. Ebben az anyagban nagyon sok nyugdíjas szervezet pályázott, azonban közülük csak 2 kapott támogatást. Amivel nem ért egyet, hogy több nyugdíjas szervezet nem kapott támogatást, amelyeket nem formai hibával zártak ki. Azonban szerepelt az előterjesztésben az, hogy pl. a Harley tulajdonosok klubja magasnyomású mosóra kapott támogatást, vagy pl. a Díszmadár egyesület is kapott támogatást. Nem sajnálja ezektől a szervezetektől, viszont látszik a hangsúly, hogy aki döntött, neki mi a fontos a városban.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Felhívja Pollreisz Balázs képviselő úr figyelmét arra, hogy ez az előterjesztés Radnóti Ákos alpolgármester úré. Mégis neki címezte a kérdést. A döntést képviselő-testület hozza meg, tehát döntés még nincs. Ez egy döntés-előkészítés.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Örül, hogy van egy ilyen civil pályázati keret, mert ez nem törvényszerű. Május 29. volt a határidő, utána született egy döntés. Ők is szerették volna, ha a megszokott módon a felosztásra egy szakmai bizottság tett volna javaslatot. Ez nem ment a vírus miatt. Amelyik nyugdíjas szervezetek el lettek utasítva, azok vagy őszre terveztek buszos kirándulást. Úgy gondolja, hogy ez egy veszélyeztetett korosztálynak nagyfokú merészség lett volna. Máskor természetesen egyetértettek volna. Elmondja, hogy a Díszmadár egyesület 2016-ban és 2018-ban is jelentkezett erre a pályázatra. Lényeg, hogy a közgyűlés dönt mindenről. Ha a képviselő úrnak valami nem tetszik, tegyen javaslatot, és a közgyűlés dönteni fog, hogy ki, mennyi pénzt kapjon.

Balla Jenő, képviselő: Több civil egyesület vezetője. Az előző polgármester úrtól is magas támogatást kaptak, hogy tudják ezeket a szervezeteket működtetni. Az érdemi munka végzéséhez támogatásra van szükség. Most szembesült azzal, hogy a beadott 5 egyesülete pályázatának egyike sem kapott támogatást, összeférhetetlenségi indokkal. A döntéshozatalban ő nem minősül döntéshozónak, döntés-előkészítőnek. A kérdése az, hogy az összes egyesületét át kellene alakítani annak érdekében, hogy tudjanak pályázni, vagy van más lehetőség is erre vonatkozóan?

Pollreisz Balázs, képviselő: Nem az a baj, hogy kisállattenyésztők kapnak támogatást, viszont ez a két kiemelt egyesület mindent megkapott.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Felhívja Balla Jenő képviselő úr figyelmét, hogy a döntés most fog megszületni. Olyan szervezetekkel lehet pályázni, ami minden kritériumnak megfelel.

Továbbá elmondja, hogy ha bead egy névhasználati kérelmet, és az elutasításra kerül, akkor szíveskedjen mellőzni a Győri Kofaszövetség elnevezést, hiszen a város nem járult hozzá ehhez. Folyamatosan szabálytalanságokat követ el egyik egyesületével kapcsolatban, arra kéri a képviselőt, hogy ha kap egy ilyen levelet, akkor annak megfelelően járjon el.

Balla Jenő, képviselő: A Győri Kofaszövetség használta a Győr nevet, de mióta megkapták a levelet, azóta nem használják. Bízik abban, hogy a névhasználati kérelmet, amit Borkai úr elutasított, azt majd Dézsi úr engedélyezni fogja.

Glázer Tímea, képviselő: módosító indítványt tesz: az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület 164000 Ft-ot kért, javasolja, hogy ezt az összeget a Harley tulajdonosok klubjától vegyék el.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Balla Jenő képviselő úrnak elmondja, hogy amit beadott névhasználati kérelmet, erre kapott egy elutasítást, amit nem vett tudomásul. Ettől függetlenül a Győri Kofaszövetség nevet hirdette és használta folyamatosan. Most kapott egy felszólítást, és a facebook oldaláról levette, de facebook csoportként továbbra is működik, tehát 2 ilyen elnevezés is van. Kéri, hogy precízen végezze a munkáját.

