79/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

79/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

8. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítása

79/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2020. szeptember 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jegyzői Kabinet/Jogi és Önkormányzati Osztály

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.