27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.VII.1. – 2021.I.1.

Időállapot váltás:
2020.VII.1. – 2021.I.1.
2021.I.2. -

27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdés f)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyeleti gépjárművére, valamint

g) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén egészségügyi alapellátást nyújtó, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződésben lévő háziorvos gépjárművére.”

2. §

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető-parkolóhely üzemelési ideje a (2)-(5) bekezdésben írt kivétellel:

a) az I. és II. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, szombaton 8-14 óra,

b) a III. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, valamint

c) a IV. és V. övezetben hétfőtől-vasárnapig 0-24 óra.”

(2) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető-parkolóhely üzemelési ideje a (2)-(5) bekezdésben írt kivétellel:

a) az I. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, szombaton 8-14 óra,

b) a II/A-II/D. övezetben hétfőtől péntekig 8-18 óra, valamint

c) a III. és IV. övezetben hétfőtől-vasárnapig 0-24 óra.”

3. §

(1) A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A I., II/A., II/B., II/C. és II/D. övezetben a fizető-parkolóhely parkolási célú igénybevétele az üzemeltetési időn kívül, munkaszüneti napon, valamint a húsvét vasárnapot megelőző szombati napon ingyenes.”

(2) A rendelet 6. § a következő (3a)-(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A IV. övezetben egy óra parkolási időtartam díjmentesen vehető igénybe.

(3b) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi díjmentesen veheti igénybe az I-III. övezet fizető-parkolóhelyeit, a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyek kivételével.”

(3) A rendelet 6. § (3a)-(3b) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A III. övezetben egy óra parkolási időtartam díjmentesen vehető igénybe.

(3b) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi díjmentesen veheti igénybe az I. és II. övezet fizető-parkolóhelyeit, a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyek kivételével.”

4. §

A rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) mobil fizetési rendszer igénybevételével

történhet azzal, hogy ha a várakozási díj fizetésére a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nincs lehetőség, a Használó a parkolójegy megváltása céljából az a) pontban írt fizetési módot veszi igénybe.”

5. §

(1) A rendelet 8. § (1)-(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A IV-V. övezet kivételével valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: egész hálózatra érvényes bérlet) váltható, melynek díjtételeit a 2. melléklet 2. alcíme tartalmazza.

(2) A IV-V. övezet kivételével az egyes övezeteken belül található bármely fizető parkolóhelyre igénybe vehető, az adott övezetre szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: övezeti bérlet) váltható, amelyek díjtételeit a 2. melléklet 3. alcíme tartalmazza.”

(2a) A sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhely nem vehető igénybe az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bérlettel.”

(2) A rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A III-IV. övezet kivételével valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: egész hálózatra érvényes bérlet) váltható, melynek díjtételeit a 2. melléklet 2. alcíme tartalmazza.

(2) A III-IV. övezet kivételével az egyes övezeteken belül található bármely fizető parkolóhelyre igénybe vehető, az adott övezetre szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: övezeti bérlet) váltható, amelyek díjtételeit a 2. melléklet 3. alcíme tartalmazza.”

(3) A rendelet 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a IV-V. övezetek kivételével az övezetek egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.”

(4) A rendelet 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a III-IV. övezetek kivételével az övezetek egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.”

6. §

(1) A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet (a továbbiakban: lakossági parkolási bérlet) vásárlására jogosult az alábbi területen lakással rendelkező személy lakásonként egy személygépkocsira az (1a) bekezdés szerinti feltételekkel:

a) a Belvárosi fizető parkoló-övezetben: a Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Kamara utca – Szent István út – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Káptalan domb – Bécsi kapu tér – Zechmeister utca által határolt terület,

b) Révfaluban: a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által határolt terület,

c) Nádorvárosban: az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt terület,

d) Sziget – Újvárosban: a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Botond utca – Ecet utca -Bercsényi liget – Burcsellás köz – Rába utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt terület,

e) Gyárvárosban és Belvárosban: a Rákóczi Ferenc utca – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – Tátika utca által határolt terület, valamint

f) Adyvárosban: a Tihanyi Árpád út páratlan oldal 77-87. és páros oldal 68-78. számú lakóházak.”