Balla Jenő, képviselő: Olvasta a névhasználatra vonatkozó szabályokat, és az a kérdése, hogy a Győrben láttam, hallottam…, Győr környéki… stb. facebook oldalak neveknek a törlését is fogják-e kérni?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi Balla Jenő képviselő úrtól, hogy konkrétan melyik facebook oldal betiltását kéri?

Balla Jenő, képviselő: Azt kéri, hogy vizsgálják meg, hogy hány oldal használja a Győr nevet? Mindegyik nevet engedélyeztetni kell?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Jegyző úrnak jelezték ezt a problémát, és továbbította, hogy Balla Jenő képviselő úr kezdeményezésére tiltassanak be rengeteg facebook oldalt. Kéri ezt a kezdeményezést írásban beadni, és akkor tudják megvizsgálni a kérdést. Ő nem ért egyet ezzel a kezdeményezéssel, de Balla Jenő kérésére megvizsgálja a jegyző úr.

Glázer Tímea javaslatára kéri Radnóti Ákos alpolgármester urat, hogy előterjesztőként fogadja be ezt a javaslatot.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Egyetért a módosítással és befogadja a javaslatot.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az elhangzott módosítással együtt a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

59/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. évi költségvetésben biztosított „Civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteknek forrást biztosít, összesen 25.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2020. június 30-ig

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban

meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

26. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

60/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. évi költségvetésben biztosított „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt egyházi szervezeteknek forrást biztosít, összesen 12.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2020. június 30-ig,

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

27. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a kitüntető címek adományozását előkészítő munkacsoport összetételére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy a veszélyhelyzet megszűntével a munkacsoportok is ismét működni tudnak, és a kitüntető címek adományozását összeállító munkacsoport is összeállhat.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata az előterjesztéshez?

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy ez is egy olyan bizottság, amely azóta működik, amióta az Önkormányzat díjakat adományoz. Hozzáteszi, hogy az előző ciklusban ennek a bizottságnak ő is tagja volt. Azokon a megbeszéléseken nagyon kevés vita volt, konszenzusra tudtak jutni azzal kapcsolatban, hogy mely személyek kapják a díjakat. Ez a bizottság véleményezi, hogy a Díszpolgár, Pro Urbe- és a Szent László-díjakat mely személyek kapják. A jelenlegi felállásban, ebben a csapatban nincs olyan képviselő, aki valamilyen módon ne a jelenlegi városvezetést és a polgármester úr csapatát támogatná. Ezért szeretné azt kérni, hogy kerüljön be Glázer Tímea képviselő asszony ebbe a bizottságba, és azok a vélemények is megjelenjenek, amelyek esetenként talán nem egyeznek a jelenlegi városvezetés véleményével.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A fogalmak tisztázása érdekében kérdezi, hogy ez egy módosító indítvány? A képviselő úr bizottság összetételéről beszélt, de jelen napirendi pontnál bizottságokról nem beszélnek. Az előterjesztés címében munkacsoport szerepel, nem bizottság.

Elmondja, hogy szavazni fognak erről a módosító indítványról. Az, hogy nem szerepel ellenzéki képviselő ebben a munkacsoportban, nem felel meg a valóságnak, hiszen Bárány István képviselő úr közösen velük indult. Megkérdezi, hogy valakinek van-e más jelöltje a munkacsoportba?

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja Pollreisz Balázs módosító indítványát Glázer Tímea megválasztásáról a munkacsoport tagjává.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 4 igen, 17 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítvány nem fogadta el.

Szavazásra bocsátja Radnóti Ákos alpolgármester megválasztását a munkacsoport elnökévé.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal Radnóti Ákos alpolgármester megválasztását a munkacsoport elnökévé, elfogadta.

Új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Radnóti Ákos alpolgármester megválasztását a munkacsoport elnökévé, elfogadta.

Szavazásra bocsátja Szeles Szabolcs alpolgármester megválasztását a munkacsoport tagjává.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Szeles Szabolcs alpolgármester megválasztását a munkacsoport tagjává, elfogadta.

Szavazásra bocsátja Rózsavölgyi László megválasztását a munkacsoport tagjává.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Rózsavölgyi László megválasztását a munkacsoport tagjává, elfogadta.

Szavazásra bocsátja Bárány István megválasztását a munkacsoport tagjává.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Bárány István megválasztását a munkacsoport tagjává, elfogadta.

