76/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

76/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

A győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

3. NAPIRENDI PONT

A győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítása

76/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges eljárást megindítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges intézkedések megtételére, eljárások lefolytatására, nyilatkozatok kiadására.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Hatósági Főosztály/Igazgatósági Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.