(2) A rendelet 9. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet vásárlására jogosult az alábbi területen lakással rendelkező személy lakásonként egy személygépkocsira a (2)-(4) bekezdés szerinti feltételekkel:

a) a Belvárosi fizető parkoló-övezetben, a Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Kamara utca – Szent István út – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Káptalan domb – Bécsi kapu tér – Zechmeister utca által határolt terület,

b) Révfaluban a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által határolt terület,

c) Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Dr. Petz Lajos utca- Baross Gábor út – Szigethy Attila út – Tihanyi Árpád út – Török István utca – Szabolcska Mihály utca – Mészáros Lőrinc utca által határolt terület,

d) Sziget Újvárosban a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Botond utca – Ecet utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz – Rába utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt terület,

e) Gyárvárosban és Belvárosban a Rákóczi Ferenc utca – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – Tátika utca által határolt terület, valamint

f) Adyvárosban és Nádorvárosban a Szigethy Attila út – Nagy Imre út – Vasvári Pál utca – Tihanyi Árpád út által határolt terület, továbbá a Kassák Lajos utcában, a Földes Gábor utca páratlan oldalán a 35/A-B. számú, a Szigethy Attila út páros oldalon 80-90. számú lakóházak, továbbá a Tihanyi Árpád út Ifjúság körúttól délre eső szakasza.

(2) A lakossági parkolási bérlet az 1. mellékletben meghatározott fizető parkoló-hálózat területi övezeteire adható az alábbiak szerint:

a) a belvárosi gyalogos zónában és az I. övezetben lakással rendelkező személy számára az I. övezetbe,

b) a II/A. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/A. övezetbe,

c) a II/B. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/B. övezetbe,

d) a II/C. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/C. övezetbe, valamint

e) a II/D. övezetben lakással rendelkező személy számára a II/D. övezetbe.

(3) A lakossági bérlet igénylésekor a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon a lakással rendelkező személy igazolja

a) az övezeten belüli állandó lakóhelyét vagy tartózkodási helyét hatósági igazolvánnyal,

b) lakásra való jogosultságot tulajdoni lappal vagy hatályos bérleti szerződéssel, valamint

c) a személygépkocsi tulajdonjogát vagy használati jogát érvényes forgalmi engedéllyel.
(4) A lakossági parkolási bérlet a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyre nem érvényes.

(5) A lakossági parkolási bérlet díját

a) lakóhely esetén a 2. melléklet 5. alcím 1. pontja, valamint

b) tartózkodási hely esetén a 2. melléklet 5. alcím 2. pontja tartalmazza.”

7. §

A rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A 8-9. § szerinti bérlet igénylése, pótlása vagy cseréje esetén a Szolgáltató szabályzatában meghatározott kezelési költség fizetendő.”

8. §

(1) A rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra, valamint az esetlegesen téves adat bevitelével megfizetett parkolási díjra.

(2) A rendelet 10. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Bérlet nem váltható vissza, vis maior vagy egyéb előre nem látható körülmény esetén a Szolgáltató mérlegelheti a bérlet érvényességének meghosszabbítását.”

9. §

A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A parkolási pótdíj

a) a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában készpénzben,

b) banki átutalással,

c) belföldi postautalványon, vagy

d) elektronikus fizetési eszközök használatával fizetendő.

(1a) Készpénz-fizetést igazoló bizonylat a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kerül kiállításra.”

10. §

A rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Használó jogvita esetén jogosult a Szolgáltató által kijelölt helyiségben a járműről készült fényképfelvételről a Szolgáltató szabályzatában meghatározott költségtérítés ellenében nyomtatott változatot kérni.”

11. §

A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt hozzájárulás megadása nélkül történik a fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevétele, a Használó az igénybevétel időtartamához igazodó, adott parkolási szakaszon érvényes óradíjának kétszeresét a Szolgáltató részére megtéríti.

12. §

A rendelet II. Fejezete a következő 12. alcímmel és a 16/A. §-al egészül ki:

12. A közterületen kialakított elektromos töltőállomással és töltőhellyel kapcsolatos szabályok

„16/A. §

(1) A IV. parkolási övezetre a rendelet 6-11. és 15. §-ai nem alkalmazandóak.

(2) A IV. övezetben a töltéssel kapcsolatos díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A díj megfizetése az elektromos töltőberendezés üzemeltetője részére, a pótdíj megfizetése a Szolgáltató részére történik.