Szavazásra bocsátja Dr. Sik Sándor megválasztását a munkacsoport tagjává.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Dr. Sik Sándor megválasztását a munkacsoport tagjává, elfogadta.

Szavazásra bocsátja Kovács László megválasztását a munkacsoport tagjává.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Kovács László megválasztását a munkacsoport tagjává, elfogadta.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés a fenti szavazati arányokkal a határozati javaslatot elfogadta.

61/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím, a „Pro Urbe Győr” díj, a Szent László-érem, valamint a „Városrész Szolgálatáért” díj adományozásának előkészítésére a 2019-2024. önkormányzati ciklusra 6 fős munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a kitüntetésekre vonatkozó kezdeményezések alapján az adományozásra vonatkozó javaslat megtétele a közgyűlés és a polgármester számára.

A munkacsoport elnöke: Radnóti Ákos alpolgármester,

tagjai:

Szeles Szabolcs alpolgármester,

Rózsavölgyi László bizottsági elnök,

Bárány István

Dr. Sik Sándor és

Kovács László képviselő.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

28. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

62/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2020. július 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

29. NAPIRENDI PONT:

Javaslat törvényváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozati javaslat 1. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2-3. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozati javaslat 1. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 4. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozati javaslat 4. pontját elfogadta.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés a fenti szavazati arányokkal a határozati javaslatot elfogadta.

63/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 4/2020. (I. 31.) Kgy. határozatának 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése értelmében Dr. Dézsi Csaba András főállású polgármester illetményét 2020. április 11-i hatállyal havi bruttó 997.200,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Dr. Dézsi Csaba András főállású polgármester költségtérítését 2020. április 11-i hatállyal havi bruttó 149.580,- Ft-ban állapítja meg.”

2. A Közgyűlés 156/2019. (XI. 7.) Kgy. határozatának 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Radnóti Ákos főállású alpolgármester illetményét 2020. április 11. napi hatállyal havi bruttó 897.480,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6)-(7) bekezdés alapján 11.595,- Ft-ban állapítja meg.”

3. A Közgyűlés 156/2019. (XI. 7.) Kgy. határozatának 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Radnóti Ákos főállású alpolgármester költségtérítését 2020. április 11. napi hatállyal 134.622,- Ft-ban állapítja meg.”

4. A Közgyűlés 5/2020. (I. 31.) Kgy. határozatának 1-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Szeles Szabolcs főállású alpolgármester illetményét 2020. április 11. napjától havi bruttó 897.480,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés alapján 28.988,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében dr. Pergel Elza főállású alpolgármester illetményét 2020. április 11. napjától havi bruttó 897.480,- Ft-ban állapítja meg.

3. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Szeles Szabolcs főállású alpolgármester költségtérítését 2020. április 11. napjától 134.622,- Ft-ban állapítja meg.

4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján dr. Pergel Elza főállású alpolgármester költségtérítését 2020. április 11. napjától 134.622,- Ft-ban állapítja meg.”

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

30. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. II. félévi munkatervére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

64/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. II. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2020. december 31-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

31. NAPIRENDI PONT:

Javaslat személyi kérdésekben történő döntésre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot, elsőként Laczkovits-Takács Tímeának, a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjává való megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Laczkovits-Takács Tímeának, a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjává való megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Borsi Róbertnek, a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjává való megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Borsi Róbertnek, a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjává való megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Dr. Torma Andrásnak, a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjává való megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Dr. Torma Andrásnak, a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjává való megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja Nagykutasi Viktornak, a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjává való megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Nagykutasi Viktornak, a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjává való megválasztását elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot, Szabó Balázs Tivadarnak, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának való megválasztásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Szabó Balázs Tivadarnak, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának való megválasztását elfogadta.

65/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. június 27. napjával a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjává választja meg Laczkovits-Takács Tímea és Borsi Róbert képviselőket, valamint nem képviselő tagjává dr. Torma Andrást és Nagykutasi Viktort.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

66/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. július 1. napjával az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjává választja meg Szabó Balázs Tivadart.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (2) bekezdése értelmében a nem képviselő bizottsági tag a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt.

Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, szíveskedjenek felállni és utána mondani az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után a saját nevüket, a végén pedig lelkiismereti meggyőződésük szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használják, vagy ne használják!

