0410/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0410/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata határozza meg a bizottsági struktúrát, valamint a bizottságok létszámát. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a rendelet jelen ülésen történt módosításával 2020. augusztus 15. napjával az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság létszámát a korábbi 13 fő helyett 15 főre emelte. Egyrészt a bizottság létszámának emelésére, másrészt Szabó Balázs Tivadar külsős bizottsági tag visszahívására tekintettel szükséges a Közgyűlés döntése a bizottság további tagjainak megválasztása tekintetében.

Az előzetes egyeztetések alapján terjesztem elő az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság további tagjaira vonatkozó javaslatomat: ennek alapján az eddigi tagok mellé, valamint a visszahívott tag helyére az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság képviselő tagjának Laczkovits-Takács Tímeát, nem képviselő tagjainak Borsa Katát és Tarabiahné Kovács Etelkát javasolom megválasztani.

Az SZMSZ 59. § (2) bekezdése alapján a bizottsági elnök, alelnök és tag személyére vonatkozó javaslathoz módosító indítvány nem tehető.

Az 59. § (3) bekezdésére tekintettel a jelöléshez szükséges a jelölt írásbeli elfogadó nyilatkozata és a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó vállalása, mely írásbeli nyilatkozatot valamennyi jelölt az ülést megelőzően megtette.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat!

Határozati javaslat 1.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szabó Balázs Tivadarnak, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságban betöltött tagi megbízását 2020. augusztus 14. napjával visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. augusztus 15. napjával az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság képviselő tagjává választja meg Laczkovits-Takács Tímea képviselőt, valamint nem képviselő tagjává Borsa Katát és Tarabiahné Kovács Etelkát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. augusztus 13.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.