(4) Az elektromos töltőhelyeknek

a) a töltés leállításától számított 15. percet követő töltés nélküli elfoglalása esetén a rendelet 3. mellékletében meghatározott pótdíj fizetendő, valamint

b) a szolgáltatás igénybevétele nélküli elfoglalása díjfizetés nélküli várakozásnak tekintendő és I. övezet szerinti munkanapra számított parkolási pótdíj fizetendő.”

13. §

(1) A rendelet 1. mellékletének 3. alcím 35-36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 37-39. ponttal egészül ki:

„35. Galamb utca,

36. Szent Imre útról nyíló parkoló öböl a rendelőintézet előtt,

37. Vasvári utcáról nyíló 4123/11. hrsz-ú bekötő út,

38. Tihanyi Árpád út 68-78 számok mögötti és melletti szervizút, valamint

39. Tihanyi Árpád útról a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház „A” épülete előtti parkoló öböl.”

(2) A rendelet 1. melléklete a következő 4. és 5. alcímmel egészül ki:

„4. A IV. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Dr. Petz Lajos parkolóház.

5. Az V. övezetbe tartozó terület meghatározása

Elektromos töltőállomás és töltőhely, mely a következő közterületen található:

1. Bercsényi liget 84.,

2. Virágpiac parkoló (Zechmeister u. 5-tel szemben),

3. Földes Gábor utca 4. és 6. közötti útszakasz a Barátság Park felőli oldalon,

4. Kiskút liget parkoló,

5. Batthány tér,

6. Erkel Ferenc u. 8.,

7. Révai Miklós utca,

8. Eszperantó u. és a Corvin utca kereszteződése,

9. Kamara utcai parkoló,

10. Kálóczy tér, valamint

11. Dr. Petz Lajos Parkolóház.”

(3) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(4) A rendelet 2. melléklet 1 táblázata helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(5) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A rendelet jelen rendelet 4. mellékletét képező 3. melléklettel egészül ki.

14. §

A rendelet

a) a 4. §-ban a „tartalmazza” szöveg helyébe a „tartalmazza azzal, hogy az I., II., III. és IV. övezet területén lévő elektromos töltőállomások és elektromos töltőhelyek az V. övezetbe tartoznak”,

b) a 4. §-ban a „az I., II., III. és IV. övezet területén lévő elektromos töltőállomások és elektromos töltőhelyek az V. övezetbe” szöveg helyébe a „az I., II. és III. övezet területén lévő elektromos töltőállomások és elektromos töltőhelyek a IV. övezetbe tartoznak”,

c) 5. § (5) bekezdésében a „található 6426/1 hrsz.-ú körbekerített” szöveg helyébe a „található körbekerített”

d) 6. § (1) bekezdés d) pontjában, a 7. § (3) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdés a) és c) pontjában a „mobiltelefonos díjfizetés” szöveg helyébe a „mobil fizetési rendszer igénybevételével történő díjfizetés”,

e) 8. § (3) bekezdésében a „Bisinger sétány Baross híd oldalán lévő és a Gárdonyi Géza utca – Baross híd közötti parkolási szakaszra” szöveg helyébe a „Bisinger sétány – Rokop József utca,” szöveg lép.

15. §

(1) A rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 13. § (3) és (5) bekezdése és a 14. § b) pontja 2021. január 1. napján lép hatályba.

16. §

Hatályát veszti a rendelet 1. § (2) bekezdésének i) pontja.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 
Közvetlen hatása nincs.

 
Az önkormányzat parkolási közszolgáltatásból származó bevétele nő.
 
- Közvetlen hatása nincs.
 
Nincs.
-
 
Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A közszolgáltató javaslata alapján a parkolási problémák megoldása miatt szükséges a fizetőparkoló-hálózat bővítése és a díjakra vonatkozó szabályok megalkotása..
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A parkolóhelyek foglaltsága, a szabálytalanul parkoló Használók száma csökken, a visszaélések száma korlátozódik.