Kéri a jelenlévőket szíveskedjenek az eskütételhez felállni!

(Dr. Dézsi Csaba András polgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet a megválasztott nem képviselő bizottsági tagok utána mondanak.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi/tanácsnoki tisztségemből eredő feladataimat Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Megkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az esküokmány aláírása végett a pulpitushoz szíveskedjenek kifáradni.

(Esküokmány aláírása)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság rendkívül intenzív munkát folytat és rendkívül fontos feladatot lát el, hiszen négy hónappal ezelőtt alakult meg, és azóta már számos olyan intézkedést hoztak, ami Győr környezetvédelmében rendkívül fontos döntés volt. Ezért mindenkit kér, hogy legjobb tudása szerint lássa el a feladatát.

***

32. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

67/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

33. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt a közgyűlés hatáskörében a polgármester által megalkotott rendeletekről, valamint a közgyűlés és bizottságok hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Úgy gondolja, hogy a Covid-19 vírus az egész országban, az egész közigazgatásban, az egész működésben nagyon nagy kihívással állította szembe ezeket a szervezeteket, így Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát is. Polgármester úr is hozott rengeteg olyan döntést, amelyek országos szinten is akár példamutatók lehetnek. Megköszöni a szociális területen dolgozók premizálását. Azt gondolja, hogy nagyon helyes döntés volt. Jó néhány olyan döntést is lehetne felsorolni még, amelyek valóban a veszélyhelyzet miatt kellett sürgősen meghozni. A döntések között vannak olyanok is, amik nem biztos, hogy sürgősen kellettek volna. Ezeknek az elbírálására és az áttanulmányozására a sajtóból volt módja tájékozódni, esetleg néhány határozat felkerült a gyor.hu-ra is, de azok sem teljesen. Elmondja, hogy most a Közgyűlés kezdete előtt megkapták ezt az anyagot. Sok döntést támogat. Aznap este, amikor a Miniszterelnök úr kihirdette a veszélyhelyzetet, ő meg is kereste a Polgármester urat és felajánlotta segítségét, azonban nem tud sem igent, sem nemet mondani az anyagra, hiszen nem ismeri ezeket az adatokat, és úgy gondolja, hogy a Közgyűlés testület sem tud így dönteni róla. Jó lett volna, ha előbb megkapják az anyagot áttanulmányozásra, de ő így nem tudja támogatni.

Balla Jenő, képviselő: Elmondja, hogy neki is nagyon nehéz volt áttanulmányozni ezt az anyagot. Észrevétele az, hogy az egyik előterjesztésben található: termálfürdő-bérlet 45 millió forinttal kapcsolatos. Tudomása szerint az elmúlt időszakban is voltak fürdőbérletek, amiket a város vásárolt a nyugdíjas kluboknak. Ezek a nyugdíjas klubok saját maguk között szétosztották, ez körülbelül 3-4000 nyugdíjast érintett. A nyugdíjasok beléptek különböző szervezetekbe, és nekik ez egy juttatás volt. Elmondja, hogy ő azt az információt kapta, hogy a nyugdíjas bérletek el lesznek törölve, és helyette más kedvezmények lesznek. Szeretné megkérdezni, hogy a 45 millió forint pontosan mit takar.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni Pollreisz Balázs elismerő szavait, és köszöni, hogy megkereste a veszélyhelyzet kihirdetésének napján, és biztosította arról, hogy segítséget nyújt a munkában. Sajnálja, hogy ezen a felajánláson kívül többet nem is kereste. Elmondja, hogy sajnálattal hallotta azt, amikor Pollreisz Balázs örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ő elkapta a Covid-vírust.

