118/2020. (X. 27.) Kgy határozat

118/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

10. NAPIRENDI PONT

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása

118/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint) tagi kölcsön 173/2019. (XII. 19.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2021. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyon-nyilvántartási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.