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi: rendelkezésre áll  Szervezeti: rendelkezésre áll  Tárgyi: biztosított  Pénzügyi: rendelkezésre áll

1. melléklet a 27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

A fizető-parkolóhelyek területi övezetei és azok parkolási szakaszokra történő tagolódása

1. Az I. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Teleki László utca és szervizút a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Árpád útig,

2. Czuczor Gergely utca az Arany János úttól a Szent István útig,

3. Aradi Vértanúk útja a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Szent István útig,

4. Bajcsy-Zsilinszky út, valamint a Nemzeti Színház oldalánál található parkoló öböl,

5. ARRABONA udvar tömbbelső,

6. Árpád út, valamint a Kormányhivatal és a Rába Hotel előtti parkoló öblök,

7. Árpád út 50-től a Szent István útig terjedő szervizút,

8. Szent István út 41-45. szám mögötti szervizút,

9. Zechmeister utca és öböl, kivéve közvetlenül a Klastrom Szálloda melletti területet és a Klastrom Szálloda főbejáratával szemben elhelyezkedő első 4 parkolóhelyet,

10. Jókai utca,

11. Bástya utca a Teleki László utca – Kiss János utca között,

12. Apáca utca a Teleki László utca – Újkapu utca között,

13. Rákóczi Ferenc utca a Teleki László utca – Vas Gereben utca között,

14. Liszt Ferenc utca a Teleki László utca – 14. számú főút között,

15. Pálffy utca, valamint a vele párhuzamos szervizút,

16. Pálffy utca – Varga utca – Lukács Sándor utca által határolt parkoló öböl,

17. Vörösmarty utca a Bástya utca – Rákóczi Ferenc utca között,

18. Újvilág utca,

19. Lukács Sándor utca a Pálffy utcától a Szent István útig,

20. Kisfaludy utca a Czuczor Gergely utca – Teleki László utca között,

21. Varga utca Lukács Sándor utca – Batthyány tér között,

22. Újkapu utca a Bástya utca – Liszt Ferenc utca között,

23. Batthyány tér,

24. Móricz Zsigmond rakpart alsó rakparti út,

25. Árpád út – Czuczor Gergely utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Baross út által határolt tömbbelső.

26. Révai Miklós utca,

27. Városház tér nyugati oldala,

28. Rokop József utca,

29. Bisinger sétány,

30. Tarcsay Vilmos utca az Árpád út – Schwarzenberg utca között,

31. Munkácsy utca,

32. Eötvös tér,

33. Kiss János utca,

34. Türr István utca,

35. Schwarzenberg út a Kiss János utca – Tarcsay Vilmos utca között,

36. Móricz Zsigmond rakpart az Újkapu utca – Vas Gereben utca között, valamint a Móricz Zsigmond rakparttól nyíló Széchenyi híd alatti és a Széchenyi hídtól keletre található körbekerített parkoló öböl,

37. Kamara utca és parkoló öböl a Révai és Kamara utca találkozásánál, a parkolóházzal szemben,

38. Vas Gereben utca a Türr István utca és Móricz Zsigmond rakpart között,

39. Tátika utca, valamint

40. Kamara utcáról nyíló Szent István úti szervizutak.

2. A II/A. övezetbe tartozó terület meghatározása (Sziget és Újváros)

1. Dr. Róth Emil utca,

2. Petőfi tér,

3. Kossuth Lajos utca a Burcsellás köz – Ráth Mátyás tér között,

4. Híd utca,

5. Bercsényi liget az Ecet utca – Burcsellás köz – Híd utca között,

6. Kiss Ernő utca,

7. Erkel Ferenc utca,

8. Simor János püspök tere keleti oldala,

9. Radnóti utca a Töltésszer – Szarvas utca között,

28. Fürdő tér, valamint

29. Semmelweis utca.

3. A II/B. övezetbe tartozó terület meghatározása (Révfalu)

1. Hédervári út a Rónay Jácint utca – Kálóczy tér között,

2. Kálóczy tér,

3. Rónay Jácint utca,

4. Damjanich utca a Rónay Jácint utca – Báthory utca között,

5. Ady Endre utca a Rónay Jácint utca – Báthory utca között, valamint

6. Dózsa György rakpart a Rónay Jácint utca – Báthory köz között.

4. A II/C. övezetbe tartozó terület meghatározása (Nádorváros északi rész)

1. Eszperantó út és a Corvin utca és Bartók Béla út közötti szakaszáról nyíló három parkoló öböl a volt Közterület-felügyelet előtt és mellett, valamint a Bartók Béla úti áruház mögött,