A nyugdíjas bérletekkel kapcsolatban – ahogy említette Pollreisz Balázs képviselő úr, így Balla Jenő is hallhatta – veszélyhelyzet volt. Ennek következtében a fürdő nem volt látogatható. Természetesen a pénzt nem utalták át a fürdőnek, ellenben jelentősen csökkentek a veszélyhelyzet, illetőleg a gyárleállások és a várható adóbevétel-kiesések következtében a bevételeik. Számos olyan szociális és gazdasági kedvezményt tettek – ami szerepel ebben az anyagban, és ő hozta egyszemélyi döntésként -, ami alapján elengedték a szociális bérlakások bérleti díját, elengedték a nem szociális bérlakások bérleti díjának az ötven százalékát, elengedték a győri tulajdonban, városi vagy a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő üzlethelyiségek bérleti díjának a felét. Keresetkiegészítést adtak a színművészeknek. Tehát számos olyan kiadásuk is volt, ami nem volt tervezett, és számos olyan döntés van ebben a csomagban, ami a bevételkieséseket még tovább növelte, de tekintettel arra, hogy Győr Megyei Jogú Város felelős polgármestereként kellett ezt a járványt menedzselnie, úgy döntött, hogy azoknak segítenek ebből a pénzből, akik rászorulnak, akiknek az élete, a létfenntartása forog veszélyben. Ezért azoknak a nyugdíjasoknak, akik nyugdíjas klubba járnak, és a nyugdíjas klubban megkapják ezt a bérletet, az ingyenes fürdési lehetőségét megszüntetik. Ehelyett egy olyan egységes teherviselésen alapuló rendszer bevezetésére kérte a fürdő üzemeltetőit, hogy minden nyugdíjas egységesen – tehát nem csak azok, akik nyugdíjas klubba hajlandók eljárni, hanem azok, a Győr város nyugdíjasainak jelentős többségét kitevő, nyugdíjas klubba nem járó nyugdíjasok is – kedvezménnyel vehesse igénybe kevesebb, mint fele áron a nyár végéig a győri fürdő szolgáltatásait. Emellett kérte a fürdő üzemeltetőjétől, hogy 18 év alattiak kevesebb, mint harmad áron vehessék igénybe a fürdő szolgáltatásait. Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy mindent egybevetve nulla forintot költött rá az Önkormányzat. Megspóroltak 45 millió forintot, és helyette nulla forintot költöttek arra, hogy ezeket a kedvezményeket a fürdő üzemeltetője megadja. Természetesen ezek után elgondolkodik azon, hogy valóban ki kellett-e fizetni tíz-húsz éven keresztül évente 40-50 millió forintot, tehát összesen körülbelül 400-900 millió forintot a városnak a fürdő üzemeltetőjének ahhoz, hogy kedvezményeket adjon olyan csoportoknak, mint a gyermekek, a nyugdíjasok. Számára minden nyugdíjas egyformán számít, nem csak azok, akik nyugdíjasklubokba járnak.

Pollreisz Balázs, képviselő: Visszautasítja azt, hogy bárhol is örömét fejezte volna ki azzal kapcsolatban, hogy akár a Polgármester úr, akár bárki más megbetegedett volna. Ilyen nem történt.

Elmondja, hogy Alpolgármester asszonnyal többször is egyeztetett telefonon, és segítségét felajánlotta. Egy dolgot kért, hogy részletesen írja le azt a javaslatot, hogy akik tartós munkanélküliek lesznek, azoknak az egészségügyi hozzájárulását átvállalja a város, amit a mai Közgyűlésen el is fogadtak. Tehát látható az is, hogy ő segített. Közel egymillió forint értékben osztottak szét élelmiszert, tisztítószereket és maszkokat. Voltak olyan intézmények, ahol nehezen akarták átvenni a maszkokat, mert nem kapták meg a Városházától az engedélyt, hogy átvehetik ezeket. Miután ez megszületett, át is tudta adni a maszkokat.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Örömmel hallja ezeket, hiszen minden segítség számít. Elmondja, hogy Pollreisz Balázs egyszer sem kereste meg, hogy miben tud segíteni. A lényeg, hogy megoldották a feladatot.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

68/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt alkotott, az 1. számú melléklet szerinti rendeletekről, valamint a közgyűlés és a bizottságok hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

34. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

69/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

35. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

70/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

36. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy kapott egy olyan hírt, miszerint a város azon gondolkodik, hogy a győrszentiváni – valamilyen oknál fogva korábban magánkézbe került – korábbi sportpályára lakás-, házépítési célra engedélyt szeretnének kérni. Elmondja, hogy erre nincsen lehetőség, mert ez sportpályaként van nyilvántartásban, tehát erre nem lehet építkezni. Megígérte a győrszentivániaknak, hogy megpróbálják ezt Győr városának tulajdonába visszaszerezni, ezért ezt az előterjesztést beterjeszti a mai napon. Megpróbálnak megegyezni a tulajdonossal, hogy visszavásárolják ezt a sportpályát, hogy a győrszentivániak továbbra is sportcélokra tudják használni. Korábban az előző polgármesterrel már voltak erre irányuló tárgyalások.

