0407/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0407/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat külső szerv támogatására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat külső szerv támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

1. Az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület immár 20 éve működik Győr Kisbácsa városrészben, célja a városrész labdarúgó sportjának fejlesztése, sportolási lehetőség biztosítása a környék lakosai számára. A szervezet jelenleg 200 fő feletti játékos létszámmal rendelkezik, 20 csapatot versenyeztet az MLSZ különböző bajnokságaiban. Az egyesület számára szükségessé vált, hogy sporttelepét bővítse, ezáltal biztosítsa az edzések gördülékeny lebonyolítását.

Az MLSZ által jóváhagyott Sportfejlesztési Program keretében élőfüves nagypályát alakítanak ki, az ehhez szükséges önerő előteremtéséhez kérik az Önkormányzat támogatását 20.000.000 forint erejéig.

2. A 2020. évi „Polgármesteri keret” kiadási előirányzat terhére 500.000 forinttal javasolom támogatni a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány (9021 Győr, Virágpiac 3.), „Az év sportolói Győrött 2019-ben” címmel lebonyolításra kerülő gálaestjének megrendezését.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítvány részére a javasolt támogatás a megjelölt forrásból átadásra kerüljön.

3. A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztálya (a továbbiakban: Kardiológiai Osztály) 50 ágyon – ezen belül 6 szubintenzív ágyon – látja el a betegeket. Ezek a betegek leggyakrabban akut szívinfarktus, pitvari és kamrai szívritmuszavarok, szívelégtelenség, tüdőembólia, koszorúér-betegség, nehezen beállítható magas vérnyomás és fenyegető szívleállás, ingerképzési és ingerületvezetési zavarok betegségektől szenvednek. Ezek a betegségek sürgős ellátást igényelnek, hiszen a késlekedés a betegek tartós egészségkárosodását, gyakran halálát okozhatja.

A megye és város lakóinak, vállalkozóinak adományai segítségével megvalósulhatott a Szívcentrum, ezen belül a szívkatéteres Haemodinamikai Laboratórium kialakítása, amely laboratórium 2006 júniusában nyílt meg a Kardiológiai Osztályon. Itt évente közel ezerötszáz diagnosztikus szívkatéterezést végeznek a legfejlettebb technológiával. A labor alkalmas a szív koszorúsereinek diagnosztikai vizsgálatára, az elzáródott erek kitágítására. Ezzel emberéleteket mentenek, illetve tartósan javítják a betegek életminőségét.
A szívkatéteres centrumban folyamatos, 24 órás szívinfarktus ügyeletet adnak.

A Kardiológiai Osztály szakmai munkáját segítő „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány (képviselője: Hajba Ferenc, a kuratórium elnöke, címe: Győr, Hold utca 5/a., adószám: 18982545-1-08, a továbbiakban: Szívkatéterezés Alapítvány) arra kérte az Önkormányzatot, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a Szívkatéterezés Alapítvány által ellátott szakmai munka ellátási színvonalának növelését.

4. A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház több mint 50 éves győri baleset-sebészeti centrumában évente 4 ezer műtétet végeznek, naponta 300 beteget gyógyítanak, ápolnak, akiket minél előbb egészségessé és munkaképessé kell tenni. A Centrumba számos esetben az ország távoli helyeiről irányítanak betegeket az orvosok, s a mentők is sokszor döntenek úgy, hogy ide hozzák a sérülteket. A Centrumban Győr és környéke lakosságának ellátásához a legfontosabb eszközök rendelkezésre állnak, azonban a technika fejlődésével folyamatosan szükség van jobb és több eszköz vásárlására.

A Centrum szakmai munkáját segítő „Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány” (képviselője: Skaliczky Zoltán, a kuratórium elnöke, címe: Győr, Vasvári P. u. 2-4., adószám: 18982727-1-08, a továbbiakban: Szívkatéterezés Alapítvány) támogatása a mindennap nagy tömegeket ellátó Centrum munkájának segítése érdekében elengedhetetlen.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet 10. § (7) bekezdése alapján a rendkívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának – kivéve ha törvény nem zárja ki – nem feltétele a rendeletben előírt, előzetes bizottsági vélemény beszerzése. A rendelkezésre tekintettel az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést nem véleményezte.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Sporttámogatás” tervezési jogcím terhére az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesületet sporttelepének bővítése érdekében 20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint támogatásban részesíti azzal, hogy forrásként a „Sporttámogatás” jogcím javára a következő előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

309512 Sporttámogatás + 20.000.000,- Ft

309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása – 20.000.000,- Ft

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány (9021 Győr, Virágpiac 3.) 500.000,- Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal kerüljön támogatásra, gálaest rendezvény lebonyolítása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai között a Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás jogcímről

- 30.000.000,- Ft-tal támogatja a „Szívkatéterezés Győr” Alapítványt, valamint

- 20.000.000,- Ft-tal támogatja a „Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány”-t. A Közgyűlés a szükséges forrás biztosítása érdekében a következő előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok,

stb. részére támogatás + 10.000.000,- Ft

309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása – 10.000.000,- Ft

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. szeptember 15-ig

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2020. augusztus 13.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Sport Osztály és Intézményfenntartó Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.