82/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

82/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

Személyi kérdésekben történő döntés

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

10. NAPIRENDI PONT

Személyi kérdésekben történő döntés

82/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. augusztus 15. napjával az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság képviselő tagjává választja meg Laczkovits-Takács Tímea képviselőt, valamint nem képviselő tagjává Borsa Katát és Tarabiahné Kovács Etelkát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jegyző

Aljegyző

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

titkárságok

bizottsági titkárok

megválasztott bizottsági tagok

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.