0409/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0409/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat sportegyesület támogatására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat sportegyesület támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2020. évi „Polgármesteri keret” kiadási előirányzat terhére 980.000 Ft-tal Balla Jenő képviselő úr kérésére javasolom támogatni a Győri Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesületét (9026 Győr, Malomsok sétány 17.) edzőterem bérlés céljából.

Tekintettel arra, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a polgármesteri keretből az 500.000,- Ft-ot meghaladó pénzeszköz-átadás a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy az egyesület részére a javasolt támogatás a megjelölt forrásból átadásra kerüljön.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére a Győri Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesületét (9026 Győr, Malomsok sétány 17.) 980.000 Ft-tal, azaz kilencszáznyolcvanezer forinttal kerüljön támogatásra, edzőterem bérlése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. szeptember 10.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2020. augusztus 7.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Szeles Szabolcs alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.