2. Csaba utca,

3. Bartók Béla utca és szervizútjai,

4. Buda utca,

5. Corvin utca,

6. Hunyadi János utca a Kálvária utca – Zrínyi Miklós utca között,

7. Wesselényi utca,

8. Dugonics utca,

9. Babits Mihály utca az Eszperantó út és a Galamb utca között,

10. Honvéd utca,

11. Kálvária utca az Eszperantó út és a Bakonyi út között,

12. Kálvária utca szervizút a Hunyadi utca és a Bakonyi út között,

13. Lahner György utca,

14. Bem tér,

15. Galamb utca,

16. Attila utca,

17. Roosevelt utca,

18. Dr. Petz Lajos utca és szervizút,

19. Álmos utca,

20. Mester utca 1 számtól a 10 számig és a Tihanyi Árpád út irányából számolt első három szervizútja,

21. Sport utca és szervizutak a Tihanyi Árpád út és a Blaha Lujza utca között,

22. Lehel utca és szervizút,

23. Herman Ottó utca és szervizút, valamint parkolóöblök,

24. Török István utca páratlan oldalon 1-9 számig és páros oldal 2-24 számig és a Tihanyi Árpád út irányából számolt első kettő szervizútja,

25. Baross Gábor út és a Liezen-Mayer utca közötti szervizút,

26. Liezen-Mayer utca a Roosevelt utca és a Szigethy Attila út között,

27. Liezen-Mayer utca és a Herman Ottó utca közötti szervizút,

28. Verseny utca a Herman Ottó utca és a Szigethy Attila út között,

29. Lázár Vilmos utca a Herman Ottó utca és a Szigethy Attila út között,

30. Tihanyi Árpád út és szervizút az Eszperantó út és a Szigethy Attila út között,

31. Pacsirta utca, valamint

32. Blaha Lujza utca.

5. A II/D övezetbe tartozó terület meghatározása (Nádorváros déli rész)

1. Szent Imre útról nyíló parkoló öböl a rendelőintézet előtt,

2. Vasvári utcáról nyíló 4123/11. hrsz-ú bekötő út,

3. Tihanyi Árpád út és szervizútjai a Szigethy Attila úttól délre,,

4. Tihanyi Árpád útról a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház „A” épülete előtti parkoló öböl”

5. Tihanyi Árpád út és az Ifjúság körút közötti átkötés,

6. Kassák Lajos utca,

7. Lázár Vilmos utca a Szigethy Attila út és a Magyar utca között,

8. Verseny utca a Szigethy Attila út és a Magyar utca között,

9. Március 15. utca a Szigethy Attila út és a Magyar utca között,

10. Szent Imre út és szervizútjai a Szigethy Attila út és a Vasvári Pál utca között,

11. Liezen-Mayer utca a Szigethy Attila út és a Vasvári Pál utca között,

12. Szigethy Attila út szervizútjai a páros oldalon a 90. házszámtól a Szent Imre útig,

13. Somogyi Béla utca a Nagy Imre út és a Tihanyi Árpád út között,

14. Mónus Illés utca a Nagy Imre út és a Szent Imre út között,

15.Magyar utca és szervizútjai,

16. Földes Gábor utca és szervizútja a 33. és 35. házszámok közötti gyalogos átkelőhelytől a Tihanyi Árpád útig,

17. Lomnic utca a Nagy Imre úttól a Szent Imre útig,

18. Bocskai utca, valamint

19. Rómer Flóris utca

6. A III. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Dr. Petz Lajos parkolóház.

7. A IV. övezetbe tartozó elektromos töltőállomások és töltőhelyek területének meghatározása

1. Bercsényi liget 84.,

2. Virágpiac parkoló (Zechmeister u. 5-tel szemben),

3. Földes Gábor utca 4. és 6. közötti útszakasz a Barátság Park felőli oldalon,

4. Kiskút liget parkoló,

5. Batthány tér,

6. Erkel Ferenc u. 8.,

7. Révai Miklós utca,

8. Eszperantó u. és a Corvin utca kereszteződése,

9. Kamara utcai parkoló,

10. Kálóczy tér, valamint

11. Dr. Petz Lajos parkolóház.

2. melléklet a 27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A felszíni fizetőparkoló-hálózatban érvényes parkolási díjtételek az általános forgalmi adóval együtt

