0406/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0406/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat alapítványi forrás átvételének elfogadására

…………. napirendi pont

A Pénzügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat alapítványi forrás átvételének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat 195/201. (XI. 28.) Kgy. határozatában közérdekű kötelezettségvállalást szervezett a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátását segítő adományok fogadásának elősegítése érdekében.

Az év elején kezdődött új típusú koronavírus járvány miatt márciusban az Önkormányzat a számlavezető pénzintézeténél elkülönített alszámlát nyitott „Győri Segélyalap” megnevezéssel a járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó adományok fogadására.

Az adományok fogadására szolgáló alszámlára érkezett adományok közül kettő esetben alapítvány részéről került az adomány megfizetésre. A Győri Tornasportért Alapítvány 100.000,- Ft, a Kantharosz Közhasznú Alapítvány 500.000,- Ft adományt nyújtott a járvány elleni védekezés támogatására.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átvétele a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítványok által nyújtott támogatások elfogadásra kerüljenek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az új típusú koronavírus járvány elleni védekezés céljából a Győri Tornasportért Alapítvány részéről nyújtott 100.000,- Ft összegű adományt és a Kantharosz Közhasznú Alapítvány részéről nyújtott 500.000,- Ft összegű adományt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. augusztus 6.

Takács Krisztián

Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztő: Takács Krisztián

Pénzügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.