80/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

80/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

Sportegyesület támogatása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

9. NAPIRENDI PONT

Sportegyesület támogatása

80/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére a Győri Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesületét (9026 Győr, Malomsok sétány 17.) 980.000 Ft-tal, azaz kilencszáznyolcvanezer forinttal kerüljön támogatásra, edzőterem bérlése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. szeptember 10.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.