   A. Övezet  B. Minimálisan fizetendő várakozási díj (Ft/15 perc)  C. Óradíj (Ft/óra)  D. 24 órás díj (Ft/óra)
 1.   I. övezet  100,-  400,-  
 2.   II. övezet   50,-   200,-  
 3.   III. övezet  25,-  100,-  
 4.  IV. övezet  50,-  200,-  600,-

3. melléklet a 27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

A fizetendő díjak mértéke

1. A felszíni fizetőparkoló-hálózatban érvényes parkolási díjtételek az általános forgalmi adóval együtt

   A. Övezet  B. Minimálisan fizetendő várakozási díj (Ft/15 perc)  C. Óradíj (Ft/óra)  D. 24 órás díj (Ft/óra)
 1.   I. övezet  120,-  480,-  
 2.   II/A-D. övezet   50,-   200,-  
 3.   III. övezet  50,-  200,-  600,-

2. Az egész felszíni fizetőparkoló-hálózatra érvényes bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt (8. § (1) bekezdés)

   A. Bérlet típusa  B. Havi bérlet díja (Ft)  C. Negyedéves bérlet díja (Ft)  D. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  Rendszámhoz kötött  32.200    354.800

3. A területi övezeteken belül található fizető parkolóhelyekre rendszámhoz kötött bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt” (8. § (2) bekezdés)

   A. Övezet  B. Havi bérlet díja (Ft)  C. Negyedéves bérlet díja (Ft)  D. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  I. övezet  26.880    295.680,-
 2.  II/A-D. övezet  11.200,-    123.300

4. A 8. § (3) bekezdése szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Negyedéves bérlet díja (Ft)  B. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  3.360,- Ft  12.000,- Ft

5. A 9. § (1) bekezdése szerinti lakossági parkolási bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Jogosultság alapja  B. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  lakóhely  6.000,-
 2  tartózkodási hely  12.000,-

6. A 8. § (4) bekezdése szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Havi bérlet díja (Ft)  B. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  2.000,-  22.000,-

7. A 8. § (3a) bekezdése szerinti peremterületi bérlet díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Havi bérlet díja (Ft)  C. Negyedéves bérlet díja (Ft)  D. Éves bérlet díja (Ft)
   5.600    61.600

4. melléklet a 27/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

A fizetendő díjak mértéke a IV. övezetben

1. Az elektromos töltőállomásra vonatkozó díjtételek az általános forgalmi adóval együtt

   A. töltésindítási díj Ft/alkalom  B. töltési díj (Ft/kWh)  C. pótdíj (Ft/perc)
 1  900  90,-  20,-

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására van szükség.

A módosítási javaslat egyrészt a parkolási övezetek bővítéséhez, díjemeléshez, továbbá a bérletekkel kapcsolatos szabályozás szövegezésének pontosításához kötődik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A rendelet hatálya alól mentesek voltak eddig a környezetkímélő gépkocsik, a kedvezményüket ezt követően más módon kell rendezni.

a 2. §-hoz

A fizető-parkolóhelyek üzemelési idejére vonatkozó szabály kiegészítése az új övezetek miatt.

a 3. §-hoz

A környezetkímélő gépkocsik díjmentességére és az ingyenes időszakra vonatkozó rendelkezés pontosítása.

a 4. §-hoz

A magasabb szintű jogszabályokban használt mobil fizetési rendszer fogalom bevezetése.

a 5-6. §-hoz

A lakossági parkolási bérletre jogosultak körének és a területi lehatárolások módosítása az új övezetek miatt.

a 7-8. §-hoz

A bérletek pótlásával és a díjvisszatérítéssel kapcsolatos szabály pontosítása.

9-10. §-hoz

A parkolási pótdíj megfizetésével kapcsolatos módosító rendelkezés.

11. §-hoz

A hozzájárulás nélküli igénybevétel szankciójának pontosítása.

12. §-hoz

Az elektromos töltőállomással és töltőhellyel kapcsolatos speciális rendelkezések.

13. §-hoz

Az övezetek parkolási szakaszait tartalmazó rendelet kiegészítése az övezeti bővítés miatt.

14. §-hoz

Szövegcserés módosító rendelkezések.

15-16. §-hoz

Hatályba léptető és hatályukat vesztő rendelkezések.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

6.) Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat

7.) Győr-Szol Zrt.

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.