78/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

78/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

Külső szerv támogatása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

7. NAPIRENDI PONT

Külső szerv támogatása

78/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Sporttámogatás” tervezési jogcím terhére az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesületet sporttelepének bővítése érdekében 20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint támogatásban részesíti azzal, hogy forrásként a „Sporttámogatás” jogcím javára a következő előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

309512 Sporttámogatás + 20.000.000,- Ft

309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása – 20.000.000,- Ft

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány (9021 Győr, Virágpiac 3.) 500.000,- Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal kerüljön támogatásra, gálaest rendezvény lebonyolítása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai között a Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás jogcímről

- 30.000.000,- Ft-tal támogatja a „Szívkatéterezés Győr” Alapítványt, valamint

- 20.000.000,- Ft-tal támogatja a „Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány”-t. A Közgyűlés a szükséges forrás biztosítása érdekében a következő előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok,

stb. részére támogatás + 10.000.000,- Ft

309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása – 10.000.000,- Ft

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. szeptember 15-ig

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Sport Osztály

Intézményfenntartói Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.