Dr. Sik Sándor, képviselő: A győrszentivániak előtt egy óriási lehetőség nyílik meg. Amennyiben eredményes lesz ez a tárgyalás, a közcélú sporttevékenység fog folytatódni. Elmondja, hogy körülbelül 180-200 utánpótlás-korú gyerek rúgja a labdát Győrszentivánon, ezen kívül még a seniorok és felnőtt csapat, akik bajnokságot is nyertek. Köszöni a győrszentivániak nevében a hozzáállást, és hogy ez az ígéret már a Közgyűlés elé is került, és köszöni Petrov Iván úrnak is a helyszíni bejárást. Kéri a Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést.

Hajszán Gyula, képviselő: Támogatja Dr. Sik Sándor képviselő úr javaslatát, és kéri, hogy támogassák az előterjesztést. Régóta vesz részt a győrszentiváni utánpótlásban. Egy nagyon jó közösség jött létre, szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal saját anyagi támogatásokkal, hozzájárulásokkal támogatják a rendezvényeket, és bizonyítani tudja, hogy egy nagyszerű sportmunka folyik ott. Bíznak abban, hogy a szentivániak közül lassan majd az ETO első csapatában is láthatnak futballistákat. Kéri a Közgyűlés támogatását.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Egy gyermeknek inkább a Barcelona vagy a Liverpool legyen a cél, vagy az olimpiai bajnokság. De akár egy jelentősebb csapat, vagy az ETO FC, ha tényleg felvirágzik, akkor egy nemzetközi szintű labdarúgás, amiben annak idején még Hajszán Gyula képviselő úr is részt vett.

Pollreisz Balázs, képviselő: Egy kéréssel fordul Dr. Sik Sándorhoz. Ha ez a sportkomplexum végre elkészül, és a szentivániak fogják újból használni, akkor kéri, hogy csak egyszer adják át.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy sportkomplexumot még nem terveznek, egyelőre megpróbálják a pályát visszavásárolni.

Bárány István, képviselő: Örül ennek az előterjesztésnek, gratulál a győrszentivániaknak. Elmondja, hogy volt már rá példa, hogy egy magántulajdonba került sporttelepet visszaszereztek, ez volt Kisbácsa. Reméli, hogy a peremkerületekben is megindul a sportélet. Támogatja az előterjesztést.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

71/2020. (VI. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a polgármester tájékoztatóját arról, hogy tárgyalásokat folytat a győri 41425/3 hrsz.-ú, 25739 m2 alapterületű, kivett sporttelep megjelölésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban az ingatlan mindenkori tulajdonosával.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti hatáskörét gyakorolva polgármesteri határozattal Szent László-érmet adományozott:

- Csordás Adrienn ápolási igazgató részére a vezetőként és ápolóként végzett magas színvonalú munkája, kimagasló oktatói és előadói tevékenysége, valamint a tudományos és a szakmai rendezvények szervezésében vállalt meghatározó szerepe elismeréseként;

- dr. Kőrösi Tamás orvos igazgató részére a győri Kaáli Intézetben végzett, két évtizedes, több mint ötezer gyermek fogantatását segítő, kiemelkedően eredményes és magas színvonalú, Győr városának hírnevet szerző szakmai munkája, valamint színvonalas előadói és publikációs tevékenysége elismeréseként

- Pál Kálmán Ferenc fesztiváligazgató részére Győr város művészeti és kulturális életét gazdagító, értékteremtő munkája, valamint a Karzat Színház és az Öt Templom Fesztivál létrehozásában és működtetésében kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként

- Szabó Karolina Erzsébet nyugalmazott óvodavezető részére kiváló intézményvezetői, óvodapedagógusi és oktatói munkája, valamint Győr városának hírnevet szerző, magas színvonalú szalmafonó népművészeti tevékenysége elismeréseként.

A díjak átadására a 2020. június 27-én 16 órakor tartandó díszközgyűlésen kerül sor.

A következő rendes közgyűlésre 2020. szeptember 29-én kerül sor, az elfogadott munkaterve szerint.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 14:32 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.